سبد خرید

بررسی ریسک و مفاهیم آن از دیدگاه مهندسی عمران

1,900 تومان

موجودی: در انبار

در این پژوهش به بررسی ریسک در مهندسی عمران (ساختار پروژهای) پرداخته میشود. ابتدا مفاهیم ابتدایی ریسک و تعاریف آن بیان میگردد و ریسک پدیدهای غیر قطعی یا شرایطی با اثر مثبت یا منفی بر شرایط پروژه تعریف میگردد. در این پژوهش 4مدل روری بورک، ،SHAMPU1چرخه عملیات مدیریت ریسک و استاندارد دانش مدیریت پروژه بیان میگردد. چرخهی موجود در هر روش اشاره شدهاست. در ادامه فرآیند شناسایی ریسک و جمعآوری اطلاعات به منظور شناسایی ریسک از روش مصاحبه تشریح میگردد. سپس فرآیند تحلیل ریسک و کمینمودن اثر ریسکها بیان میشود. در انتها نیز پاسخ به ریسک و روش های آن آورده شده است .

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این پژوهش به بررسی ریسک در مهندسی عمران (ساختار پروژهای) پرداخته میشود. ابتدا مفاهیم ابتدایی ریسک و تعاریف آن بیان میگردد و ریسک پدیدهای غیر قطعی یا شرایطی با اثر مثبت یا منفی بر شرایط پروژه تعریف میگردد. در این پژوهش 4مدل روری بورک، ،SHAMPU1چرخه عملیات مدیریت ریسک و استاندارد دانش مدیریت پروژه بیان میگردد. چرخهی موجود در هر روش اشاره شدهاست. در ادامه فرآیند شناسایی ریسک و جمعآوری اطلاعات به منظور شناسایی ریسک از روش مصاحبه تشریح میگردد. سپس فرآیند تحلیل ریسک و کمینمودن اثر ریسکها بیان میشود. در انتها نیز پاسخ به ریسک و روش های آن آورده شده است .

 

مقدمه

در سالهای اخیر با سرعت پرشتاب شاهد ظهور پروژههای مختلفی در شرکتها هستیم. این یکی از نتایج تنوع  محصولات جدید، بازارهای محصول جدید ودوره کوتاه عمر محصولات که با تغییرات سریع فناوری همراه شده اند، است. ماهیت محیط تجارت بین الملل از ماشینها و تجهیزات جدید گرفته تا فرایندهای تولیدی جدید و سیستم های پشتیبانی رایانه ای به طور مستمر در حال تکمیل شدن هستند. این محیط قابلیت توسعه محصولات و خدمات جدیدتری را طبق تقاضای مشتری فراهم میآورد. در نتیجه سهم بیشتری از کل تلاش های سازمانی نیست به گذشته به سمت فعالیتهای پروژهای پیش میرود. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها به یکی از نقشهای حیاتی در مدیریت عملیات تبدیل شده است. از آن رو که ریسکها براساس تأثیرات بالقوه شان بر روی اهداف پروژه ارزیابی می شوند، رابطه مستقیمی میان مدیریت موثر ریسک و موفقیت در پروژه شناخته شده است. درنتیجه، بکارگیری تکنیک های موثر به منظور مدیریت ریسک های مرتبط با فعالیت های متغیر ساخت از اهمیت ویژهای برای به سرانجام رساندن یک پروژه موفق برخوردار است. تحقیقات اخیر عمدتاً بر ارزیابی تأثیرات ریسکها بر یک یا دو بخش از استراتژی های پروژه که مربوط به هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و پایداری محیط زیست می شوند، تمرکز کرده اند. بیشتر تصمیمات تجاری بر پایه  حدسیاتی درباره آاینده گرفته می شود . تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است . ریسک یک مفهوم انتزاعی است که تعریف آن مشکل و در خیلی از موارد اندازه گیری آن غیر ممکن است . ریسک دو مفهوم را با خود به دنبال دارد آینده و شک .بنابراین حادثهای که مربوط به آینده نباشد و یا در مورد وقوع آن شک نداشته باشیم دیگر ریسک تلقی نمی شود . تلقی افراد از ریسک تاثیر منفی آن بر هزینه و زمان پروژه است به هر حال بدون هیچ تعبیری ریسک معرف اثر منفی بر پروژه تلقی میگردد . در صورتی که ریسک می تواتد دریچه ای بر فرصتها ،توسعه و بهبود و یا تفکر جدید نیز باشد .

 

ABSTRACT

This research studies the risk in civil engineering (project structure). First, the basic concepts of risk and its definitions are expressed and the risk of an uncertain event or condition with a positive or negative effect on the project conditions is defined. In this research, four models of Rory Burke, SHAMPU1, Risk Management Operations Cycle and Standard Project Management Knowledge are presented. The cycle in each method is referred to. The process of risk identification and data collection is described in order to identify the risk of the interview method. Then the risk analysis process is expressed by the risk effect. Finally, the response to risk and its methods is presented.

 

INTRODUCTION

In recent years, we are witnessing the emergence of various projects in companies at a fast pace. This is one of the results of a variety of new products, new product markets, and short-lived products that come with fast technological changes. The nature of the international business environment from the new machines and equipment to the new manufacturing processes and computer support systems is constantly being completed. This environment provides the ability to develop new products and services according to customer demand. As a result, no greater share of the overall organizational effort goes to the project’s past. Therefore, project planning and management has become one of the key roles in managing operations. Because the risks are assessed on the basis of their potential impacts on project objectives, there is a direct relationship between effective risk management and success in the project. Consequently, the use of effective techniques to manage the risks associated with variable job construction is of particular importance for the successful completion of a successful project. Recent research focuses mainly on assessing the effects of risks on one or two parts of project strategies that are related to cost, time, quality, safety and environmental sustainability. Most business decisions are based on contingency notices. Decisions based on estimates of assumptions and projections of future events are risky. Risk is an abstract concept that is difficult to define and in many cases it is impossible to measure it. Future and doubt is the risk of the two concepts. So an incident that is not related to the future or that it is not suspected of happening is no longer considered a risk. An individual’s perception of risk has a negative impact on the cost and time of the project, however, without any conceivable risk, represents a negative effect on the project. If risk is a window to opportunities, development and improvement or new thinking.

 

Year: 2018

Publisher : The 2nd Civil, Architectural and Urban Development Conference on the 1404 horizon

By : Abolghasem Pour Mohebbi

File Information: English Language/ 8 Page / size: 370 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1397

ناشر : دومین کنفرانس عمران ,معماری و شهرسازی ذر افق1404

کاری از : ابوالقاسم پور محبی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 370

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

  • 1
    Share

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ریسک و مفاهیم آن از دیدگاه مهندسی عمران”
درحال بارگذاری ...