سبد خرید

بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد تشويق و تأثير آن بر رفتار كودكان

1,900 تومان

موجودی: در انبار

تشـــويق كردن پيامدي اســـت كه احتمال وقوع رفتار را افزايش دهد كه اگر به موقع و متناســـب با رفتار كودك ارائه گردد مي تواند محركي براي ايجاد انگيزه وافزايش يادگيري در كودك شود. در پژوهش حاضـر ابتدا به ذكر معني لغوي واصطلاحي تشويق وسپس به جايگاه تشويق وتنبيه از نظر جان ديويي وخواجه نصير الدين طوسي پرداخته شده است.در ادامه به نقش تقويت مثبت وانواع آن كه مي تواند خزانة رفتاري كودكان رانيرومندتر و بهترين و مؤثرترين روش افزايش رفتار اسـت بحث شده است .سپس به مزاياي اين روش مهم و افراط وتفريط هايي كه سبب بي ارزش شدن آن مي گردد كـه اين امرمي توانـد اثرات زيـانبـاروغير قـابـل جبراني ايجـاد كند، امادر عوض اگر اين روش به درســـتي وآگاهانه انجام پذيرد انگيزه ويادگيري را بهبود مي بخشــد. در پايان پيشــنهادات وراهكارهايي براي افزايش رفتار هاي پســنديدة كودكان ودســتاوردها و نتيجة آن روش تربيتي كه تأثير بسزايي بررفتار هاي مطلوب كودكان در جهت بهره مندي و استفادة معلمان وصاحبان تعليم وتربيت دارد ، مورد اشاره واقع شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تشـــويق كردن پيامدي اســـت كه احتمال وقوع رفتار را افزايش دهد كه اگر به موقع و متناســـب با رفتار كودك ارائه گردد مي تواند محركي براي ايجاد انگيزه وافزايش يادگيري در كودك شود. در پژوهش حاضـر ابتدا به ذكر معني لغوي واصطلاحي تشويق وسپس به جايگاه تشويق وتنبيه از نظر جان ديويي وخواجه نصير الدين طوسي پرداخته شده است.در ادامه به نقش تقويت مثبت وانواع آن كه مي تواند خزانة رفتاري كودكان رانيرومندتر و بهترين و مؤثرترين روش افزايش رفتار اسـت بحث شده است .سپس به مزاياي اين روش مهم و افراط وتفريط هايي كه سبب بي ارزش شدن آن مي گردد كـه اين امرمي توانـد اثرات زيـانبـاروغير قـابـل جبراني ايجـاد كند، امادر عوض اگر اين روش به درســـتي وآگاهانه انجام پذيرد انگيزه ويادگيري را بهبود مي بخشــد. در پايان پيشــنهادات وراهكارهايي براي افزايش رفتار هاي پســنديدة كودكان ودســتاوردها و نتيجة آن روش تربيتي كه تأثير بسزايي بررفتار هاي مطلوب كودكان در جهت بهره مندي و استفادة معلمان وصاحبان تعليم وتربيت دارد ، مورد اشاره واقع شده است.

 

مقدمه

همه ما با تشـويق كردن آشـنا هسـتيم، اين كه رفتارهاي خوب و پسـنديده كودكان را تشويق كنيم تا اين رفتارها ادامه يابند. اما روان شـناسـان معتقدند گاهي اوقات اين تشـويق كردن نه تنها باعث افزايش تكرار رفتارهاي خوب نمي شود كه در طولاني مدت باعث مي شود كودكان آن رفتار را كمتر انجام دهند. به عنوان نمونه در يكي از بررسي ها مشخص شد تعدادي از كودكان كم سن كه رفتارهاي سـخاوتمندانه آنها توسـط مادرانشـان تشـويق مي شد، در طول زمان تعداد اين رفتارها در آنها با كاهش روبه رو شد و در مقابل برخي كــودكــان كــه تشــــويــقــي از ســــوي مــادر  دريــافــت نــمــي كــردنــد در طــول زمــان ايــن رفــتــار در آنــهــا افزايش مي يابد .شايد با مطالعه اين مورد با خود تصور كنيد پس شايد اگر فرزندتان را تشويق نكنيد بهتر باشد اما آيا واقعا ايراد از خود تشويق است يا روشي كه اين گروه از مادران براي تشويق فرزندان خود از آن استفاده كرده اند؟ روان شناسان معتقدند كه اگر در زمان تشـويق به برخي نكات توجه نداشـته باشـيد اين تشويق نه تنها باعث افزايش رفتار نمي شود كه مي تواند باعث از بين رفتن رفتارهاي خوب كودكان نيز شـود.

 

ABSTRACT

Encouraging an outcome that increases the likelihood of occurrence, which, if timely and in accordance with the child’s behavior, can be a stimulus to motivate and increase the child’s learning. In the present research, we first mentioned the lexical and tacit encouragement and then the place of encouragement and dedication for John Dewey and Khawaja Nasiruddin Tousi. In the following, the role of positive reinforcement and its types, which can be the best-behaved and best and most effective way to increase the behavior of children, It then discusses the benefits of this important method and extremes that undermine it, which can have harmful and non-compensatory effects, but instead, if this method is done correctly and deliberately, the incentive will be improved. Finally, suggestions have been made to increase the child-friendly behaviors and outcomes of this educational approach, which has a significant impact on children’s good behavior in the use and use of teachers and learners.

 

INTRODUCTION

We are all familiar with encouragement, encouraging good and childlike behaviors to continue these behaviors. But psychologists believe that sometimes this encouragement not only does not increase the repetition of good behaviors, which in the long run makes children less likely to behave. As an example, one study found that a number of young children whose generous behaviors were encouraged by their mothers, during which time, the number of these behaviors fell, and in contrast to some children who did not receive encouragement from the mother You can imagine that by studying this case, then perhaps you would be better off if you do not encourage your child, but is it really rational to disapprove of it or the way that this group of mothers to encourage their children to Have they used it? Psychologists believe that if you do not pay attention to some points at the time of encouragement, this encouragement not only does not increase the behavior, which can also lead to the loss of good behaviors for children.

 

 

Year: 2018

Publisher : The 6th Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Diseases of Iran

By : Milad Soltani

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 210 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال :1397

ناشر : ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی  و فرهنگی ایران

کاری از : ميلادمصطفايي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 210

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد تشويق و تأثير آن بر رفتار كودكان”
درحال بارگذاری ...