سبد خرید

ارتقاء سطح مدیریت پروژه های مهندسی نرم افزار با نگاهی به ( PMBOKمطالعه موردی سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات)

1,900 تومان

موجودی: در انبار

پروژه هایی که توسط موسسات خدماتی که دارای ماهیت غیرانتفاعی می باشند (از جمله شهرداری ها) انجام می گردند،به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند: اولا اغلب محصولات و پروژه های این سازمان ها که به  شهروندان ارایهمی گردند، قبل، حین و بعد از اجرا اثرات ناملموس در زندگی آنها دارند. ثانیا به دلیل احساس مالکیت شهروندان نسبتبه این پروژه ها، مدیریت شهری باید با رفتار مناسب، رابطه موثر و پاسخگویی به هنگام، نسبت به جلب مشارکت آناناقدام نماید. به علاوه، پروژه را میتوان تعاملی دوسویه میان کارفرما و پیمانکار تلقی نمود که دراین میان مهمترینعاملی که باعث میگردد تا این تعامل مثبت، سازنده و در جهت تامین منافع ذینفعان پروژه باشد، تفاهم طرفین بر رویمیثاقی مشترک است. در این میان پروژه های فناوری اطلاعات در مدیریت شهری از ضروریات حرکت به سمتسازمان و شهر هوشمند بوده و استفاده از فناوری اطلاعات به دلیل تاثیر آن بر سرعت و دقت گردش کارها، افزایش شفافیت، رضایت بیشتر شهروندان و ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این مقاله بهاحصاء، بررسی و طبقه بندی چالش های موجود در پروژه های شهری در افق زمانی مورد بررسی اقدام گردیده است.چالش های شناسایی شده در مقایسه تطبیقی با 42 فرآیندی که در مدیریت پروژه شناسایی شده اند قرار گرفته است و براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

پروژه هایی که توسط موسسات خدماتی که دارای ماهیت غیرانتفاعی می باشند (از جمله شهرداری ها) انجام می گردند،به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند: اولا اغلب محصولات و پروژه های این سازمان ها که به  شهروندان ارایهمی گردند، قبل، حین و بعد از اجرا اثرات ناملموس در زندگی آنها دارند. ثانیا به دلیل احساس مالکیت شهروندان نسبتبه این پروژه ها، مدیریت شهری باید با رفتار مناسب، رابطه موثر و پاسخگویی به هنگام، نسبت به جلب مشارکت آناناقدام نماید. به علاوه، پروژه را میتوان تعاملی دوسویه میان کارفرما و پیمانکار تلقی نمود که دراین میان مهمترینعاملی که باعث میگردد تا این تعامل مثبت، سازنده و در جهت تامین منافع ذینفعان پروژه باشد، تفاهم طرفین بر رویمیثاقی مشترک است. در این میان پروژه های فناوری اطلاعات در مدیریت شهری از ضروریات حرکت به سمتسازمان و شهر هوشمند بوده و استفاده از فناوری اطلاعات به دلیل تاثیر آن بر سرعت و دقت گردش کارها، افزایش شفافیت، رضایت بیشتر شهروندان و ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این مقاله بهاحصاء، بررسی و طبقه بندی چالش های موجود در پروژه های شهری در افق زمانی مورد بررسی اقدام گردیده است.چالش های شناسایی شده در مقایسه تطبیقی با 42 فرآیندی که در مدیریت پروژه شناسایی شده اند قرار گرفته است و براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

 

 

مقدمه

پروژه يک تلاش موقتی است كه در راستای ايجاد يک محصول، خدمت يا نتيجه منحصر به فرد انجام میشود. طبيعت موقتی پروژه ها بيانگر يک پايان و شروع مشخص است. پايان زمانی حاصل میشود كه اهداف پروژه به دست آمده  باشند يا اينكه پروژه به علت آنكه اهدافش نبايد يا نمیتوانند برآورده شوند، فسخ گردد و يا اينكه نيازی به حيات بيشتر پروژه، احساس نشود. پروژه توانند اثرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی داشته باشند كه به مراتب بيشتر از خود پروژه ها به طول انجامند (پرچمی, 1378)مديريت پروژه، فن هدايت و هماهنگ كردن منابع انسانی و مصالح در طول عمر يک پروژه با استفاده از روش های نوين مديريت است، به طوری كه بتوان به نحوی رضايت بخش به اهداف از قبل تعيين شده در مورد حدود كار، هزينه، زمان، كيفيت و مشاركت نائل آمد ،( سوادكوهی فر1331 )به منظور شناخت و آشنايی هرچه بيشتر با موضوع، لازم است تا ابتدا تعريف دقيقتری از پروژه و مديريت آن ارائه گردد.

 

ABSTRACT

Projects undertaken by non-profit institutions (including municipalities) are of particular importance for two reasons: firstly, most of the products and projects of these organizations that are provided to citizens before, during, And after implementation they have intangible effects in their lives. Secondly, because of the citizens’ sense of ownership of these projects, urban management has to deal with appropriate behavior, effective relationship and timely response to their involvement. In addition, the project can be regarded as a two-way interactive between the employer and the contractor, among which the most important factor that causes this positive interaction, constructive and to the benefit of the project stakeholders, is the mutual understanding between the two sides. In the meantime, IT projects in urban management are necessary to move towards the organization and the smart city, and the use of information technology due to its impact on the speed and accuracy of workflows, increased transparency, greater citizens’ satisfaction, and the establishment of decision support systems, the need to avoid Is inseparable. This paper explores and analyzes the challenges of urban projects in the time horizons examined. The identified challenges are in a comparative comparison with the 42 processes identified in the project management and based on the results obtained Suggestions are provided.

 

INTRODUCTION

A project is a temporary attempt to create a product, service or unique result. The temporal nature of the projects represents a definite ending. The end time is achieved when the project’s objectives are achieved or that the project is terminated because its goals are not to be met or can not be met, or that the need to project more life is not felt. Projects can have social, economic, and environmental impacts that are far beyond their own projects (Parchami, 1999). Project management, technology management and coordination of human resources and materials throughout the life of a project using modern management methods. It is necessary to define in the first place, in order to be able to satisfactorily meet predefined goals about the scope of work, cost, time, quality, and participation, (1375). In order to know more about the subject, it is necessary to first define Provide a more detailed description of the project and its management.

 

 

Year: 2017

Publisher : Fourth International Conference on Modern Studies in Computer Science and Information Technology

By : Mohammad Taghizadeh, Morteza Aghamohammadian, Elaheh Kharaghani

File Information: English Language/ 13 Page / size: 283 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کاری از : محمد تقی زاده ,مرتضی آقامحمدیان, الهه خرقانی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 13 صفحه / حجم : KB 283

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتقاء سطح مدیریت پروژه های مهندسی نرم افزار با نگاهی به ( PMBOKمطالعه موردی سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات)”
درحال بارگذاری ...