سبد خرید

Building Cisco Multilayer Switched Networks

تومان

موجودی: در انبار

Activity Procedure: Answer these questions based on the figures. Write your answers in the appropriate spaces. Q1) In the figure, label these elements: A) Enterprise Campus B) Enterprise Edge C) Service Provider  Edge  Q2) In the figure, label these elements: A) Enterprise Campus B) Enterprise Edge C) Edge Distribution D) Service Provider Edge  Q3) In the figure, label these elements: A) core B) distribution C) access

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Activity Procedure: Answer these questions based on the figures. Write your answers in the appropriate spaces. Q1) In the figure, label these elements: A) Enterprise Campus B) Enterprise Edge C) Service Provider  Edge  Q2) In the figure, label these elements: A) Enterprise Campus B) Enterprise Edge C) Edge Distribution D) Service Provider Edge  Q3) In the figure, label these elements: A) core B) distribution C) access

INTRODUCTION

Activity Objective: The Cisco switches and routers for your building and floor have all the cables  preconnected and ready for use. In this activity, you will observe and interpret the bootup processes and prepare the switches for operation. After completing this activity, you will be able to meet these objectives: „ Run Telnet to connect to the remote lab „ Access and use the class menu to verify connectivity to the remote lab terminal server „ Establish a connection to the access and distribution switches and verify connectivity „. Verify the initial switch configuration and connectivity between the switches  Required Resources: These are the resources and equipment that are required to complete this activity: „ A PC connected to an onsite laboratory or a PC with an Internet connection to access the remote laboratory equipment „ A terminal server connected to the console port of each laboratory device, if using a remote laboratory „The building and floor assignment provided by your instructor Task 1: Configure the PC Router To start, you will configure the Client “PC” device. The lab uses Cisco routers to simulate client devices. You will access these routers using the same method in Tasks 1 and 2. The purpose of this task is to set up your PC with the basic configuration to establish network connectivity. You will configure the hostname and IP addressing. Please refer to your network diagram for interface connections. Because the switches in the lab have no configuration, you cannot perform inband management yet. You must access your client switch via the menu system for your appropriate building and floor menu. You are connecting to the switch via its console. You must then enter privileged EXEC mode before entering the global configuration mode.  Hostname, passwords, IP addressing, and port definitions are some of the items that you will configure. Refer to the network diagram for interface information and connections. Your instructor will inform you which  building and floor you will configure.

چکیده

روش فعالیت: به این سوالات بر اساس ارقام پاسخ دهید. پاسخ های خود را در فضاهای مناسب بنویسید. Q1) در شکل، برچسب این عناصر: A) پروژه پردیس B) پروژه Edge C) ارائه دهنده خدمات Edge Q2) در علامت، برچسب این عناصر: A) پروژه پردیس B) پروژه Edge C) لبه توزیع D) ارائه دهنده خدمات Edge Q3) در شکل، برچسب این عناصر: A) هسته B) توزیع C) دسترسی.

مقدمه

هدف فعالیت: سوئیچ ها و روترهای سیسکو برای ساختمان و کف شما، تمام کابل ها را قبل از اتصال و آماده استفاده می شوند. در این فعالیت، پردازش های bootup را مشاهده و تفسیر می کنید و سوئیچ ها را برای عملیات آماده می کنید. پس از اتمام این فعالیت، می توانید این اهداف را برآورده سازید: اجرای Telnet برای اتصال به آزمایشگاه راه دور؟ دسترسی و استفاده از منوی کلاس برای تأیید اتصال به سرور ترمینال آزمایشگاه از راه دور؟ اتصال به سوئیچ های دسترسی و توزیع را برقرار کنید و اتصال را بررسی کنید؟ پیکربندی سوئیچ اولیه و ارتباط بین سوئیچ ها را بررسی کنید. منابع مورد نیاز: این منابع و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل این فعالیت هستند: یک کامپیوتر متصل به یک آزمایشگاه در محل یا یک کامپیوتر با اتصال به اینترنت برای دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی از راه دور؟ یک سرور ترمینال متصل به پورت کنسول هر دستگاه آزمایشگاهی، در صورت استفاده از یک آزمایشگاه از راه دور. انتساب ساختمان و طبقه ارائه شده توسط مربی شما Task 1: پیکربندی روتر PC برای شروع، دستگاه Client PC را پیکربندی کنید. این آزمایشگاه از روترهای سیسکو برای شبیه سازی دستگاه های مشتری استفاده می کند. شما به این روترها با استفاده از همان روش در وظایف 1 و 2 دسترسی خواهید داشت. هدف این وظیفه این است که کامپیوتر خود را با پیکربندی اولیه برای برقراری اتصال به شبکه تنظیم کنید. نام میزبان و آدرس IP را پیکربندی کنید. لطفا برای ارتباطات رابط شما به نمودار شبکه خود مراجعه کنید. از آنجا که سوئیچ ها در آزمایشگاه هیچ پیکربندی ندارند، هنوز نمی توانید مدیریت باند را انجام دهید. شما باید از طریق سیستم منو برای منوی ساخت و ساز مناسب خود به سوئیچ مشتری خود دسترسی داشته باشید. شما از طریق کنسول خود به سوئیچ وصل می شوید. سپس قبل از وارد شدن به حالت پیکربندی جهانی، باید حالت EXEC املا را وارد کنید. نام میزبان، رمزهای عبور، آدرس IP و تعاریف پورت، برخی از مواردی هستند که شما پیکربندی می کنید. برای اطلاعات و اتصالات رابط کاربری به نمودار شبکه مراجعه کنید. مربی شما به شما اطلاع خواهد داد که ساختمان و کف شما پیکربندی کنید.

Year: 2006

Publisher: Cisco

Source : Cisco.comWebsiteatwww.cisco.com/go/offices

File Information: English Language/ 265 Page / size: 2.40 MB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1385

ناشر : Cisco

منبع : Cisco.comWebsiteatwww.cisco.com/go/offices 

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 265 صفحه / حجم : MB 2.40

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Building Cisco Multilayer Switched Networks”
درحال بارگذاری ...