نوشته‌ها

niroye ksalamat-taliem-ir

نيروي كلمات تمثيل و كننده دگرگون هاي جهاني

آیا تاكنون عميقاً تحت تأثير سـخنان كسـي قـرار گرفتـه ايـد؟ آيـا هنـوز كلمـات <جـان.اف كنـدي > <وينسون چرچيل> يا <مارتين لوتركينگ> را به خاطر مي آوريد؟ اين اشخاص با كلام نافـذ خـود نـه فقط من و شما، بلكه ملتي را تحت تأثير قرار دادند حتّي و بعـد از مرگشـان هـم هنـوز سخنانشـان ديگران را تكان می دهد. اما آيا هرگز به اين فكر افتاده ايد كه كلماتي كه به طور عادتي از آنها استفاده می كنيد داراي چه قدرت جادويي اي بـراي ايجاد و روحيه مثبت يا ايجاد غم و افسردگي هستند؟ آيا كلماتي كه به كار ميبريد، سازنده اند يا نابود كننده؟ آیا در شـما اميد ايجاد كنند يا نااميدي؟ براي اينكه تأثير شگفت انگيز كلمات را در روحيه تغيير دريابيد، اين بار كـه خواسـتيد بـه بيان احساسات خود بپردازيد، آگاهانه در انتخاب كلمات دقت كنيد .
كلمات چنان قدرتي دارند كه ميتوانند آتش جنگي را بيفروزند و يا صلحي را برقرار سازند. رابطه اي را به نابودي كشانند و يا آن را محكمتر كنند.

برداشت و احساس ما نسبت به هر چيز بسته به معنایی است كه به آن چيز می دهيم. كلماتي كه آگاهانه يا ناآگاهانه براي بيان يك وضعيت انتخاب می كنيم بلافاصله معنـاي آن را در نظرمـان دگرگـون و می كننـد. در نتيجه احساسمان را تغيير می دهند اگر ضمن تعريـف واقعـه اي آن را <فاجعـه> بناميـد يـا آن را <کمی مـأيوس کننده> بخوانيد، احساستان در برابر آن فرق نمی كند؟ اگر مسأله اي را <مشكل بـزرگ> و يـا <اشـكال جزئـي> قلمـداد كنيـد، آيـا شدت احساستان به نسبت آن يكسان است؟ اگر موضوعي را به كه آن ايمان داريد با من در ميـان گذاريـد و مـن بگـويم اشتباه است چه؟ اگر بگويم افكارتان به كلّي غلط است چه؟ بدتر از آن اگر بگويم دروغ ميگوييد چه؟« آيا اين طـرز سخن گفتن روابط ما را تيره نمی كند؟ سالها پيش، كشفي كردم كه براي هميشه بر زندگي من اثر گذاشت. در يك جلسه اداري با دو نفـر از همكـاران نشسـته بوديم كه خبر بدي به ما رسيد. شدت احساسات هر يك از ما به نسبت آن خبر متفاوت بود. مهمتر آنكه هـر يـك از مـا، احساسش را با كلمة متفاوتي بيان مي كرد. من ميگفتم ،«خشمگينم» دومی می گفـت < آزرده ام > سـومی اظهـار ميکرد <ناراحتم> يادم است كه كلمه ناراحتم براي بيان چنان وضعيتي، در نظر من بسيار احمقانه جلـوه مـيكـرد! مـن ناراحـت نبودم و جالب اينكه نه چنین احساسي داشتم و نه براي بيان آن از چنان كلمه اي استفاده مي كردم. با خود فكر كردم اگـر نوع كلماتي را كه به كار ميبريم تغییر دهيم، آيا در الگوي عاطفي ما نيز تغيير ايجاد ميشود؟

بیشتر بدانید..


porsesh va pasokh-taliem-ir

پرسش، كليد پاسخ است

در ميان آگاهي هاي انساني، نيروي پرسش به منزلة اشعة ليزر است از. اين نيـرو بـراي برطـرف كـردن هرگونه مانع مشكل و استفاده كنيد. نخستين فرق ميان افراد موفّق و ناموفّق چيسـت؟ موضـوع بسـيار سـاده اسـت: افـراد موفّـق سـؤالات بهتري از خود پرسيدهاند و در نتيجه پاسخهاي بهتري نيز گرفته اند. هنگامي كه اتومبيل متولّد شد، صـدها نفـر دسـت بـه ساختن آن زدند. اما <هنري فورد> با ديگران فرق داشت و از خود چگونه: <پرسيد ميتوانم اين ماشـين را بـه توليـد انبـوه برسانم؟> در اروپاي شرقي، ميليونها نفر در زير يوغ آهنين< کمونیسم > رنـج كشـيدند، اما يـك نفـر بـه نـام <لـخ والسـا> شهامت داشت كه از خود چگونه: <بپرسد ميتوانم معيارهاي زندگي مردان و زنان كارگر را بالاتر ببرم؟> اگر به توسن خيال خود ميدان چه دهيد، پرسش هايي در مطرح ذهنتان ميشود؟ آيا با اين اظهار نظر موافقيد يا مخـالف؟ تفكّر چيزي غير از پرسيدن و پاسخ دادن به پرسش ها نيست. براي اينكه در مورد همـين سـؤال، نظـر موافـق يـا مخـالف بدهيد، حتماً از خود پرسيده ايد : آيا اين موضوع درست است يا نه؟ و ياآيا من با اين گفته موافقت دارم؟

بیشترتفکرات ما خواه در زمینه ارزیابی باشند (فلان چیز چطور است) ، خواه در زمینه تصور (چه چیزی امکان پذیر است) و یا تصمیم گیری (چه باید بکنیم؟) ، متضمن نوعی پرسش و پاسخ است . پس اگر می خواهیم کیفیت زندگانی خود را تغییر دهیم ، باید تغییری را در سوالاتی که از خود یا دیگران می پرسیم به وجود آوریم.

