سبد خرید

بررسی مفاهیم مدیریت الکترونیک و رهبري الکترونیک0

تومان

موجودی: در انبار

در فضاي بازار امروزي، سازمانها براي انجام کارها، به طور فزاینده اي در حال تبدیل شدن به نیروي کار مجازي یا برون سازمانی هستند. با توجه به مزایاي ارتباط و اشتراك گذاري اطلاعات موثر میان سهامداران، بسیاري از صنایع به دنبال اجرا و پیاده سازي آن هستند؛ بنابراین، رسیدن به موفقیت و هماهنگی بین نیروي کار مجازي و کار متناسب، بستگی به »ارتباط موثر غیر مستقیم« بین رهبري و نیروي کار مجازي یا برون سازمانی دارد. فناوري اطلاعات و به خصوص اینترنت، فضاي کسب و کار و بازار محصولات و خدمات را دگرگون ساخته است؛ بنابراین بسیاري از سازمانها و شرکتها براي این که بتوانند در محیط رقابتی جهانی فعالیت کنند، به استفاده از ابزارها و روشهاي الکترونیک از جمله کسب و کار الکترونیک روي آورده اند. آنچه در این بین اغلب فراموشمی شود مدیریت موثر فعالیتهاي الکترونیکی است. مدیریت الکترونیک مجموعه فرآیندهاییاست که موفقیت کسب و کار الکترونیک را تضمین خواهد کرد .در رهبري و مدیریت الکترونیک، خصوصیات خاص مدیران در ایجاد سازگاري، رشد سریع و مهارت نوآوري بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی مفاهیم رهبري الکترونیک، مدیریت الکترونیک، کار مجازي و تیمهاي الکترونیک پرداخته و سپس راهکارها و چالشهاي فراروي آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در فضاي بازار امروزي، سازمانها براي انجام کارها، به طور فزاینده اي در حال تبدیل شدن به نیروي کار مجازي یا برون سازمانی هستند. با توجه به مزایاي ارتباط و اشتراك گذاري اطلاعات موثر میان سهامداران، بسیاري از صنایع به دنبال اجرا و پیاده سازي آن هستند؛ بنابراین، رسیدن به موفقیت و هماهنگی بین نیروي کار مجازي و کار متناسب، بستگی به »ارتباط موثر غیر مستقیم« بین رهبري و نیروي کار مجازي یا برون سازمانی دارد. فناوري اطلاعات و به خصوص اینترنت، فضاي کسب و کار و بازار محصولات و خدمات را دگرگون ساخته است؛ بنابراین بسیاري از سازمانها و شرکتها براي این که بتوانند در محیط رقابتی جهانی فعالیت کنند، به استفاده از ابزارها و روشهاي الکترونیک از جمله کسب و کار الکترونیک روي آورده اند. آنچه در این بین اغلب فراموشمی شود مدیریت موثر فعالیتهاي الکترونیکی است. مدیریت الکترونیک مجموعه فرآیندهاییاست که موفقیت کسب و کار الکترونیک را تضمین خواهد کرد .در رهبري و مدیریت الکترونیک، خصوصیات خاص مدیران در ایجاد سازگاري، رشد سریع و مهارت نوآوري بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی مفاهیم رهبري الکترونیک، مدیریت الکترونیک، کار مجازي و تیمهاي الکترونیک پرداخته و سپس راهکارها و چالشهاي فراروي آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

مقدمه

طی دهه ،1990بسیاري از مؤسسات فرایند رهبري و فناوري اطلاعاتی مورد استفاده خود را به منظور هم سطح  نمودن سازمانهاي مبتنی بر سلسه مراتب از طریق تقسیم یکسان اطلاعات در کل سازمان و کاهش لایه هاي میانه مدیریتی، مهندسی مجدد و بازسازي کردند. به علاوه دولتها نیز شروع به اجراي تکنیکهاي بخش خصوصی در بازسازي فرایند رهبري نمودند.در کسب و کار جهان امروز، رهبران ناگزیر به رویارویی با دو نیرو هستند.یک نیرو حاصل از کار  سازمانها و رهبري آنهاست که به نحو فزاینده اي شکلی جهانی به خود گرفته است. چرا که بخشها و زیر مجموعه ها، مشتریان، سهامداران و تأمین کنندگان یک سازمان اغلب می توانند در سطح جهان گسترده شوند. نیروي دوم حاصل از انفجار عظیمی است که در فناوري اطلاعات و ارتباطات طی دهه اخیر روي داده است و منجر به توالی شگرفی از تعاملات روزمره میان همکاران، زیر دستان و مدیرانی شده است که ممکن است از نظر جغرافیایی فاصله زیادي از یکدیگر داشته باشند.

 

ABSTRACT

In today’s marketplace, organizations are increasingly becoming virtual or outsourced to do business. Considering the benefits of communicating and sharing effective information among stakeholders, many industries are looking to implement and implement it; therefore, the success and coordination between virtual labor and decent work depends on the “indirect effective communication” between the leadership And has virtual or outsourced workforce. Information technology, especially the Internet, has changed the business environment and the market for products and services; therefore, many organizations and companies, in order to be able to operate in a global competitive environment, use electronic tools and methods, including business Electronics have turned up. What is often overlooked is the effective management of electronic activities. Electronic management is a set of processes that will ensure the success of e-business. In leadership and e-management, the specific characteristics of managers in establishing adaptability, rapid growth and innovation skills are very important. In this paper, we examine the concepts of electronic leadership, electronic management, virtual work, and electronic teams, and then examine its solutions and challenges.

 

INTRODUCTION

During the 1990s, many institutions reengineered and rebuilt many of their institutions’ leadership and information technology processes to align hierarchy-based organizations through the same division of information across the organization as well as to reduce middle management layers. In addition, governments have begun to implement private sector techniques in rebuilding the leadership process. In today’s world business, leaders are inevitably faced with two forces: a force derived from the work of organizations and their leadership, increasingly in a globalized form has taken. Because subsets, subscribers, customers, shareholders, and suppliers of an organization can often expand globally. The second force is the result of the huge explosion that has taken place in ICT over the last decade, leading to a dramatic sequence of routine interactions between colleagues, subordinates and executives that may be geographically far apart.

 

Year: 2018

Publisher : International Congress on Management, Economics and Accounting

By : Mehrzad Sarfrazi, Masoumeh Shams, Mojgan Rahmanian

File Information: persian Language/ 20 Page / size: 322 KB

Download

سال :1397

ناشر : کنگره بین المللی مدیریت ,اقتصاد و حسابداری

کاری از : مهرزاد سرفرازي,معصومه شمس, مژگان رحمانیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 20 صفحه / حجم : KB 322

لینک دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی مفاهیم مدیریت الکترونیک و رهبري الکترونیک0”
درحال بارگذاری ...