سبد خرید

The cultural (mis)attribution bias in developmental psychology in the United States

تومان

موجودی: در انبار

In this article, we provide evidence for the cultural (mis)attribution bias in developmental psychology in the United States: the tendency to see minorities as members of a group whose development is shaped primarily by culture, and to perceive Whites as independent individuals whose development is largely influenced by psychological processes. In two studies, we investigated this bias with a decade of peer reviewed developmental research conducted in the US (N = 640 articles), and an experiment and a survey with developmental psychologists in the US (N = 432 participants). In both studies we found that developmental psychologists in the US favor cultural over psychological explanations when considering the development of minorities, while the opposite pattern emerged in reference to Whites. This bias is exacerbated by the endorsement of the idea that minorities are more collectivistic and Whites more individualistic. We discuss the implications of this bias for diversity and inclusion initiatives in applied developmental sciences.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

In this article, we provide evidence for the cultural (mis)attribution bias in developmental psychology in the United States: the tendency to see minorities as members of a group whose development is shaped primarily by culture, and to perceive Whites as independent individuals whose development is largely influenced by psychological processes. In two studies, we investigated this bias with a decade of peer reviewed developmental research conducted in the US (N = 640 articles), and an experiment and a survey with developmental psychologists in the US (N = 432 participants). In both studies we found that developmental psychologists in the US favor cultural over psychological explanations when considering the development of minorities, while the opposite pattern emerged in reference to Whites. This bias is exacerbated by the endorsement of the idea that minorities are more collectivistic and Whites more individualistic. We discuss the implications of this bias for diversity and inclusion initiatives in applied developmental sciences.

 

INTRODUCTION

The importance of diversity and inclusion has gained recognition in developmental sciences. The Society for Research in Child Development (SRCD) has stated that one of the goals of its strategic plan is to pursue diversity in all aspects of its organization, activities, and membership. Diversity and inclusion are addressed in the plan as: (1) “…the principle that a full understanding of development requires inclusion of cultural, racial, ethnic, national, or other contexts as influences on individuals and the families and communities in which they live, and the need to (2) “…provide a venue for scientists who represent a range of cultural and ethnic backgrounds(and) increasing the number of developmental scientists from underrepresented ethnic and racial groups (SRCD, 2005, p. 2). Both goals are well justified. First, supporting diversity by encouraging the consideration of the role of culture is imperative, given its crucial and multifaceted role in shaping human development (Causadias, 2013; García Coll et al., 1996; Quintana et al., 2006Rogoff, 2003; Super & Harkness, 1986). 

 

چکیده

در این مقاله، شواهدی از تعصب فرهنگی (نامناسب) روانشناسی توسعه در ایالات متحده را ارائه می دهیم: تمایل به دیدن اقلیت ها به عنوان اعضای گروهی که توسعه آن به واسطه فرهنگ شکل گرفته است، و درک سفیدپوستان به عنوان افراد مستقل که توسعه آنها عمدتا تحت تأثیر فرآیندهای روانشناختی قرار دارد. در دو مطالعه، این بررسی را با یک دهه تحقیق تجربی بررسی شده در ایالات متحده (640 مقاله N) و یک آزمایش و بررسی با روانشناسان رشد در ایالات متحده انجام دادیم (432 نفر). در هر دو مطالعه ما متوجه شدیم که روانشناسان توسعه در ایالات متحده از نظر فرهنگی بیش از توضیح روانشناختی در هنگام توسعه اقلیت ها از فرهنگ استفاده می کنند، در حالی که الگوهای مخالف در رابطه با سفید پوستان ظاهر می شوند. این تعصب با تأیید این ایده که اقلیت ها کالج گرایانه تر و سفیدپوستان بیشتر فردگرا هستند، تشدید می شود. ما در مورد اثرات این تعصب برای ابتکارات تنوع و گنجاندن در علوم تکمیلی کاربردی بحث می کنیم.

 

مقدمه

اهمیت تنوع و گنجاندن در علوم انکشافی به رسمیت شناخته شده است. انجمن تحقیقات در زمینه توسعه کودک (SRCD) اعلام کرده است که یکی از اهداف برنامه استراتژیک آن تنوع در همه جنبه های سازمان، فعالیت ها و عضویت آنهاست. تنوع و انعطاف در طرح ذکر شده است: (1) “… اصل که درک کامل از توسعه نیاز به درج محتوا فرهنگی، نژادی، قومی، ملی یا دیگر به عنوان تاثیر بر روی افراد و خانواده ها و جوامع که در آن زندگی می کنند “و نیاز به (2)” … یک محل برای دانشمندان ارائه می دهد که طیف وسیعی از زمینه های فرهنگی و قومی را نشان می دهند … (و) افزایش تعداد دانشمندان توسعه یافته از گروه های نژاد و نژاد غیر قابل ارائه (SRCD، 2005، ص 2) ” هر دو هدف به خوبی توجیه شده اند. اول، حمایت از تنوع با تشویق توجه به نقش فرهنگ ضروری است، با توجه به نقش مهم و چند وجهی آن در شکل دادن به توسعه انسانی (کاستیا، 2013؛ گارسیا کول و همکاران، 1996؛ کینتانا و همکاران، 2006؛ Rogoff، 2003؛ Super & Harkness، 1986).

Year: 2018

Publisher : ELSEVIER

By :José M. Causadias, Joseph A. Vitriol, Annabelle L. Atkin

File Information: English Language/ 10 Page / size: 373 KB

Download

سال : 1397

ناشر : ELSEVIER

کاری از : خوزه م. کوشادیا، جوزف ا. ویتریول، آنابل ل. آتکن

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 10 صفحه / حجم : KB 373

لینک دانلود    

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “The cultural (mis)attribution bias in developmental psychology in the United States”
درحال بارگذاری ...