بایگانی برچسب برای: بازار

mazayaye bors-taliem-ir

مزایای بورس و سرمایه گذاری

بورس چیست؟ چه کارایی در موفقیت افراد جامعه دارد؟ می توان گفت کلمه ی بورس ( Bourse ) ریشه ی فرانسوی دارد و به معنای کیف پول می باشد. یک بازار رسمی و سازمان‌ یافتهٔ سرمایه است که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادر در آن براساس عرضه و تقاضا و با قوانین و ضوابط معینی انجام می شود. در واقع می‌تواند به بازارهای زیادی اطلاق شود، مانند بورس پوشاک، بورس طلا و جواهر یا بورس لوازم کامپیوتر.
Kotler-Dar-Modiriate-Bazar-PhilipKotler.[taliem.ir]

كاتلر در مديريت بازار

مردم و كسبوكارها نميدانند كه با ورود به هزاره سوم ميلادي به پيشواز چه چيزي ميروند. نه تنهـا بـا دگرگوني ها، كه با افزايش شتاب آنها هم روبه رو هستيم. شركت ها از اينكه بازارهايشان هر چند سال يك بار دگرگون ميشود غافلند. خوب كه بنگريم، دو دسته شركت در صحنه ميبينيم: آنهـايي كـه دگرگـوني هـا را ميپذيرند و آنهايي كه نابود ميشوند. دو نيروي پر توان چشم انداز اقتصادي امروز را ميسازند. فنآوري و جهـاني شـدن. در كنـار فـنآوري و جهاني شدن، نيروهاي ديگري هم به شكلدهي اقتصاد سرگرمند، مقرراتزدايي يكي از آنهاست. يـك نيـروي تحول آفرين ديگر، خصوصي سازي است. بسياري از شركتها وسازمانهاي وابسته به بخش دولتي و همگاني به اميد برخوردار شدن از مديريت و كارايي بهتر، به بخش خصوصي واگذار ميشوند. از آنجائي كه شتاب دگرگوني ها بسيار زياد است، توان همراه شدن با آن به يك امتياز رقابتي و نقطه قوت تبديل ميگردد. توان " دگرگوني پذيري" به توان " خودآموزي" نياز دارد. جاي شگفتي نيست كه شـركت هـايي همچون كوكاكولا، جنرال الكتريك، در سازمان خود معاون مديرعامل در )دانش، يـادگيري، خردمنـدي( ايجـاد كرده اند. در جدول زير وضعيت شركتها در دوره انتقال ارائه ميگـردد. ايـن جـدول ره يافـته ـايي بـراي كارآمدي و سود بيشتر در دوران كنوني را توضيح ميدهد. در بازاريابي راهكارهاي پيروزمندانه اي را ميشناسيم، كه در موقعيت مديريت بازار، كارسـازند. برخـي از آنها از اين قرار است: پيروزي در سايه كيفيت، خدمات بهتر، قيمتهاي پايين، داشتن سهم بزرگي از بـازار، مناسـب و همخـوان شدن با نيازهاي مشتري، بهسازي ِ مستمر فـرآورده، نـوآوري، ورود بـه بازارهـاي پررشـد و فراتـر رفـتن از انتظارات مشتري و دلشاد كردن وي. بيترديد راه مشخص و يكساني در بازاريابي نداريم. نكته مهم در اينجاست كه تنها انـدكي بهتـر بـودن از رقيبان كفايت نميكند. از ديد مايكل پورتر پروفسور دانشگاه هاروارد شـركتي برخـوردار از يـك اسـتراتژي استوار است كه تفاوت هاي چشمگير با رقيبان داشته باشد. براي ايـن كـار تقليـد و پيـروي از اسـتراتژي هـاي پيروزمندانه به طور كامل، سازنده نيست بايد تنها پارهاي از مفهوم هايي را كه با شركت شما سـازگار اسـت، برگزيد. تقليد كامل از رهبران بازار كاري بسياري پيچيده و پرهزينه است و دست آخر نيز شركت را به يـك پيرو متوسط تبديل ميكند .
nardban-foroosh.[taliem.ir]

نردبان فروش

رکود در بازار یک اتفاق علنی است و نمیتوان آن را کتمان کرد و یا نادیده گرفت؛ اما بیشک تمام مشتریان دست از خرید برنداشته اند و درصدی از آنان همچنان به خرید خود ادامه میدهند. سهم ما از این درصد از مشتریان چقدر است؟ درست است که کیک کوچکتر شده است، اما اگر ما بتوانیم سهم بزرگتری از این کیک کوچک شده را از آن خود کنیم، باز هم میتوانیم به سود مورد نظر دست پیدا کنیم. کافی است با بکارگیری شیوه هایی که در این کتاب الکترونیکی به آن اشاره شده است، درصدی از مشتریانی که به رقبای شما مراجعه میکنند را به سوی خود جذب کنید. کارشناسان بازاریابی و فروش معتقدند در دوران رکود توجه به عواملی مثل بازاریابی و فروش و نوآوری، بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. بازار ایران در گذشته یک بازار کاملاً انحصاری بوده است و اکثر کسبوکار در ایران به راحتی و بدون داشتن سیستم بازاریابی و فروش، بدون توجه به برندسازی و نوآوری، به راحتی و بدون هیچ دردسری محصول خود را میفروشند و این مشتری بود که باید نظر تولید کننده و فروشنده را جلب میکرد تا بتواند به کالا دست پیدا کند؛ اما بازار ایران در شرایط فعلی به یک بازاری نیمه رقابتی تبدیل شده است و در آینده به بازاری کاملاً رقابتی تبدیل خواهد شد. در بازار رقابتی فقط شرکت هایی باقی خواهند ماند که به 2 مقوله بازاریابی و فروش و برندینگ اهمیت داده و در این 2مقوله حرفه ای تر عمل کنند. پس برای اینکه به جمع ورشکستگان نپیوندید از همین الآن برای آینده کسب وکار خود قدم بردارید. چرا که هنوز هم روزگار خوش کسبوکار است و این شرایط در آینده سختتر خواهد شد.
bannertaliem-taliem-ir

آموزش گام به گام بورس

حدود 500سال پيش در يكي ازشهرهاي بلژيك درمقابل منزل فردي به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم آمده اوراق بهادار داد و ستد ميكردند.از آن پس هرمكاني راكه درآن، اوراق بهادار مورد معامله قرارمي گرفت بورس ناميدند. اولين بورس دنيا درشهر آنورس بلژيك ايجاد شد. درحال حاضر دراغلب كشورهاي دنيا تشكيلات بورس وجود دارد و فدراسيون بورس هاي جهان به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بين المللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورس ها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد. برخي از بورس هاي مهم دنيا عبارتند از بورس نيويورك، بورس لندن، بورس استكهلم، بورس مونترال وبورس توكيو. در اسلايدهاي بعدي مي توانيد نمايي از اين بورس ها را ببينيد .