نوشته‌ها

Sanat Tejarate electronic-taliem-ir

چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم؟

برای اينكه به خواسته های خود برسيد، بايد ابتدا ببينيـد چـه عـواملي شـما را از تـلاش و كوشـش در جهت رسيدن به هدف بازميدارند. كارهايي كه هست تا آخرين لحظه از انجـام آنهـا خـودداري می كنيم( مثلا پرداخت ماليات). علّتش آن است كه پرداخت ماليات، ممكن است حتّي بعداً ما را دچار عواقب دردناك تری سازد اما همين که ۱۴آوريل فرا ميرسد تمام ترديدها تعلّل ها از ميان ميرود، زيرا نظـر مـا
دربارة آنچه كه ماية رنج يا لذّت است عوض ميشود متوجه ميشويم كه انجام ندادن به عمل مراتب دردناكتر از انجام دادن آن است. براي ايجاد تغيير در زندگي، ميتوان از همين نكته استفاده كرد. در آينده به جاي اينكه از خودبپرسید: چگونه ميتـوان از انجام اين كار دردناك خودداري كرد؟ بپرسيد ، اگر اكنون اين كار را نكنم، در آينده به چه قیمتی برايم تمام خواهـد شد؟ نيروي رنج، ميتواند در خدمت شما باشد، به شرط اينكه از آن به صورت صحيح استفاده كنيد. آيا ما نيز صرفاً نوعي حيوان و هستيم همچـون سـگ معـروف <پـاولف > در مقابـل تنبيـه يـا پـاداش، العمـل عكـس نشـان می دهيم؟ البته چنین نیست .يكي از امتيازات بزرگ انسان بودن اين است كه ميتوانيم خودمـان تعيـين کنیم كـه از چـه چيزي رنج يا لذّت ببريم . به عنوان مثال ، کسی که دست اعتصاب به غذا ميزند، رنجي جسماني را تحمـل مـيكنـد و حتی ممكن است از كار خود لذّت ببرد، زيرا اعتقاد دارد كه با جلب توجه جهانيان به هدف ارزشمند خود، نتايج مثبتي به دست مي آورد. همة ما داراي اين حقّ انتخاب هستيم رمز موفّقيت اين است كه ياد بگيريم تا از نيروهـاي رنـج و لـذّت بـه نفـع خود استفاده كنيم. آيا در زندگي شما چيزي وجود دارد به نسبت آن که رنجـي غيـر ضـروري را احسـاس كنيـد؟ آيـا در مقابل آن، صرفاً واكنش نشان می دهيد يا از حقّ انتخاب خود استفاده می كنيد؟ آيا ميتوانيد مركـز توجه خـود را تغييـر دهيد و واقعه ظاهرا دردناكي را به فرصتي لذّتبخش براي يادگيري، رشد يا كمك به ديگران كنيد؟

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


tashvigh kodakan-taliem-ir

پیامدهای شگفت انگیزتشویق کردن

تشویق کردن و تاثیر آن بر کودکان:

یکی از نکات مهمی که در تربیت کودکان نقش مهمی دارد تشویق کردن آنان است. در واقع تشویق کردن باعث می شود کودک خوشحال شود و انگیزه بگیرد که کارهای مثبت انجام دهد. تحقیقاتی که دانشمندان انجام داده اند نشان می دهد که نوع تشویق کردن بسیار مهم است طوری که گاهی اتفاق افتاده است که تشویق برعکس جواب داده و به مرور زمان کودک آن رفتار را کمتر انجام می دهد پس نکاتی هست که باید در عین تشویق کردن مورد توجه قرار داد.

تشویق باید گونه ای باشد که تصویری واقعی از عمل کودک را نشان دهد و غیر واقعی نباشد اینکه این عمل به موفع و متناسب با رفتار او ارائه شود حائز اهمیت است که باعث انگیزه او می شود و یادگیری او را افزایش می دهد. تشویق می تواند زبانی باشد که با محبت و توجه همراه است و هم می تواند هدیه دادن باشد ولی باید مرزی برای آن تعیین کرد که کودک بد عادت نشود در واقع در اینجا نوع سن کودک هم برای تشویق کردن بسیار مهم است مسلما انگیزه و شوق یک کودک۳ ساله با ۱۴ ساله متفاوت است و توجه این امر ضروری است.

tashvigh-taliem-ir

از پیامدهای مثبتی که تشویق می تواند در کودکان ایجاد کند:

۱) خستگی و نومیدی را از او دور می کند.

۲) باعث می شود نکات منفی را از خود کند و رفتارهای غلط خود را اصلاح کند.

۳) باعث می شود با انگیزه و تلاش بیشتری کارها را دنبال کند.

برای دریافت این مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

 

تشویق کودکان

.[taliem.ir].موفقیت پله

فرمول موفقیت

<فرصت خود به خود به وجود نمی آید، این شمایید که باید فرصت ها را خلق کنید>

افراد موفق مسلما برای اهدافشان سخت تلاش میکنند و سختی های زیادی را تحمل کرده اند اگر میخواهید موفق باشید بلند شید تلاش کنید خود را با فکرهای منفی گول نزنید اینکه بگویید من پولدار نیستم, من پارتی ندارم ,من هیچ استعدادی ندارم اینها همه بزرگترین بهانه برای نرسیدن به موفقیت است که خود را از تلاش کردن بیهوده منع کنیم و همه چیز را به شانس و عوامل خارجی نسبت دهیم.هرگز از شکست ترس نداشته باشید شکست خود انگیزه است که دوباره و پرقدرت شروع کنیم افراد موفق بارها در درکارهایشان شکست خورده اند ولی باز شروع کردنه اند نوع تفکر و نگرش در این امر بسیار مهم است که آیا تسلیم شوند یا ادامه دهند؟! موفقیت برای هرکس میتواند معنی خاصی داشته باشد یکی آن را در پولدار شدن میبیند, یکی در مشهور شدن ,بعضی ها هم زندکی آرام و پر آرامش را. در این مقاله به به راه های موفقیت و اینکه افراد چقدر در این راه تلاش کرده و از آن رضایت دارند پرداخته ایم.

 

بیشتر بدانید..