سبد خرید

ریسک و کاربرد آن در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک چیست؟
یکی از شاخه های جدید علم مدیریت, مدیریت ریسک است. تلاشی که برای اداره کردن و تغییرات در پروژه و محیط در حال دگرگونی است مدیریت ریسک می گویند که یطور اصولی خطراتی که برای پروژه ممکن است اتفاق بیافتد را شناسایی می کند تا از وقوع آن جلوگیری شود. این علم در بخش های مختلفی کاربرد دارد که صنعت ساخت و ساز یکی از مهم ترین آنهاست و بخشی از مدیریت و برنامه ریزی به حساب می آید.

انواع ریسک :
1) ریسک مالی

2) ریسک زیست محیطی

3) ریسک اقتصادی-اجتماعی

4) زیسک سیاسی اجتماعی

5) ریسک ساخت و ساز

در واقع مدیریت ریسک یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت به حداقل رساندن هر ریسک در پروژه است. امروزه هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد که شناسایی آن ها کمک بسیاری به روند رو به جلو رفتن پروژه دارد ریسک در پروژه های عمرانی بسیار کاربرد دارد یک پدیده غیر قطعی که ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر پروژه بگذارد بنابراین لازم است با دقت زیاد و توجه به تمام جزئیات همه ی احتمالات شناسایی شوند تا جلوی هر اتفاق منفی گرفته شود.

اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور

بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق میدهد. با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن مقیاس فعالیت، نیاز به تامین سرمایه برای تولید افزایش یافت. یکی از مواردی که بر تصمیم سرمایه گذاران در بورس اثر میگذارند تفاوت بین پیش بینی و واقعیت بازدهی سهام و درواقع ریسک سرمایه گذاری است.

درحال بارگذاری ...