سبد خرید

راه های حفظ امنیت اطلاعات

در سال های اخیر واژه امنیت اطلاعات میزان قابل توجهی رشد کرده و مورد توجه مردم و سران مملکت قرار گرفته است. هر چیزی که باعث شود بتوانیم اطلاعاتمان را از دسترسی افراد غیرمجاز به آن حفظ کنیم را امنیت اطلاعات می گویند. سران مملکت، دولت ها، شرکت ها ، بیمارستان ها ، مراکز نظامی و سایر شغل ها در مورد کارکنان، موجودی شرکتشان ,محصولاتشان و غیره اطلاعات محرمانه ای دارند که اگر این اطلاعات به دست رقیبشان بیافتد باعث ورشکستگی ،خسارات مالی و ضرر های زیادی در جنبه های گوناگون برای آنها می شود به همین دلیل سعی در حفظ آن دارند.

استفاده از کامپیوترهای شخصی و شبکه‌های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت که (بزرگترین شبکه جهانی) است، امروزه مورد استفاده زیادی بوده است. استفاده‌کنندگان کامپیوتر برای استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، باید اصول و روش های خاصی را رعایت کنند تا در این تله نیافتند.

میلیاردرهای آینده ایران

دنبال بهانه اي بودم تا در مورد «تيم کوک» (Tim Cook) چند خطي بنويسم، اما نبودن اطلاعات زيادي در مورد اين مدير شرکت اپل که بعد از استيو جابز، جاي او را اشغال کرده بود، باعث شد تا اين تصميم کمي عقب بيافتد. امــــــا به تـازگــي در دهـمـيـن کـنفـــرانـس sDکه به اختـصـار D10ناميـده مي شود، اين مدير، دعوت متخصصان را پذيـرفـت و شــروع به پاسـخ گــويي به پرسش هايي در زمينه اپل و گذشته و آينده آن نمود که باعث شد تا زواياي تازه اي از شخصيت او و شرکت اپل مشخص گردد ابتدا بايد بگويم که، کوک در اول نوامبر 1960در ايالت آلاباماي آمريکا به دنيا آمد. او براي نخستين بار در سال 1998به شرکت اپل به عنـوان «مديريت عمـليـات روزانه» پيوست، تا اينکه در تاريخ 24اوت 2011بعد از استعفاي استيو جابز، رسما به عنوان مديرعامل جديد شرکت اپل معرفي شد. اما نکته مهمي که درباره کوک وجود دارد آن است که برخلاف انتظارات سعي نکرد تا تحت جو استيو پرستي در اپل، امور را مديريت کند و براي اداره امور روش هاي مختص خود را اعـلام نمـود وحـتـي اعـلام مي کند که استيو با آنکه موجودي منحصر به فرد و نابغه بوده است، اما هرگز او سعي نکرده تا مانند او رفتار کند و فشاري براي شبيه استيو بودن را بر روي شانه هاي خود حس نمي کند! به طوري که در يکي از اقدامات جنجالي خود اعلام کرد که حدود 50ميليارد دلار از دارايي نقدي اپل، ظرف سه سال آينده در ميان سهامداران تقسيم خواهد شد و حتي شخصاً اعلام کرد که از سهـامي که سال گذشته به او اعطا شده است و طي سال هاي آينده به مبلغ 75ميليون دلار خواهد رسيد، در اين برنامه پرداخت نقـدي اپل، قرار نمي گيـرد که نشان دهنده چشم نداشتن او به مسائل مادي و شخصي خـود جهت اخــذ تصميـمات
حيـاتي اپل است و در اقـدامي بعدي، پس از جنجال هاي وجود آمده در مورد حقوق کارگران مشغول در کارخانجات اپل در چين، شخصاً وارد ماجرا شد و سعي کرد تا با تصميماتي به نفع اين قشر، از گسترش بيشتر شايعه هاي اپلي، جلوگيري کند.

A Web Enabled Secured System for Attendance Monitoring and Real Time Location Tracking Using Biometric and Radio Frequency Identification (RFID) Technology

Automated Information Systems has played a major role in the growth, advancement, and modernization of our daily work processes. The main purpose of this paper is to develop a safe and secure web based attendance monitoring system using Biometrics and Radio Frequency Identification (RFID) Technology based on multi-tier architecture, for both computers and smartphones. The system can maintain the attendance records of both students and teachers/staff members of an institution. The system can also detect the current location of the students, faculties, and other staff members anywhere within the domain of institution campus. With the help of android application one can receive live feeds of various campus activities, keep updated with the current topics in his/her enrolled courses as well as track his/her friends on a real time basis. An automated SMSservice is facilitated in the system, which sends an SMS automatically to the parents in order to notify that their ward has successfully reached the college. Parents as well as student will be notified via e-mail, if the student is lagging behind in attendance. There is a functionality of automatic attendance performance graph in the system, which gives an idea of the student’s consistency in attendance throughout the semester.

A Secure Cloud Computing Based Framework for Big Data Information Management of Smart Grid

Smart grid is a technological innovation that improves efficiency, reliability, economics, and sustainability of electricity services. It plays a crucial role in modern energy infrastructure. The main challenges of smart grids, however, are how to manage different types of front-end intelligent devices such as power assets and smart meters efficiently; and how to process a huge amount of data received from these devices. Cloud computing, a technology that provides computational resources on demands, is a good candidate to address these challenges since it has several good properties such as energy saving, cost saving, agility, scalability, and flexibility. In this paper, we propose a secure cloud computing based framework for big data information management in smart grids, which we call “Smart-Frame.” The main idea of our framework is to build a hierarchical structure of cloud computing centers to provide different types of computing services for information management and big data analysis. In addition to this structural framework, we present a security solution based on identity-based encryption, signature and proxy re-encryption to address critical security issues of the proposed framework.

درحال بارگذاری ...