سبد خرید

بررسی نقش قرق اکوسیستم های مرتعی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک

1,900 تومان

موجودی: در انبار

اکوسیستم های مرتعی سطح وسیعی از اراضی جهان را تشکیل می دهند و از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای هستند. پوشش گیاهی مراتع ایران به دلایل گوناگون از جمله تولید علوفه، تلطیف آب و هوا، حفاظت آب و خاک، تولید مواد دارویی و صنعتی و غیره دارای اهمیت فراوان است. کاربری عمومی این اراضی در کشور استفاده به عنوان چراگاه بوده و چرای بیش از ظرفیت مرتع در این نواحی اغلب منجر به تغییر در کمیت و کیفیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش زمین های بایر و توسعه بیابان زایی شده است. قرق یکی از روشهای اصلاحی ساده مراتع می باشد که باعث احیاء پوشش گیاهی مرتع میگردد. یکی از مکانیسم های اثر قرق بر تولید مرتع ایجاد پسخور مثبت از طریق تغییرات ملموس برخی خصوصیات خاک می باشد. قرق باعث افزایش تولید گونه های گیاهی، بهبود سرعت نفوذ آب به داخل خاک، حاصلخیزی خاک و بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک می شود. خاک های تحت قرق به وسیله پوشش گیاهی حفاظت می شوند و در طی زمان باعث افزایش ماده آلی خاک و فعالیت گیاهان شده و ساختمان خاک بهبود یافته و ظرفیت نفوذپذیری خاک زیاد شده و در نتیجه فرسایش خاک کاهش می یابد. در این مقاله به بررسی مطالعات صورت گرفته راجع به تاثیرات قرق بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک پراخته میشود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

اکوسیستم های مرتعی سطح وسیعی از اراضی جهان را تشکیل می دهند و از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای هستند. پوشش گیاهی مراتع ایران به دلایل گوناگون از جمله تولید علوفه، تلطیف آب و هوا، حفاظت آب و خاک، تولید مواد دارویی و صنعتی و غیره دارای اهمیت فراوان است. کاربری عمومی این اراضی در کشور استفاده به عنوان چراگاه بوده و چرای بیش از ظرفیت مرتع در این نواحی اغلب منجر به تغییر در کمیت و کیفیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش زمین های بایر و توسعه بیابان زایی شده است. قرق یکی از روشهای اصلاحی ساده مراتع می باشد که باعث احیاء پوشش گیاهی مرتع میگردد. یکی از مکانیسم های اثر قرق بر تولید مرتع ایجاد پسخور مثبت از طریق تغییرات ملموس برخی خصوصیات خاک می باشد. قرق باعث افزایش تولید گونه های گیاهی، بهبود سرعت نفوذ آب به داخل خاک، حاصلخیزی خاک و بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک می شود. خاک های تحت قرق به وسیله پوشش گیاهی حفاظت می شوند و در طی زمان باعث افزایش ماده آلی خاک و فعالیت گیاهان شده و ساختمان خاک بهبود یافته و ظرفیت نفوذپذیری خاک زیاد شده و در نتیجه فرسایش خاک کاهش می یابد. در این مقاله به بررسی مطالعات صورت گرفته راجع به تاثیرات قرق بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک پراخته میشود.

مقدمه

مراتع وسیع ترین عرصه حیاتی کشور را شامل می شوند که بیش از 70درصد از این مراتع در ناحیه خشک و نیمه خشک واقع شده است. مراتع یکی از منابع طبیعی تجدید شونده با استفاده های متنوع می باشد (مقدم، 1377.) این عرصه همواره به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین غذا و تنوع زیستی مورد توجه بوده اند (آقاسی و همکاران، 1385). و در عرضه محصولات و خدمات به جوامع انسانی از اهمیت ویژهای برخوردارند (پی و همکاران، 2008). در ایران مراتع بیشترین گستردگی را در میان اکوسیستمهای طبیعی دیگر دارند ( مقدم،1384).

 

ABSTRACT

Rangeland ecosystems are a vast area of ​​the world’s land, and they are economically and environmentally important. Vegetation of Iranian rangelands is very important for various reasons, including forage production, stony weather, water and soil protection, pharmaceutical and industrial materials production, and so on. The general use of these lands in the country has been used as pasture, and grazing over the rangeland capacity in these areas often results in changes in the quantity and quality of soil physical and chemical properties, in increasing land cover and in the development of desertification. Excavation is one of the simple methods of rangeland correction that restores pasture vegetation. One of the mechanisms of the captive effect on the production of pasture is the creation of positive feedstock through the tangible changes of some soil characteristics. Enclosure increases the production of plant species, improves the penetration rate of water into the soil, improves soil fertility and improves some of the physicochemical properties of the soil. Protected soils are protected by vegetation and during the course of time, soil organic matter and plant activity increase and soil structure is improved and soil permeability increased and soil erosion is reduced. This paper studies the studies on the effects of exclosure on physicochemical properties of soil.

 

INTRODUCTION

Rangelands cover the country’s most extensive natural habitat, with more than 70% of the pastures in the dry and semi-arid region. Rangelands are one of the most renewable sources of natural resources with diverse uses (Moghaddam, 1377). This field has always been considered as one of the most important sources of food and biodiversity (Aghasi et al., 2006). And in delivering products and services to human societies are of particular importance (Pe et al., 2008). In Iran, rangelands have the widest range of other natural ecosystems (Moghadam, 2005).

Year: 2017

Publisher : Second National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran

by :Mohammad Saur Aliya, Hamid Reza Askari, Hassan Yeganeh, Farhad Daneshmand

File Information: Persian Language/ 5 Page / size: 340 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1395

ناشر : دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست ایران

کاری از : محمد ساورعلیا ،حمید رضا عسکری ،حسن یگانه ،فرهاد هنردوست

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 5 صفحه / حجم : KB 340

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

  • 1
    Share

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نقش قرق اکوسیستم های مرتعی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک”
درحال بارگذاری ...