بیشتر بدانید..

meyarhaye movafaghiyat poroje-taliem-ir

معیارهای موفقیت پروژه چیست؟

(پروژه بدون برنامه ریزی و تعیین هدف ها و معیارهای مشخص، حتی اگر دستاورد هم داشته باشد ، الزاما موفق محسوب نمی شود.)

در واقع به مجموعه فعالیت هایی که با استفاده از برنامه ریزی و تخصیص مناسب کمک بسیاری برای رسیدن به اهداف معین در یک دوره خاص می کند و یکی از زیرشاخه‌های مهم و پرکاربرد علم مدیریت بحساب می آید را مدیریت پروژه یا (Project management ) می گویند. در این فعالیت سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین سه عامل مهم هستند که در موفقیت پروژه ها تاثیر دارند که نیاز است توجه کافی را به آنها داشت چون در صورت هر اشکال در هر یک از این عوامل احتمال ناموفق بودن پروژه افزایش می یابد.

برای آنکه هم موفقیت در مدیریت پروژه و هم موفقیت در پروژه اتفاق بیوفتد نیاز است به معیارهای توجه نمود : ۱) تحویل پروژه در زمان معین ۲) آغاز اقدامات توسط مدیر پروژه ۳) برآورده کردن انتظارات مشتری ۴) اختصاص دادن وظایف به اعضای تیم ۵) برآورد مناسب پروژه با توجه به معیارهای کمی وکیفی. در واقع این پروژه ها می توانند در زمینه عمرانی ،صنعتی ،حمل و نقل و فرودگاهی، ورزشگاهی و ..باشند.

بیشتر بدانید..

rahhaye movafaghiyat dar frosh-taliem-ir

راه های موفقیت در فروش

افراد موفق بطور یقین برای خود اهداف خاصی را معین کرده و به دنبال آن رفته ولی با وجود سختی و مشقت هایی که در این راه کشیده  از آن ها درس گرفته و با پشتکار اهداف خود را یک به یک دنبال کرده تا توانسته به موفقیت برسند. پس در این راه هدف و پیش روی به سوی آن گام بزرگی است که شما را به موفقیت نزدیک میکند.

یکی از پول سازترین افراد در کار فروش هستند در این کار لازم است افراد ویژگی هایی را رعایت کنند که به موفقیتشان در این زمینه کمک کند مسلما یکی از ویژگی افرادی که به این کار روی می آورند صبور و خوش رو بودن است که در این زمینه کمک بسیاری به شما می کند در واقع کاریست که باید طاقت نه شنیدن از مشتری را داشته باشید و در صورت هر ضرری بزودی تسلیم نشوید .

و حالا در اینجا به چند ویژگی جهت فروش موفق اشاره می کنیم:

۱) فردی صبور,خوش رو و مثبت اندیش باشید.

۲) افراد موفق در این شغل را الگوی خود قرار دهید.

۳) برای اهداف خود برنامه ریزی کنید.

۴) با مشتری با لبخند برخورد کنید.

۵) با بیان زیبا مشتری را ترغیب به خرید کنید.

برای دانلود مقاله بر روی لینک کلیک کنید.

 

razhaye movafaghiyat-taliem-ir

رازهای زندگی موفق

چگونه شاد زندگی کنیم؟

امروزه همه ی ما در زندگی سختی و مشکلاتی داریم که در بعضی اوقات زندگی را برایمان خسته و طاقت فرسا می کنند اما چکار کنیم که بتوانیم در برابر مشکلات,  مقاوم باشیم؟ کم نیاوریم بتوانیم حتی با داشتن مشکلات خوشبخت زندگی کنیم و از آن لذت ببریم.

مسلما همه ی ما بدنبال موفقیت و خوشبختی هستیم باید موفقیت را خود برای خود بسازیم اینکه منتظر بمانیم تا یک اتفاق خوب بیافتد فایده ای ندارد هرگز با ایستادن و منتظر ماندن خوشبختی به سراغمان نمی آید باید خود سعی کنیم زندگیمان را سامان ببخشیم و از لحظه لحظه آن استفاده کنیم.

از مواردی که میتوان به داشتن زندگی موفق اشاره کرد:

۱) آرامش ذهن

۲) سلامتی و انرژی

۳) آزادی و استقلال مالی

۴) اهداف ارزشمند

گزینه ۴ بسیار مهم است مسلما شخصی که برای زندگی خود هدفی نداشته باشد زندگیش محدود به چیزهای کوچک دور و اطرافش شده و نمیتواند به رویاهایش برسد و رویاها همان رویا باقی می ماند و به این سادگی زندگی یک حالت سکون و بی انگیزه پیدا می کند. پس بلند شوید و اهداف خود را بنویسید و دنبال آن بروید این خودمان هستیم که میتوانیم شادی را وارد زندگیمان کنیم مثبت بیاندیشیم و با انگیزه و شوق بالا به سوی موفقیت قدم برداریم.

بیشتر بدانید..