سبد خرید

مروری بر كاتاليستها: تعریف و كاربردها

تومان

موجودی: در انبار

هدف از این تحقیق تشریح خواص و کاربردهای کاتالیستها میباشد. کاتالیست ماده ای است که سرعت واکنش شیمیایی را تغییر میدهد بدون آنکه در محصول نهایی وجود داشته باشد. برای اولین بار از مفاهیم استوالد در  کاتالیست براساس یك کمیت قابل اندازه گیری شد. نظریاتی که دربارة کاتالیست ها بطور علمی از آن زمان تاکنون درشیمی و صنایع نفت وجود دارند واکنش های کاتالیستی مهمترین آنهاست. واکنشهای کاتالیستی می توانند بصورت همگن و ناهمگن طبقه بندی شوند. هر دو این دسته ها شرایط و اثرات متفاوتی دارند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هدف از این تحقیق تشریح خواص و کاربردهای کاتالیستها میباشد. کاتالیست ماده ای است که سرعت واکنش شیمیایی را تغییر میدهد بدون آنکه در محصول نهایی وجود داشته باشد. برای اولین بار از مفاهیم استوالد در  کاتالیست براساس یك کمیت قابل اندازه گیری شد. نظریاتی که دربارة کاتالیست ها بطور علمی از آن زمان تاکنون درشیمی و صنایع نفت وجود دارند واکنش های کاتالیستی مهمترین آنهاست. واکنشهای کاتالیستی می توانند بصورت همگن و ناهمگن طبقه بندی شوند. هر دو این دسته ها شرایط و اثرات متفاوتی دارند.

 

مقدمه

کاتالیست بعنوان یك پدیده اخیراً بررسی گردیده است ، ظاهراً اولین کاتالیست، برای واکنشهای آنزیمی در شکل تهیه و ساخت شراب و سرکه بکار گمارده شد، همچنین در تهیه صابون که یك عمل بسیار قدیمی است مورد توجه قرار گرفت این واکنشها به تبدیل کاتالیستی شکر به اتیل الکل به اسید استیك و چربی به یك نمك است و گلیسیرین منجر گردید. در طی اواخر قرن هیجدهم دانش شیمی سریعاً گسترش می یافت و طبیعی بود که اثر مواد خارجی بر روی واکنشهای شیمیایی مطالعه شود. بین سالهای 1780-1835آزمایشات متعدد و با ارزشی، اثرات مواد خارجی را بر روی واکنشهای شیمیایی شرح دادند. این آزمایشات واکنشهای اسیدها را در محلول و واکنشهای فاز گازی و واکنشهای جذب بوسیلة جامدات را مورد بحث قرار میدادند. اهداف کار کاتالیستها بوسیلة فوزینیری، که اولین کسی بود که رابطه بین جذب سطحی و افزایش سرعت واکنشها را بوسیلة جامدات مورد توجه قرار داد، پیشرفت نمود. از جمله افراد دیگر فارادی، دریافته بود که جذب سطحی مواد اولیه یك قاعده مهم در صورت گرفتن یك واکنش در حضور یك جامد می باشد، همچنین کلمنت و دیزرمس اظهار داشتند که اکسیدهای نیتروژن یك نقش اساسی را در اکسیداسیون دی اکسید گوگرد بوسیلة تشکیل یك ترکیب بازی میکنند. خیلی از آزمایشها بر روی طرز عمل کاتالیستها با موادی صورت میگرفت که امروزه بعنوان کاتالیستها مورد استفاده در صنایع نفت مطرح می باشند بعنوان مثال اسیدهای قوی ، خاکها و فلزاتی از قبیل پلاتین.

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the properties and applications of catalysts. A catalyst is a substance that changes the speed of the chemical reaction without being present in the final product. For the first time, the Estoulad concepts of a catalyst were measured on the basis of a quantity. Theories about catalysts that have been scientifically developed since then in chemistry and oil industries are the most important catalytic reactions. Catalytic reactions can be classified homogeneously and heterogeneously. Both of these categories have different conditions and effects.

 

INTRODUCTION

The catalyst, as a phenomenon, has recently been investigated, apparently the first catalyst was used for enzymatic reactions in the form of the preparation and production of wine and vinegar, as well as in the preparation of soap, which is a very old practice. These reactions have led to the catalytic conversion of sugar to ethyl Alcohol is acetic acid and fat is a salt and leads to glycerin. During the late eighteenth century, knowledge of chemistry expanded rapidly and it was natural to study the effect of foreign matter on chemical reactions. Between 1735 and 1880, numerous and valuable tests described the effects of foreign matter on chemical reactions. These experiments discussed the reactions of acids in solution and gas phase reactions and solid-reaction reactions. The goals of the work of the catalysts were developed by Fosinieri, who was the first to advance the relationship between absorption and the speed of reactions by solids. Among other people in Faraday, it has been found that the absorption of raw materials is an important rule in the case of a reaction in the presence of a solid, and Clement and Dizmez stated that nitrogen oxides play an essential role in the oxidation of sulfur dioxide by forming a compound they’re playing. Many experiments were conducted on the catalysts of materials used today as catalysts used in the petroleum industry, for example, strong acids, soils and metals such as platinum.

 

Year: 2017

Publisher : National Congress of Chemistry and Nanoscience, from Research to National Development

By : Naeema Astronomer, Mohsen Mansouri, Ehsan Latifnia

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 230 KB

Download

سال :1396

ناشر : کنگره ملی شیمی و نانوشیمی,از پژوهش تا توسعه ملی

کاری از : نعیمه ستاره شناس ،محسن منصوری ، احسان لطيفنيا

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 230

لینک دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مروری بر كاتاليستها: تعریف و كاربردها”
درحال بارگذاری ...