نوشته‌ها

jatr nejat shoma-taliem-ir

چتر نجات شما چه رنگی است؟

ضروری است به زندگی دلخواه خود و شغلی که میتواند رسیدن به آن زندگی مطلوب را برای شما آسان سازد، بیندیشید. دوست دارید زندگیتان را وقف چه اهدافی کنید؟ کارتان به تحقق کدام اهداف در زندگی شما کمک خواهد کرد؟ کتاب به خواننده کمک میکند تا گام به گام به شناسایی ارزشهای مهم برای خود و نوع زندگی مطلوب خود بپردازد. با این روش، خواننده میتواند عناصر تشکیل دهنده شغل مناسب و چگونگی به دست آوردن ویژگی های لازم برای آن شغل را شناسایی کند.
niroye ksalamat-taliem-ir

نيروي كلمات تمثيل و كننده دگرگون هاي جهاني

آیا تاكنون عميقاً تحت تأثير سـخنان كسـي قـرار گرفتـه ايـد؟ آيـا هنـوز كلمـات <جـان.اف كنـدي > <وينسون چرچيل> يا <مارتين لوتركينگ> را به خاطر مي آوريد؟ اين اشخاص با كلام نافـذ خـود نـه فقط من و شما، بلكه ملتي را تحت تأثير قرار دادند حتّي و بعـد از مرگشـان هـم هنـوز سخنانشـان ديگران را تكان می دهد. اما آيا هرگز به اين فكر افتاده ايد كه كلماتي كه به طور عادتي از آنها استفاده می كنيد داراي چه قدرت جادويي اي بـراي ايجاد و روحيه مثبت يا ايجاد غم و افسردگي هستند؟ آيا كلماتي كه به كار ميبريد، سازنده اند يا نابود كننده؟ آیا در شـما اميد ايجاد كنند يا نااميدي؟ براي اينكه تأثير شگفت انگيز كلمات را در روحيه تغيير دريابيد، اين بار كـه خواسـتيد بـه بيان احساسات خود بپردازيد، آگاهانه در انتخاب كلمات دقت كنيد . كلمات چنان قدرتي دارند كه ميتوانند آتش جنگي را بيفروزند و يا صلحي را برقرار سازند. رابطه اي را به نابودي كشانند و يا آن را محكمتر كنند.
porsesh va pasokh-taliem-ir

پرسش، كليد پاسخ است

در ميان آگاهي هاي انساني، نيروي پرسش به منزلة اشعة ليزر است از. اين نيـرو بـراي برطـرف كـردن هرگونه مانع مشكل و استفاده كنيد. نخستين فرق ميان افراد موفّق و ناموفّق چيسـت؟ موضـوع بسـيار سـاده اسـت: افـراد موفّـق سـؤالات بهتري از خود پرسيدهاند و در نتيجه پاسخهاي بهتري نيز گرفته اند. هنگامي كه اتومبيل متولّد شد، صـدها نفـر دسـت بـه ساختن آن زدند.
meyarhaye movafaghiyat poroje-taliem-ir

معیارهای موفقیت پروژه چیست؟

در واقع به مجموعه فعالیت هایی که با استفاده از برنامه ریزی و تخصیص مناسب کمک بسیاری برای رسیدن به اهداف معین در یک دوره خاص می کند و یکی از زیرشاخه‌های مهم و پرکاربرد علم مدیریت بحساب می آید را مدیریت پروژه یا (Project management ) می گویند. در این فعالیت سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین سه عامل مهم هستند که در موفقیت پروژه ها تاثیر دارند که نیاز است توجه کافی را به آنها داشت چون در صورت هر اشکال در هر یک از این عوامل احتمال ناموفق بودن پروژه افزایش می یابد.
rahhaye movafaghiyat dar frosh-taliem-ir

راه های موفقیت در فروش

افراد موفق بطور یقین برای خود اهداف خاصی را معین کرده و به دنبال آن رفته ولی با وجود سختی و مشقت هایی که در این راه کشیده  از آن ها درس گرفته و با پشتکار اهداف خود را یک به یک دنبال کرده تا توانسته به موفقیت برسند. پس در این راه هدف و پیش روی به سوی آن گام بزرگی است که شما را به موفقیت نزدیک میکند. یکی از پول سازترین افراد در کار فروش هستند در این کار لازم است افراد ویژگی هایی را رعایت کنند که به موفقیتشان در این زمینه کمک کند مسلما یکی از ویژگی افرادی که به این کار روی می آورند صبور و خوش رو بودن است که در این زمینه کمک بسیاری به شما می کند در واقع این کاریست که باید طاقت نه شنیدن از مشتری را داشته باشید و در صورت هر ضرری بزودی تسلیم نشوید .  و حالا در اینجا به چند ویژگی جهت فروش موفق اشاره می کنیم: 1) فردی صبور,خوش رو و مثبت اندیش باشید. 2) افراد موفق در این شغل را الگوی خود قرار دهید. 3) برای اهداف خود برنامه ریزی کنید. 4) با مشتری با لبخند برخورد کنید. 5) با بیان زیبا مشتری را ترغیب به خرید کنید.
razhaye movafaghiyat-taliem-ir

رازهای زندگی موفق

امروزه همه ی ما در زندگی سختی و مشکلاتی داریم که در بعضی اوقات زندگی را برایمان خسته و طاقت فرسا می کنند اما چکار کنیم که بتوانیم در برابر مشکلات مقاوم باشیم؟ کم نیاوریم بتوانیم حتی با داشتن مشکلات خوشبخت زندگی کنیم و از آن لذت ببریم. مسلما همه ی ما بدنبال موفقیت و خوشبختی هستیم باید موفقیت را خود برای خود بسازیم اینکه منتظر بمانیم تا یک اتفاق خوب بیافتد فایده ای ندارد هرگز با ایستادن و منتظر ماندن خوشبختی به سراغمان نمی آید باید خود سعی کنیم زندگیمان را سامان ببخشیم و از لحظه لحظه آن استفاده کنیم. از مواردی که میتوان به داشتن زندگی موفق اشاره کرد: 1) آرامش ذهن 2) سلامتی و انرژی 3) آزادی و استقلال مالی 4) اهداف ارزشمند