سبد خرید

تهيه حقوق انتقال مالي(FTR)

تومان

موجودی: در انبار

درايـــن مقالـــه، ريـــسک مـــالی تهيـــه کننـــدگان حقـــوق مـــالی خـــط انتقـــال ( FTR) موردمطالعـــه قـــرار می گيرد. درآمد ناشی از تراکم که در انتهای روز کاری توسط ISOجمع آوری می شود بايد به اندازه ای باشد تا بتواند FTR های عرضه شده را تحت پوشش قراردهد. اين امر در صورتی محقق خواهد شدکه FTRهـای عرضـه شـده، آزمـون امكـان پذيری همزمان(SFT) را که توسط هوگان بيان شده است، برآورده سازند. دراين سمينار اين آزمون  برروی يک شبکه شـامل سه شين تحت فرضيات مختلف ونيز همراه با محدوديت های پيشامدهای اتفاقی انجام  خواهد شد و حداکثر مقدار FTRکه قابل عرضه خواهد بود، توسط SFTبدست خواهد آمد. سپس آزمون امکان پذيری همزمان با در نظرگرفتن قيمـت FTRانجـام خواهدشد، ونشان داده خواهد شد که در اين حالت مقدار بيشتری  FTRقابل عرضه خواهد بود .

تعداد:
مقایسه

چکیده

درايـــن مقالـــه، ريـــسک مـــالی تهيـــه کننـــدگان حقـــوق مـــالی خـــط انتقـــال ( FTR) موردمطالعـــه قـــرار می گيرد. درآمد ناشی از تراکم که در انتهای روز کاری توسط ISOجمع آوری می شود بايد به اندازه ای باشد تا بتواند FTR های عرضه شده را تحت پوشش قراردهد. اين امر در صورتی محقق خواهد شدکه FTRهـای عرضـه شـده، آزمـون امكـان پذيری همزمان(SFT) را که توسط هوگان بيان شده است، برآورده سازند. دراين سمينار اين آزمون  برروی يک شبکه شـامل سه شين تحت فرضيات مختلف ونيز همراه با محدوديت های پيشامدهای اتفاقی انجام  خواهد شد و حداکثر مقدار FTRکه قابل عرضه خواهد بود، توسط SFTبدست خواهد آمد. سپس آزمون امکان پذيری همزمان با در نظرگرفتن قيمـت FTRانجـام خواهدشد، ونشان داده خواهد شد که در اين حالت مقدار بيشتری  FTRقابل عرضه خواهد بود .

 

مقدمه

دربازار برق ، اعضای بازار نظير دست اندرکاران توليد وشرکت های شبکه برق وغيره به صورت مستقل عمل می  کنند. اين امر سبب می شود که بازار به صورت رقابتی شود واشتياق شرکت کنندگان در بازار را افزايش دهد، در نتيجه سبب افزايش راندمان بازار شود. جهت افزايش راندمان بازلر برق و کاهش قيمت برق کشورهای زيادی نظير آمريکا ، انگلستان، استراليا و… الگوهای مختلف بازار را راه اندازی کرده اند. دربازار PJMآمريکا معاملات سيستم براساس قراردادهای بلندمدت وبـازار اشـتراکی  ايجاد شده است، در کاليفرنيا معاملات سيستم براساس معاملات وقراردادهای کوتاه مدت تنظيم شده است، در انگلستان بـازار اشتراکی به عنوان هسته مرکزی معاملات برق ايجاد شده است و در استراليا مکانيزم بازار براساس عمده فروشی وخرده فروشی بنا شده است. تجربه بيش از ۲۰سال در بازار برق ثابت کرده است که اگر چه سيستم قدرت الکتريکی قادر به انجام کار بـه صورت پايدار می باشد، ولی بهبود راندمان عملکرد آن جز از طريق رقابت و کاهش قيمت امکان پذير نمی باشد. در حال حاضر نوسانات قيمت برق شديد بوده و برخی از اعضای کنترل بازار بسيار قوی وبا نفوذ می باشند. جهت حـل ايـن مـسائل بايـد بـه الگوهای معاملاتی جديد روی آورد.

 

ABSTRACT

In this paper, the financial risk of the financial transfer of financial transfer suppliers (FTR) is discussed. The income resulting from the accumulation at the end of the working day by ISO should be as large as possible to cover the supplied FTRs. This will be achieved if the proposed FTRs meet the SFT’s convincing test, as expressed by Hogan. At this seminar, this test will be carried out on a network of three under different assumptions, along with the constraints of accidental events, and the maximum FTR that will be available will be obtained by SFT. Then the feasibility test will be performed simultaneously with the consideration of the FTR price, and will be given, in which case more FTR will be available.

 

INTRODUCTION

In the electricity market, market players like electricity producers, electricity utility companies, etc. operate independently. This will allow the market to compete to increase market participants’ participation, thereby increasing market efficiency. In order to increase the efficiency of bankroll electricity and reduce the cost of electricity, many countries such as the United States, the United Kingdom, Australia and … have launched various market patterns. PJM US trading system is based on long-term contracts and shareholder agreements. In California, system trading is based on short-term deals and deals. In the UK, the common market has been created as the core of the electricity trading, and in Australia, the market mechanism is based on wholesale and retail sales Has been. The experience of more than 20 years in the electricity market has proven that although the electrical power system is capable of doing business in a sustainable manner, it is not possible to improve its performance, except through competition and price reduction. At present, price fluctuations are severe and some members of the market are very strong and influential. To address these issues, new trading patterns should be addressed.

 

 

Year: 2015

Publisher : 0

By : Hossein Ali Mohammadpour, Zahra Salah Jookh

File Information: Persian Language/ 27 Page / size: 221 KB

Download

سال :1394

ناشر : 0

کاری از : حسينعلي محمد پور , زهرا صلح جو خواه

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 27 صفحه / حجم : KB 221

لینک دانلود

 

  • 1
    Share

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تهيه حقوق انتقال مالي(FTR)”
درحال بارگذاری ...