سبد خرید

An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance

تومان

موجودی: در انبار

Purpose – The purpose of this article is to investigate empirically the relation between the value creation efficiency and firms’ market valuation and financial performance. Design/methodology/approach – Using data drawn from Taiwanese listed companies and Pulic’s Value Added Intellectual Coefficient (VAICe) as the  efficiency measure of capital employed and intellectual capital, the authors construct regression models to examine the relationship between corporate value creation efficiency and firms’ market-to-book value ratios, and explore the relation between intellectual capital and firms’ current as well as future financial performance. Findings – The results support the hypothesis that firms’ intellectual capital has a positive impact on market value and financial performance, and may be an indicator for future financial performance. In addition, the authors found investors may place different value on the three components of value creation efficiency  (physical capital, human capital, and structural capital). Finally, evidence is presented that R&D expenditure may capture additional information on structural capital and has a positive effect on firm value and  profitability. Originality/value – The results extend the understanding of the role of intellectual capital in creating corporate value and building sustainable advantages for companies in emerging economies, where different technological advancements may bring different implications for valuation of intellectual capital.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Purpose – The purpose of this article is to investigate empirically the relation between the value creation efficiency and firms’ market valuation and financial performance. Design/methodology/approach – Using data drawn from Taiwanese listed companies and Pulic’s Value Added Intellectual Coefficient (VAICe) as the  efficiency measure of capital employed and intellectual capital, the authors construct regression models to examine the relationship between corporate value creation efficiency and firms’ market-to-book value ratios, and explore the relation between intellectual capital and firms’ current as well as future financial performance. Findings – The results support the hypothesis that firms’ intellectual capital has a positive impact on market value and financial performance, and may be an indicator for future financial performance. In addition, the authors found investors may place different value on the three components of value creation efficiency  (physical capital, human capital, and structural capital). Finally, evidence is presented that R&D expenditure may capture additional information on structural capital and has a positive effect on firm value and  profitability. Originality/value – The results extend the understanding of the role of intellectual capital in creating corporate value and building sustainable advantages for companies in emerging economies, where different technological advancements may bring different implications for valuation of intellectual capital.

INTRODUCTION

The increasing gap between firms’ market and book value has drawn wide research attention to exploring the invisible value omitted from financial statements (e.g. Lev and Zarowin, 1999; Lev, 2001; Lev and  Radhakrishnan, 2003). Lev (2001, p. 9) documented that, over the period of 1977-2001, the market-to- book value ratios of US Standard and Poors (S&P) 500 corporations increased from slightly above 1 to over 5, implying that about 80 per cent of corporate market value has not been reflected in financial reporting. The limitations on financial statements in explaining firm value underline the fact that the source of economic value is no longer the production of material goods, but the  creation of intellectual capital. Intellectual capital includes human capital and structural capital wrapped up in customers, processes, databases, brands, and systems (Edvinsson and Malone, 1997), and has been playing an increasingly important role in creating corporate sustainable competitive advantages (Kaplan and Norton, 2004, p. 4).

چکیده

هدف – هدف از این مقاله بررسی تجربی رابطه بین بهره وری ایجاد ارزش و ارزیابی بازار شرکت و عملکرد مالی است. طراحی / روش شناسی / رویکرد – با استفاده از داده های جمع آوری شده از شرکت های ثبت شده در تایوان و ضریب فکری ارزش افزوده ارزش پولی (VAICe) به عنوان اندازه گیری بهره وری از سرمایه و سرمایه فکری، نویسندگان مدل های رگرسیون را برای بررسی رابطه بین بهره وری ایجاد ارزش شرکت ها، نسبت ارزش معاملات به بازار و بررسی رابطه بین سرمایه فکری و جریان فعلی شرکت و همچنین عملکرد مالی آینده. یافته ها – نتایج حاکی از این است که سرمایه فکری شرکت ها تاثیر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و می تواند شاخصی برای عملکرد مالی آینده باشد. علاوه بر این، نویسندگان در بر داشت سرمایه گذاران ممکن است ارزش های مختلف در سه مولفه بهره وری ایجاد (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) قرار داده است. در نهایت، شواهد ارائه شده نشان می دهد که هزینه های تحقیق و توسعه ممکن است اطلاعات اضافی در مورد سرمایه های ساختاری را جذب کند و تاثیر مثبتی بر ارزش و سود شرکت دارد. اصالت / ارزش – نتایج به گسترش درک نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش شرکت و ایجاد مزایای پایدار برای شرکت های در اقتصادهای در حال ظهور، که در آن پیشرفت های مختلف فن آوری ممکن است پیام های مختلف برای ارزیابی سرمایه فکری را گسترش دهد.

مقدمه

شکاف در حال افزایش بین بازار بنگاه ها و ارزش دفتري، توجه کافی به تحقیق در مورد ارزش نامرئی را که از صورتهای مالی حذف شده است (به عنوان مثال Lev and Zarowin 1999؛ Lev، 2001؛ Lev and Radhakrishnan، 2003). لو (2001، ص 9) ضمن تایید اینکه در طول سالهای 1977-2001، نسبت ارزش سهام بازار به استاندارد های ایالات متحده و Pors (S & P) 500 شرکت از کمی بالاتر از 1 تا بیش از 5 افزایش یافت و این بدین معنی است که حدود 80 درصد ارزش بازار شرکت در گزارش مالی منعکس نشده است. محدودیت های صورتهای مالی در توضیح ارزش شرکت، حاکی از این واقعیت است که منبع ارزش اقتصادی دیگر تولید کالاهای مادی نیست، بلکه ایجاد سرمایه فکری است. سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در مشتریان، فرآیند ها، پایگاه های داده ها، مارک ها و سیستم ها می باشد (Edvinsson and Malone، 1997) و نقش مهمی در ایجاد مزایای رقابتی پایدار شرکت ایفا می کند (کاپلان و نورتون، 2004، ص 4)

Year: 2005

Publisher : Emerald Group Publishing Limited

By :  Ming-Chin Chen, Shu-Ju Cheng , Yuhchang Hwang

File Information: English Language/ 18 Page / size: 18 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1384

ناشر : Emerald Group Publishing Limited

کاری از : مینگ چین چن، شو جو چنگ، یوخنگ هونگ

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 18 صفحه / حجم : KB 118

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance”
درحال بارگذاری ...