سبد خرید

Do personality characteristics explain the associations between self-esteem and online social networking behaviour?

تومان

موجودی: در انبار

The relationships between online social networking (OSN) behaviour and users’ selfesteem are as important as well as ambiguous: Both positive and negative self-esteem can encourage users to engage in OSNs. This work examined whether personality traits and attitudes toward traits can explain this controversy. Data from 830 users of a local OSN were analysed. I hypothesised that extraversion and attitudes toward extraversion eliminated correlations between positive self-esteem and users’ popularity (the number of friends and likes). In contrast, neuroticism and attitudes toward neuroticism failed to eliminate a negative correlation between self-esteem and an indicator of users’ self-validation (the number of impersonal avatars). This association also remained significant when conscientiousness as well as negative attitudes toward conscientiousness and agreeableness were controlled. However, self-esteem did not correlate with the two other self-validation indicators―the number of posts and portraits. This study casts doubt on the possibility of direct associations between positive self-esteem and users’ popularity beyond such factors as extraversion. Nevertheless, it lends partial support to the association between negative self-esteem and users’ self-validation such as the use of impersonal .avatars even when other personality characteristics are considered

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

The relationships between online social networking (OSN) behaviour and users’ selfesteem are as important as well as ambiguous: Both positive and negative self-esteem can encourage users to engage in OSNs. This work examined whether personality traits and attitudes toward traits can explain this controversy. Data from 830 users of a local OSN were analysed. I hypothesised that extraversion and attitudes toward extraversion eliminated correlations between positive self-esteem and users’ popularity (the number of friends and likes). In contrast, neuroticism and attitudes toward neuroticism failed to eliminate a negative correlation between self-esteem and an indicator of users’ self-validation (the number of impersonal avatars). This association also remained significant when conscientiousness as well as negative attitudes toward conscientiousness and agreeableness were controlled. However, self-esteem did not correlate with the two other self-validation indicators―the number of posts and portraits. This study casts doubt on the possibility of direct associations between positive self-esteem and users’ popularity beyond such factors as extraversion. Nevertheless, it lends partial support to the association between negative self-esteem and users’ self-validation such as the use of impersonal .avatars even when other personality characteristics are considered

 

INTRODUCTION

The problem of individual differences among the users of online social networks (OSN) has been attractive to researchers and practitioners over the last decade. On one hand, this is due the possibility of investigating various indicators of OSN behaviournot only by using conventional self-reported data, but also by using objective behavioural markers (Gosling, Augustine, Vazire, Holtzman, & Gaddis, 2011; Wells & Link, 2014). On the other hand, this interest is because OSN behaviour is a vital and common feature of life to many people. Knowing why people differ between each other in their OSN behaviour is thus inherently nontrivial. Self-esteem is traditionally an important place among the factors that determine differences between individuals. In a number of recent studies, self-esteem has also been investigated in the context of OSN user behaviour. The existing literature on the topic has a contradictory message.

 

چکیده

ارتباط بین رفتار شبکه های اجتماعی آنلاین (OSN) و selfestem هم مهم و هم مبهم است: هر دو اعتماد به نفس مثبت و منفی می تواند کاربران را تشویق به مشارکت در OSN. این کار بررسی شده است که آیا ویژگی های شخصیتی و نگرش نسبت به صفات می تواند این اختلاف نظر را توضیح دهد. داده ها از 830 کاربر محلی OSN مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. من فرض بر این بود که برونگرایی و نگرش نسبت به برون رفت از بین بردن همبستگی بین عزت نفس مثبت و محبوبیت کاربران (تعداد دوست و دوست). در مقابل، روان رنجور و نگرش نسبت به روان رنجوری، بین اعتماد به نفس و شاخصی از اعتبارسنجی کاربران (تعداد تصادفی غیر شخصی)، همبستگی منفی را حل نمیکند. این ارتباط همچنین با توجه به اینکه وجدان بودن و همچنین نگرش منفی نسبت به وجدان و توافق پذیری، کنترل شد، همچنان باقی مانده است. با این حال، اعتماد به نفس با دو شاخص دیگر اعتبار سنجی خود – تعداد پست ها و پرتره ها همخوانی ندارد. این مطالعه بر احتمال ارتباط مستقیم بین عزت نفس مثبت و محبوبیت کاربران از فراتر از عوامل غلبه بر اضطراب تاکید دارد. با این وجود، حمایت جزئی از ارتباط بین اعتماد به نفس منفی و اعتبار سنجی کاربران از قبیل استفاده از توارث غیر شخصی حتی زمانی که دیگر ویژگی های شخصیتی در نظر گرفته می شود.

 

مقدمه

مشکل تفاوت های فردی در میان کاربران شبکه های اجتماعی آنلاین (OSN) برای پژوهشگران و متخصصان در طول دهه گذشته جذاب است. از یک طرف، این به این دلیل است که امکان بررسی شاخص های مختلف رفتار رفتار OSN نه تنها با استفاده از داده های متعارف خود گزارش شده بلکه همچنین با استفاده از نشانگرهای رفتار عینی (Gosling، Augustine، Vazire، Holtzman، & Gaddis، 2011؛ Wells & لینک، 2014) از سوی دیگر، این علاقه به این دلیل است که رفتار OSN یک ویژگی حیاتی و مشترک از زندگی برای بسیاری از مردم است. شناختن این که چرا افراد در رفتار OSN خودشان متفاوت هستند، بنابراین ذاتا بی اهمیت است. اعتماد به نفس به طور سنتی از عواملی است که تفاوت بین افراد را تعیین می کند. در برخی مطالعات اخیر، عزت نفس نیز در زمینه رفتار کاربر OSN مورد بررسی قرار گرفته است. ادبیات موجود در این موضوع پیام متناقض دارد.

Year: 2018

Publisher : ELSEVIER

 By : Sergei Shchebetenko

File Information: English Language/ 31 Page / size: 426 KB

Download

سال : 1396

ناشر : ELSEVIER

کاری از : سرگئی شبهتنکو

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 31 صفحه / حجم : KB 426

لینک دانلود     

  • 1
    Share

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Do personality characteristics explain the associations between self-esteem and online social networking behaviour?”
درحال بارگذاری ...