سبد خرید

انرژی تجدیدپذیر در خدمت توسعه پایدار شهرهای منسجم

1,900 تومان

موجودی: در انبار

در فرایند آماده سازي پذیرش هجوم جمعيت شهري معادل 2/5ميليارد نفري تا سال 2050ميلادي، مدیریت و سر و
سامان دادن به شهرهائي انعطاف پذیر، عاري از انباشت كربن، و قابل سکونت، كاري بس مشقت بار است. این شهرها نه تنها نسبت به تغييرات آب و هوا و انباشت و تساعد گازهاي گلخانه اي – دست پخت ساكنان
بلکه ندارند سازگاري بشدت در بود خواهند پذیر آسيب آلودگيها این مقابل . مواجهه براي با انباشت جمعيتي به این بزرگي، و نيز چاره جوئي در مسير كاهش مصرف انرژي، بخصوص در بخش اسکان و حمل و نقل؛ باید از هم اكنون بفکر گزینه هاي مناسب جهت تعبيه سامانه هاي توليد انرژي پایدار و منابع سرشار، غير متمركز، و تجدید پذیر بود. بهينه سازي فناوري توليد انرژي متراكم و بهرمندي از انرژي تجدید پذیر شهر منسجم، تناسب بهتري با نيازمندي خارق العاده مصرف انرژي مناطق شهري در حال رشد دارد. بهر تقدیر جامعه بشري براي نوسازي و توسعه پایدار مناطق شهري باید با چالش هاي اقتصادي، تکنيکي، رفتاري، و سياسي فراواني دست و پنجه نرم كند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در فرایند آماده سازي پذیرش هجوم جمعيت شهري معادل 2/5ميليارد نفري تا سال 2050ميلادي، مدیریت و سر و سامان دادن به شهرهائي انعطاف پذیر، عاري از انباشت كربن، و قابل سکونت، كاري بس مشقت بار است. این شهرها نه تنها نسبت به تغييرات آب و هوا و انباشت و تساعد گازهاي گلخانه اي – دست پخت ساكنان – بلکه ندارند سازگاري بشدت در بود خواهند پذیر آسيب آلودگيها این مقابل . مواجهه براي با انباشت جمعيتي به این بزرگي، و نيز چاره جوئي در مسير كاهش مصرف انرژي، بخصوص در بخش اسکان و حمل و نقل؛ باید از هم اكنون بفکر گزینه هاي مناسب جهت تعبيه سامانه هاي توليد انرژي پایدار و منابع سرشار، غير متمركز، و تجدید پذیر بود. بهينه سازي فناوري توليد انرژي متراكم و بهرمندي از انرژي تجدید پذیر شهر منسجم، تناسب بهتري با نيازمندي خارق العاده مصرف انرژي مناطق شهري در حال رشد دارد. بهر تقدیر جامعه بشري براي نوسازي و توسعه پایدار مناطق شهري باید با چالش هاي اقتصادي، تکنيکي، رفتاري، و سياسي فراواني دست و پنجه نرم كند.

 

مقدمه

از سال 2007ميلادي تا كنون، درصد بزرگي از تراكم جمعيت جهاني در مناطق شهري سکونت گزیده اند و جمعيت شهري بر جمعيت روستائي فزوني یافته و نسبت اسکان شهري به روستائي معکوس شده است! انتظار مي رود؛ ادامه افزایش نسبت شهر نشيني تا سال 2050ميلادي تا مقياس دو سوم جمعيت جهان را بخود اختصاص داده و جمعيتي معادل 2/5ميليارد را شامل گردد .شهرهاي امروزي نوعا براي افزایش غير قابل تصور جمعيت شهري مجهز نشده اند و از زیر ساخت هاي نا مناسب موجود بخصوص در رابطه با سامانه هاي توليد و توزیع انرژي رنج مي برند.در راستاي بهينه سازي پایدار جهت تامين انرژي، شهرها باید از منابعي با انباشت اندک كربن استفاده كنند تا حداكثر انعطاف پذیري و قابليت سکونت را براي ساكنين خود به ارمغان آورند .گر چه روش هاي گونا گوني براي اندازه گيري آثار تصاعدي بخارات گلخانه اي در مورد جمعيت 54درصدي ساكنين شهري وجود دارد؛ اما آمارها نشانگر آنست كه بطور متوسط 60الي 70در صد از بخارات گلخانه اي ساخت دست ساكنين مناطق شهري است .ابتکار عمل اساسي براي جایگزین كردن شهرهاي با توليد كربن اندک، و كاهش سطح مصرف انرژي شهري، باید منابع سوختي پاكيزه تر را جایگزین سوخت هاي فسيلي كرد.

 

ABSTRACT

In the process of preparing for the adoption of an urban population of 2.5 billion people by 2050, managing and managing cities that are flexible, carbon-free, and habitable is hard work. These cities are not only vulnerable to climate change and the accumulation and reduction of greenhouse gases – the inhabitants’ dwellings – but also to a great deal of adaptation to the pollution damage. Exposure to this massive population accumulation, as well as the way to reduce energy consumption, especially in the housing and transportation sector, should now consider options for installing sustainable energy production systems and resource rich, decentralized, And renewable. Optimizing the production of dense energy production and relying on renewable energy in a coherent city is better suited to the extraordinary energy consumption of growing urban areas. In the name of humanity, the renewal and sustainable development of urban areas must be confronted with numerous economic, technical, behavioral, and political challenges.

 

INTRODUCTION

Since 2007, a large percentage of global population density has been settled in urban areas, and the urban population has increased over rural populations and the proportion of urban-to-rural settlements has been reversed! It is expected that the continued increase in the proportion of urbanization by 2050 will amount to two-thirds of the world’s population, with a population equivalent of 2.5 billion. Today’s cities are typically not equipped with an unimaginable increase in urban population, and from infrastructures Inappropriate systems, especially in relation to energy production and distribution systems, are suffering. In order to be sustainable in providing energy, cities must use low carbon stockpiles to provide maximum flexibility and affordability for their inhabitants. However, there are different methods for measuring the progressive effects of greenhouse vaporization There is a population of 54 percent of the urban population, but statistics show that on average 60 to 70 percent of greenhouse gases are made by residents of urban areas. The essential starting point for replacing cities with low carbon production, and reducing the level of urban energy consumption, should be resources Replacing fossil fuels with cleaner fuel.

Year: 2017

Publisher : The first conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management

By : Masoud Farahani, Alireza Seyyadtan

File Information: Persian Language/ 20 Page / size: 535 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری

کاری از : مسعود فراهاني ،عليرضا سيادتان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 20 صفحه / حجم : KB 535

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “انرژی تجدیدپذیر در خدمت توسعه پایدار شهرهای منسجم”
درحال بارگذاری ...