سبد خرید

بنچ مارکینگ

تومان

موجودی: در انبار

سازمانها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی میشود. یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شرکت هایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار میدهند، بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ ۱را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار میدانند.  بنچ مارکینگ که در فارسی به بهینه کاری، الگوبرداری، محک زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه های برتر صنعتی است که میتواند منجر به عملکرد رقابتی برتر شود. سازمان هایی که این فرایند را بدرستی آغاز میکنند، میتوانند شاخص های عملکرد، خود را ارتقا بخشند. بنچ مارکینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ مارکینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص های عملکردی سازمان میدانند. این در حالی است که مقایسه عملیات و هزینه ها به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت ها نیز توجه داشت. این کار موجب میشود به جای پرداختن به معلولها، علتها را ریشه یابی کرده و عوامل عملکرد برتر را شناسایی کنیم. سابقه بنچ مارکینگ سازمان یافته، به دهه ۰۸میلادی باز میگردد. در آن دوره، شرکت امریکایی زیراکس که بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر میدید، به این نتیجه رسید که براساس استنباط های گذشته همراه با پیش بینی حوادث آینده، نمیتوان به اهداف استراتژیک رسید. این شرکت برای شناخت کافی رقابتی از فرایند بنچ مارکینگ استفاده کرد و اهدافی را برای طرح های خود در نظر گرفت. زیراکس، فرایند بنچ مارکینگ را در تمام زمینه های شرکت و با تأکید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشارکت فعال کارمندان، اجرا کرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

سازمانها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی میشود. یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شرکت هایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار میدهند، بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ ۱را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار میدانند.  بنچ مارکینگ که در فارسی به بهینه کاری، الگوبرداری، محک زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه های برتر صنعتی است که میتواند منجر به عملکرد رقابتی برتر شود. سازمان هایی که این فرایند را بدرستی آغاز میکنند، میتوانند شاخص های عملکرد، خود را ارتقا بخشند. بنچ مارکینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ مارکینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص های عملکردی سازمان میدانند. این در حالی است که مقایسه عملیات و هزینه ها به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت ها نیز توجه داشت. این کار موجب میشود به جای پرداختن به معلولها، علتها را ریشه یابی کرده و عوامل عملکرد برتر را شناسایی کنیم. سابقه بنچ مارکینگ سازمان یافته، به دهه ۰۸میلادی باز میگردد. در آن دوره، شرکت امریکایی زیراکس که بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر میدید، به این نتیجه رسید که براساس استنباط های گذشته همراه با پیش بینی حوادث آینده، نمیتوان به اهداف استراتژیک رسید. این شرکت برای شناخت کافی رقابتی از فرایند بنچ مارکینگ استفاده کرد و اهدافی را برای طرح های خود در نظر گرفت. زیراکس، فرایند بنچ مارکینگ را در تمام زمینه های شرکت و با تأکید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشارکت فعال کارمندان، اجرا کرد.

 

ABSTRACT

Organizations need to know competitors, tools and compare their performance in different areas of work to maintain customers, engage with suppliers, increase the productivity of employees and enhance their competitive advantage. Different strategies for survival in the field of competition are introduced. One of these strategies is to understand the market and the way other organizations work and benchmark their behavior. Companies that pursue an analytical strategy for their survival, consider Beynecouy or Benchmarking as one of the most effective ways of continuously improving their position in the business field. Benchmarking, which is translated into Persian, optimized, benchmarked, benchmarked and aligned, is a planned and organized methodology for developing the best industrial practices and practices that can lead to superior competitive performance. Organizations that start this process properly can upgrade their performance indicators. Benchmarking is a long-term process that requires senior management commitment. In the process of continuous improvement, what is more emphasized is processes and actions. Most managers consider Bench Marking as a tool to compare endpoint and performance indicators of an organization. However, comparing operations and costs alone is not enough, but also the way to organize and implement activities. This works to root causes and not to identify superior performance factors, instead of addressing impacts. The history of organized benchmarking dates back to the late 1980s. At that time, the Xerox US company, which gradually saw its business position at risk, concluded that strategic goals could not be achieved based on past inferences with the prediction of future incidents. The company used the benchmarking process to gain a sufficient degree of competitive knowledge and set targets for its designs. Xerox implemented the bench marking process in all areas of the company, with special emphasis on customer requirements and the role of active employee participation.

Year: 2017

Source : www.modiriran.ir

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 315 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1396

منبع :  www.modiriran.ir

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 315

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بنچ مارکینگ”
درحال بارگذاری ...