سبد خرید

Measuring Employee Happiness: Analyzing the Dimensionality of Employee Engagement

تومان

موجودی: در انبار

Employee happiness or well-being is crucial in any organization as happy employees are said to be more committed in their work. In measuring happiness, one of the important aspects that should be considered is the level of employee engagement. A two-phase study was conducted to identify dimensions of employee engagement involving a focus group and a survey. During the focus group, various aspects of work that make them engaged were identified. At a later stage, items were developed based on the identified  dimensions and data were collected from 9653 respondents. Using a principle component factor analysis, the results indicate the existence of three factors that explained engagement. The results of regression analysis show that all three factors significantly influence employee happiness. This three-factor engagement model should be used to gauge the levels of employee engagement so that their levels of happiness can be enhanced.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Employee happiness or well-being is crucial in any organization as happy employees are said to be more committed in their work. In measuring happiness, one of the important aspects that should be considered is the level of employee engagement. A two-phase study was conducted to identify dimensions of employee engagement involving a focus group and a survey. During the focus group, various aspects of work that make them engaged were identified. At a later stage, items were developed based on the identified  dimensions and data were collected from 9653 respondents. Using a principle component factor analysis, the results indicate the existence of three factors that explained engagement. The results of regression analysis show that all three factors significantly influence employee happiness. This three-factor engagement model should be used to gauge the levels of employee engagement so that their levels of happiness can be enhanced.

 

INTRODUCTION

Happiness is the state of being happy. Happy people are those who experience frequent positive emotions such as joy, interest and pride and infrequent negative emotions such as sadness, anxiety and anger .  Happiness is always linked with positive life and work outcomes such as life satisfaction, good health conditions, high work performance and commitment. In a study, using an experimental design, happiness employees are proven to be more productive than their less happy counterparts . Studies have been conducted to measure happiness of population towards the nation . But, limited studies have been  undertaken to measure happiness among the employees of higher learning institutions . Measuring happiness in these two contexts might be different in terms of the predictors of happiness and their measurement. Therefore, the issue in research is to identify what factors contribute to happiness and how these factors and happiness can be measured. Studies have established that several factors might contribute to influencing happiness among those working or studying in higher learning institutions [e.g. 5]. The factors are positive emotions, engagement, relationship, meaning of job, and achievement. The focus of this paper is on engagement as it is the most prevalent factor that is found to be significantly linked with employee happiness.

 

چکیده

خوشبختی کارکنان یا رفاه در هر سازمان بسیار مهم است زیرا گفته می شود که کارکنان خوشبخت تر در کار خود متعهد هستند. در اندازه گیری شادی، یکی از جنبه های مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، سطح مشارکت کارکنان است. یک مطالعه دو مرحله ای برای شناسایی ابعاد مشارکت کارکنان شامل یک گروه متمرکز و یک نظرسنجی انجام شد. در طول گروه تمرکز، جنبه های مختلف کار که آنها را درگیر می کند شناسایی شد. در مرحله بعد، آیتم ها بر اساس ابعاد مشخص شده و اطلاعات جمع آوری شده از 9653 پاسخ دهنده بود. با استفاده از یک عامل اصلی تجزیه و تحلیل عامل، نتایج نشان می دهد وجود سه عامل است که توضیح تعامل. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که هر سه عامل به طور قابل توجهی بر شادی کارکنان تاثیر می گذارد. این مدل مشارکت سه عامل باید برای سنجش سطح مشارکت کارکنان باشد تا سطح شادی آنها افزایش یابد.

 

مقدمه

خوشبختی وضعیت خوشبختی است. مردم مبارک کسانی هستند که احساسات مکرر مثبت مانند شادی، علاقه و غرور و عواطف ناخوشایندی مانند غم، اضطراب و خشم را تجربه می کنند. خوشبختی همیشه با زندگی مثبت و نتایج کار مرتبط است از قبیل رضایت از زندگی، شرایط سلامت خوب، عملکرد بالا و تعهد. در یک مطالعه، با استفاده از یک طراحی آزمایشی، کارکنان خوشبختی اثبات می کنند که تولید کننده تر از همتایان کمتری هستند. مطالعات انجام شده برای اندازه گیری شادی مردم نسبت به ملت انجام شده است. اما مطالعات محدود برای اندازه گیری شادی در میان کارکنان موسسات آموزش عالی انجام شده است. اندازه گیری شادی در این دو زمینه ممکن است از نظر پیش بینی کننده شادی و اندازه گیری آن متفاوت باشد. بنابراین، مسئله تحقیق این است که شناسایی عوامل موثر بر شادی و چگونگی اندازه گیری این عوامل و خوشبختی باشد. مطالعات نشان داده است که عوامل متعددی میتوانند در تأثیر شادی در میان کسانی که در موسسات آموزش عالی کار میکنند یا تحصیل میکنند، [به عنوان مثال 5] عوامل مثبت احساسات، تعامل، رابطه، معنی شغل و موفقیت است. تمرکز این مقاله در مورد تعامل است به عنوان آن است که شایع ترین عامل است که مشخص است که به طور قابل توجهی با شادی کارکنان مرتبط است.

 

 

Year: 2018

Publisher : SPRINGER

By :  Abdul Kadir Othman, Zamalia Mahmud, Sheeren Noranee, and Fauziah Noordin

File Information: English Language/ 7 Page / size: 826 KB

Download

سال : 1397

ناشر : SPRINGER

کاری از : عبدالظاهر عثمان، زماعلی محمود، سیرن نورانی و فوزیه نونیدر

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 7 صفحه / حجم : KB 826

لینک دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Measuring Employee Happiness: Analyzing the Dimensionality of Employee Engagement”
درحال بارگذاری ...