سبد خرید

بررسی رابطه انگیزه کاری و خلاقیت معلمان با سبک های رهبری مدیران مدارس

1,900 تومان

موجودی: در انبار

در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه انگیزه کاری و خلاقیت معلمان با سبک های رهبری مدیران مدارس می پردازد، از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان خواف هستند که از بین آن ها به طور تصادفی 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خود ساخته سبک های رهبری مدیران و پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون های آماری شامل میانگین، فراوانی و رگرسیون همگام استفاده شد. با توجه به بررسی نتایج و تحلیل داده می توان گفت سبک های رهبری مدیران مدارس، با توجه به رویکردی که به معلمان دارند، در تقویت انگیزه کای و رشد خلاقیت یا کاهش آن موثرند. همچنین رهبری اثربخش مدیر، مستلزم به کارگیری هم سبک رهبری تحولی و هم سبک رهبری تبادلی است و سبک رهبری تحولی، بیش از سبک رهبری تبادلی با انگیزه کاری و خلاقیت معلمان در ارتباط است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه انگیزه کاری و خلاقیت معلمان با سبک های رهبری مدیران مدارس می پردازد، از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان خواف هستند که از بین آن ها به طور تصادفی 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خود ساخته سبک های رهبری مدیران و پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون های آماری شامل میانگین، فراوانی و رگرسیون همگام استفاده شد. با توجه به بررسی نتایج و تحلیل داده می توان گفت سبک های رهبری مدیران مدارس، با توجه به رویکردی که به معلمان دارند، در تقویت انگیزه کای و رشد خلاقیت یا کاهش آن موثرند. همچنین رهبری اثربخش مدیر، مستلزم به کارگیری هم سبک رهبری تحولی و هم سبک رهبری تبادلی است و سبک رهبری تحولی، بیش از سبک رهبری تبادلی با انگیزه کاری و خلاقیت معلمان در ارتباط است.

 

مقدمه

انگیزه ,قلب آموزش و پرورش است. انگیزش چند وجهی است و دوعامل مهمتر از آن همان برانگیختن (غعال کردن ,انرژی طایی) و انتخاب رفتار است. در هر سازمانی انگیزه برای کار مهم و ضروری است و این موضوع برای آموزش و پرورش و در راس آن معلم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. زیرا معلمان سر مشق فضائل اخلاقی و سرشار از روح خدمت گذاری است.(انگیزه حالتی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا اهداف نیرو می بخشد فعال می شازد و هدایت می کند.) در اکثر کشورها به معلمان اثربخش و پر انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب سیستم تعلیم و تربیت پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهز کنند.

 

 

ABSTRACT

In the present study, which deals with the relationship between the motivation and creativity of teachers and the leadership styles of school principals, is a correlation and descriptive type. The statistical population of this study is all second-grade teachers in Khaf city, among which 75 were randomly selected. The data gathering tool was self-made questionnaire of leadership style of managers and creativity standard questionnaire. To analyze the data, descriptive statistics and statistical tests including mean, frequency and synchronous regression were used. Regarding the results of the analysis and the data analysis, it can be said that the leadership styles of school principals, according to the approach of teachers, are effective in enhancing Kay motivation and creativity growth or its reduction. The effective leadership of the manager also involves the use of both the style of transformational leadership and the style of exchange leadership, and the transformational leadership style is more in relation to the leadership style of the exchange with the motivation and creativity of the teachers.

 

INTRODUCTION

Motivation is the heart of education. Motivation is multifaceted, and the two most important are the same as excitement (vomiting, intense energy) and behavior choices. In each organization, the motivation is important for work, and this issue needs to be given more attention to education and at the head of that teacher. Because teachers are at the mercy of moral virtues and full of service spirit. (Motivation is a psychological state that energizes behavior towards the goal or goals.) In most countries, effective and motivational teachers One of the main pillars of education is to educate young people in a system of education and equip them for a better future.

 

 

Year: 2018

Publisher : The 6th Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Diseases of Iran

By : vali Mohammad Mohtashami

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 245 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال :1397

ناشر : ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی  و فرهنگی ایران

کاری از : ولی محمد محتشمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 245

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه انگیزه کاری و خلاقیت معلمان با سبک های رهبری مدیران مدارس”
درحال بارگذاری ...