نوشته‌ها

sistem bankdary-taliem-ir

حسابداری و تاثیر آن بر سیستم بانکی

سیستم حسابداری چیست؟

امروزه به علت ارتباطات و فعالیت های اقتصادی زیاد افراد و شرکت ها با یکدیگر ارتباط بیشتری داشته و در فعالیت های اقتصادی و حسابداری با یکدیگر در ارتباط بوده و روز به روز این ارتباط بیشتر شده و برهم دیگر تاثیر بسزایی گذاشته اند.

در واقع حسابداری یک سیستم اطلاعاتی مهم است که با قرار دادن اطلاعات لازم از جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات گرفته تا تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص که به مدیران ,سرمایه داران, دولت و غیره.. کمک می کند که بتوانند بر مسائل مالی کنترل داشته باشند و بهتر تصمیم بگیرند.

امروزه با پیشرفت های زیادی که در زمینه های مختلف علوم و فنون بوده سیستم بانکداری هم جز تغییراتی و تحولاتی زیادی در زمینه فن آوری و سیستم های حسابداری بوده که شاید قبلا قابل تصور هم نبود و حتی هنوز هم با پیشرفت تکنولوژی این تحولات ادامه دارد که حتی باعث رشد رقابتی بالایی شده که این رشد رقابتی شدن کمک بسیاری در زمینه گسترش جهانی آنها خواهد کرد.

 

برای خواندن مطالب بیشتر کلیک کنید.

 

 

 

jmuik.

حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

رابطه ی سرمایه و مدیریت سود امروزه مورد توجه و بررسی بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله تاثير اندازه شرکت، ساختار مالکيت و حاکميت شرکتي بر گرايش مديران در انتخاب نوع مديريت سود نيز مورد بررسي قرار مي گيرد. انگیزه ای که مدیران از مدیریت سود کسب می کنند را می توان به ۲ گروه تقسیم کرد :

۱) مدیریت سود کارا

۲) فرصت طلبانه

نظام حاکمیت شرکتی اثربخش به کیفیت گزارشگری و سود بالاتر منجر میشود و مدیریت سود را محدود میکند. برخی از معیارهای مهم از جمله اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و میزان پاداش اعضای هیئت مدیره برای حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین برای مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز و برای مدیریت مالیات از معیارهای نرخ موثر مالیاتی قطعی، حسابداری و جاری استفاده شده است. یکی از نقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید تر می شود که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است.

 

بیشتر بدانید…

 

hoghoghodastmozzd

حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد چیست

نگاه اجمالی به سیستم حقوق و دستمزد

اگر بخواهیم تعریف ساده ای از حقوق و دستمزد داشته باشیم ، حقوق و دستمزد سیستمی است که از طریق آن حق الزحمه ی کارکنان یک مجموعه را محاسبه می کنیم.

اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم ، حقوق و دستمزدسیستمی است  که در آن حق و حقوق کارکنان بعنوان مثال حق شیفت ، پاداش سالانه ، پاداش هیات مدیره ، حق شیفت،حق لباس و غیره و کسورات بعنوان مثال مالیات ، بیمه ،وام و غیره را طی یک فیش حقوقی ارائه می شود.

سیستم حقوق و دستمزد در قدیم بصورت دستی و کاغذی صورت می گرفت اما در حال حاضر با استفاده از سامانه های نرم افزاری صورت میگیرد.

عامل حقوقی

به هر کدام از فیلد های حقوقی یک عامل حقوقی اطلاق می شود ، هر عامل حقوقی از فرمول یا ترکیب فرمول عامل های حقوقی دیگر تشکیل می شود.مثلا در زیر فرمول اضافه کاری را بررسی میکنیم:

فرمول اضافه کار =میزان ساعات اضافه کاری، ضربدر ۱۴۰ درصد ،ضربدر ۲۲۰ ساعت ،تقسیم بر حقوق پایه

همان طور که مشاهده می شود فرمول اضافه کاری از وجود تعدادی عدد و عامل حقوقی بدست می آید.

جایگاه سیستم حقوق و دستمزد

در سیستم های کارمندی حقوق و دستمزد جایگاه بسزایی یا بهتر بگوییم لا ینفکی دارد یعنی در واقع نمی توان تصور کرد مجموعه ای بدون سیستم حقوق و دستمزد ، سیستم های حقوق و دستمزد براساس حکم فرد و تعدادروزهای کارکرد و عوامل حقوقی (اضافات و کسورات) حقوق فرد را محاسبه می کند .

