سبد خرید

انگیزه های مدیریت سود

امروزه برای بدست آوردن درآمد, ارائه بهتر خدمات ,تهیه محصولات جدید در هر کسب وکاری نیاز به بدست آوردن سود است. مسلما با وارد شدن در کار و بازار ممکن است زمانی سود کنیم و زمانی دیگر زیان کنیم این یک تا امر طبیعی است مدیریت سود و زیان برای ماندگاری کسب وکار ,پروزه ها و برنامه های آینده یمان بسیار مهم است در کل با پیش بینی سود ها و زیان هایمان و مقایسه کردنشان بهتر به نقاط ضعف و قوت خود در کار پی می بریم اما این که چگونه کارهایمان را مدیریت کنیم که به سود برسیم و باعث موفقیتمان شود بسیار مهم است.

در واقع سود به مقدار پولی گفته می شود که بیشتر از قیمت اصلی آن است و باعث قوت و سرمایه گذاری می شود و زیان به مقدار پولی که از دست می رود که کمتر از قیمت اصلی آن است و ممکن است باعث ورشکستگی و از بین رفتن دارو ندار یک نفر شود. به همین جهت با تفکرهای زیادی که شده و با رجوع به عقل پی میبریم که هنگامی باید اقدام به مدیریت سود کرد که انگیزه های زیادی در این جهت داشته باشید بدانید که منافع آن بیشتر از موانع و هزینه های آن است.

مدیریت سود و زیان معمولا با گزارش های سود و زیان به نام P & L گزارش می شود. که استفاده از برآورد و پیش بیني از جمله عواملي است که مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و کیفیت سود مد نظر قرار می دهند.

راز پرسودترین مشاغل

در این کتاب قصد داریم که شما رو با جدیدترین و پرسودترین مشاغل آشنا کنیم. افراد زیادی هستند که تونستند با این مشاغل درآمد بسیار خوبی داشته باشند. این مشاغل، مشاغلی هستند که اکثر افراد می تونن این کارها رو انجام بدن و نیاز به سرمایه و تجربه خاصی نداره و شما هم می تونید در کمتر از چند ماه این کار ها رو یاد بگیری و شروع به کار کنید. این کتاب جهت معرفی و آگاه سازی از این مشاغله و به امید خدا صد داریم که در یک کتاب مفصل تر، تمامی این مشاغل رو مو به مو توضیح بدیم که برای شروع کار بتونید آمادگی داشته باشید.

دانلود مقاله ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود

اختیار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیشبیني از جمله عواملي است كه كیفیت سود را تحت تأثیر قرار میدهد .از يک طرف به دلیل آگاهي بیشتر آنها از شركت، انتظار میرود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارايه شود كه وضعیت شركت را به بهترين منعكس نحو كند .از طرف ديگر ممكن است بنا به دلائلي نظیر ابقا در شركت، دريافت پاداش، افزايش بازده و ساير عوامل، مدير خواسته و يا ناخواسته وضعیت شركت را مطلوب جلوه دهد و سود را مديريت كند(خواجوی و ناظمي)

درحال بارگذاری ...