سبد خرید

Improving sustainable supply chain management using a novel hierarchical grey-DEMATEL approach

تومان

موجودی: در انبار

Sustainable supply chain management has been studied in the past. However, the previous studies lack proper justification for a multi-criteria decision-making structure of the hierarchical interrelationships in incomplete information. To fill this gap, this study proposes a hierarchical grey decision-making trial and evaluation laboratory method to identify and analyze criteria and alternatives in incomplete information. Traditionally, the decision-making trial and evaluation laboratory method does not address a hierarchical structure and involves incomplete information within its analytical method. However, the grey theory compensates for incomplete information. This study’s purpose is to apply the proposed hierarchical  structure to identify aspects of and criteria for supplier prioritization. This includes an original set of criteria for structuring the following: aspects as a sustainable plan, communities for sustainability, sustainable operational process control and sustainable certification and growth. The results present the recycle/reuse/reduce option as a tool to increase the material savings percentage, which is the top criterion for supplier selection. This  study concluded that the hierarchical analytical method provides a strong basis for future academic and  practitioner research.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Sustainable supply chain management has been studied in the past. However, the previous studies lack proper justification for a multi-criteria decision-making structure of the hierarchical interrelationships in incomplete information. To fill this gap, this study proposes a hierarchical grey decision-making trial and evaluation laboratory method to identify and analyze criteria and alternatives in incomplete information. Traditionally, the decision-making trial and evaluation laboratory method does not address a hierarchical structure and involves incomplete information within its analytical method. However, the grey theory compensates for incomplete information. This study’s purpose is to apply the proposed hierarchical  structure to identify aspects of and criteria for supplier prioritization. This includes an original set of criteria for structuring the following: aspects as a sustainable plan, communities for sustainability, sustainable operational process control and sustainable certification and growth. The results present the recycle/reuse/reduce option as a tool to increase the material savings percentage, which is the top criterion for supplier selection. This  study concluded that the hierarchical analytical method provides a strong basis for future academic and  practitioner research.

INTRODUCTION

Sustainable supply chain management (SSCM) implements corporate responsibility practices and achieves a higher efficiency in logistics performance and resource usage when pursuing the three dimensions of  sustainability, i.e., economic goals, social goals and environment goals (Seuring and Muller, 2008; Seuring et al., 2008; Seuring and Gold, 2013; Tseng and Hung, 2014). A firm must consider environmental impacts across the entire supply chain, including the selection of suppliers, distributors, and partners and customer awareness. In addition, sustainability requires he integration of environmental problems and solutions across a firm’s functional boundaries. This functional interaction across  functional areas includes a firm’s strategy, product design, production and inventory management, marketing and distribution, and regulatory  compliance (Lin and Tseng, in press). Previous literature has addressed SSCM by proposing many sensible models or evaluation frameworks (Ahi and Searcy, 2015; Bai and Sarkis, 2010; Carter and Rogers, 2008; Chaabane et al., 2012; Gold et al., 2010; Govindan et al., 2013; Tseng et al., 2014). As previously noted, successfully managing the SSCM lies in measuring and monitoring information regarding critical aspects,  criteria and supplier selection. Hence, what is the proposed SSCM hierarchical structure, its critical aspects and the criteria for achieving supplier selection to fulfill a business goal?

چکیده

مدیریت زنجیره تامین پایدار در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، مطالعات قبلی، توجیه مناسب برای ساختار تصمیم گیری چند معیاره از ارتباطات سلسله مراتبی در اطلاعات ناقص وجود ندارد. برای پر کردن این شکاف، این مطالعه پیشنهاد روش آزمایشگاهی تصمیم گیری خاکستری سلسله مراتبی را برای شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارها و جایگزینی در اطلاعات ناقص ارائه می دهد. به طور سنتی، روش آزمایشی تصمیم گیری و ارزیابی، به یک ساختار سلسله مراتبی نمی پردازد و شامل اطلاعات ناقص در روش تحلیلی آن می شود. با این حال، نظریه خاکستری اطلاعات ناقص را جبران می کند. هدف این مطالعه، استفاده از ساختار سلسله مراتبی پیشنهاد شده برای شناسایی جنبه ها و معیارهای اولویت بندی تامین کنندگان می باشد. این شامل مجموعه ای از معیارهای اصلی برای ساختن موارد زیر است: جنبه ها به عنوان یک برنامه پایدار، جوامع برای پایداری، کنترل فرآیند پایدار عملیاتی و گواهینامه پایدار و رشد. نتایج نشان می دهد گزینه بازیافت / استفاده مجدد / کاهش به عنوان ابزار برای افزایش درصد پس انداز مواد، که معیار ارجح برای انتخاب تامین کننده است. این مطالعه به این نتیجه رسید که روش تحلیلی سلسله مراتبی پایه قوی برای تحقیقات آکادمیک و تمرین کننده آینده ارائه می دهد.

مقدمه

مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM) اقدامات مسئولیت پذیری شرکت را پیاده سازی می کند و در زمان سه بعد پایداری، یعنی اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی و اهداف محیطی، بهره وری بالاتر در عملکرد تدارکات و استفاده از منابع را به دست می آورد (Seuring and Muller، 2008؛ Seuring et al .، 2008؛ Seuring and Gold، 2013؛ Tseng and Hung، 2014). یک شرکت باید اثرات زیست محیطی را در سراسر زنجیره عرضه، از جمله انتخاب تامین کنندگان، توزیع کنندگان و شرکا و آگاهی مشتری، در نظر بگیرد. علاوه بر این، پایداری مستلزم ادغام مشکلات و راه حل های زیست محیطی در مرزهای عملکردی شرکت است. این تعامل کارکردی در حوزه های عملکردی شامل استراتژی شرکت، طراحی محصول، تولید و مدیریت موجودی، بازاریابی و توزیع، و تطابق قانونی (Lin و Tseng، در مطبوعات) است. ادبیات پیشین، SSCM را با پیشنهاد چند مدل حساس یا چارچوب ارزیابی (Ahi and Searcy، 2015؛ Bai and Sarkis 2010؛ کارتر و راجرز، 2008؛ Chaabane et al.، 2012؛ Gold et al.، 2010؛ Govindan et al. ، 2013؛ Tseng و همکاران، 2014). همانطور که قبلا ذکر شد، موفقیت مدیریت SSCM نهفته در اندازه گیری و نظارت بر اطلاعات مربوط به جنبه های انتقادی، معیارها و انتخاب تامین کننده است. از این رو، ساختار سلسله مراتبی SSCM پیشنهاد شده، جنبه های انتقادی آن و معیارهایی برای دستیابی به انتخاب تامین کننده برای رسیدن به یک هدف تجاری است؟

Year: 2015

Publisher : ELSEVIER

By :  Chun-Mei Su , Der-Juinn Horng , Ming-Lang Tseng , Anthony S.F. Chiu c, Kuo-Jui Wu ,Hui-Ping Chen

File Information: English Language/ 13 Page / size: 481 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1394

ناشر : ELSEVIER

کاری از : Chun-Mei Su، Der-Juinn Horng، Ming-Lang Tseng، Anthony S.F. چیو سی، کوا جوی وو، هوی پینگ چن

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 13 صفحه / حجم : KB 481

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Improving sustainable supply chain management using a novel hierarchical grey-DEMATEL approach”
درحال بارگذاری ...