تفاوت سیستم حقوق و دستمزد و منابع انسانی

در برخی از مجموعه های کوچک سیستم حقوق و دستمزد کار سیستم منابع انسانی را انجام میدهد یعنی احکام را صادر و براساس آن حقوق را محاسبه می کند اما بصورت حرفه ای این دو سیستم کاملا کاری متفاوت انجام می دهند ، سیستم منابع انسانی مسائلی مانند صدور احکام را انجام می دهد اما سیستم حقوق و دستمزد محاسبات حقوق را براساس احکام صادره از سیستم منابع انسانی انجام میدهد و سند حسابداری آن را صادر می کند.جهت آموزش هرچه بهتر و کابردی این سیستم به آموزش حقوق و دستمزد به اینجا را بررسی بفرمایید.

 

 

ارتباطات اطلاعات حسابداري - شبکه هاي کامپیوتري[taliem.ir]

ارتباطات اطلاعات حسابداري – شبکه هاي کامپیوتري

چکیده

خودتنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی داردو یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصراست. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظرباورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازماندهی میکنند. یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است  در نظریه شناختی – اجتماعی تصویری از رفتار انسانی را ترسیم میکنند که مهم ترین عنصر آن خودکارآمدی. خودکارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد نظر، تعریف نموده اند. در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده اشاره دارد. دانشجویانی که خودکارآمد یبیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی بکار می گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند.

مقدمه

راهبردهای یادگیری، خودتنظیمی را نوعی از یادگیری تعریف کرده اند که در آن یادگیرندگان به جای آنکه برای کسب دانش ومهارت بر معلمان ، والدین و یا دیگر متولیان آموزشی تکیه کنند، شخصا کوشش ها ی خو د را شروع و هدایت می کنند؛ به عبارت دیگر خودتنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فر ایندیادگیری برای بیشینه نمودن یادگیری اطلاق میشود آموزش الکترونیکی به سرعت در داخل سازمانها آموزشی در حال رشد است، و شروع گسترده ای دارد، بنابراین شناسایی مشخصات یادگیرنده و هدایت آن به بهترین حالت در یک محیط آموزشی یکی از مسایلی است که باید انجام شود، بررسی و مطالعه این مسیله که محیط های یادگیری چگونه می تواند یادگیری خودتنظیمی دانشگاهی بوجود آورد از دورنماهای دانشگاه ها و سازمان های آکادمیک میباشد .در این پژوهش به روش های مختلف و کاربردی در این زمینه پرداخته شده است. قانون گذاری شخصی یک فرایند یادگیری ادغامی است و شامل ایجاد یک مجموعه از رفتارهای ساختاری است که بر یادگیری هرفرد موثر است.این فرایندها طراحی و قابل تغییر جهت پشتیبانی از تعقیب اهداف فردی در تغییر محیط های آموزشی است.

ABSTRACT

Self-regulation has important implications in the process of learning, education, and even the success of life, and is one of the implications of contemporary education. The basic framework for self-regulation learning theory is based on how individuals organize their learning from meta-cognitive, motivational, and behavioral viewpoints. Self-regulation learning refers to the individual’s capacity to adjust behavior according to the conditions and changes in the external and internal environment, including the individual’s ability to organize and self-manage his or her behaviors in order to achieve various learning goals, and consists of two components of motivational strategies and learning strategies. In cognitive theory – Social depict a picture of human behavior, the most important element of which is self-efficacy. Self-efficacy is defined as a person’s belief in the ability to perform the desired actions. In an educational setting, self-efficacy refers to student beliefs regarding the ability to perform assigned tasks. Students who are more self-efficacious will have more willingness, effort, and perseverance in exercising their duties and are confident in their ability.

INTRODUCTION

Learning strategies define self-regulation as a form of learning in which learners initiate and direct their own efforts, instead of relying on teachers, parents, or other custodians to gain knowledge and skills; Learning self-regulation refers to the learner’s active participatory, behavioral, motivational, cognitive, and metacognitive participation in the process of learning how to maximize learning. E-learning is rapidly growing within educational organizations, and is beginning to be broad, thus recognizing learner’s and It’s best guided in one educational environment What needs to be done is the study of how learning environments can create academic self-regulation learning from the perspectives of universities and academic institutions. In this study, various and practical approaches have been devised in this regard. Personal Legislation is an integration learning process and involves creating a set of structural behaviors that are effective in learning each one. These processes are designed and modified to support the pursuit of individual goals in changing educational environments.

Year: ۲۰۱۷

Publisher : Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-creating Approach

By : Ghorban Zarin

File Information: Persian Language/ 51 Page / size: 839 KB

Download

سال : ۱۳۹۶

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

کاری از : قربان زرين

اطلاعات فایل : زبان فارسی / ۵۱ صفحه / حجم : KB 839

لینک دانلود