سبد خرید

حراج

ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

امروزه بررسی چگونگی رابطه بازار سرمایه با مدیریت سود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .برای نمونه، هنگامی که حساسیت قیمت سهام به اخبار سود زیاد است( تقاضا برای سهام شرکت بالاست )احتمال اینکه شرکت سودش را به مبلغی بیشتر از پیشبینی گزارش کند، افزایش پیدا میکند و به عکس در شرایطی که حساسیت قیمت سهام شرکتنسبت به اخبارسود پایین است، احتمال این که شرکت برای ایجاد اندوخته های بزرگ، سودش را به مبلغی کمتر از پیشبینی برساند، افزایش مییابد . شواهد نشان میدهد نظام حاکمیت شرکتی اثربخش به کیفیت گزارشگری و سود بالاتر منجر میشود و مدیریت سود را محدود میکند. در غیاب مقرراتی که مدیران را ملزم بهافشای اطلاعات درباره جریانات نقد سرمایه گذاری در پروژه ها شامل فرضیات پشتوانه آنها به سرمایه گذاران نماید، منجر به ایجاد اطلاعات محرمانه در اجتماع میگردد این وضعیت، مدیران را به این سمت سوق میدهد که تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب خود را پوشش دهند که یکی از مهمترین ابزارها در این راستا، مدیریت سود خواهد بود. این در حالی است که سازوکارهای راهبری، مالکیت و حسابرسی حاکمیت شرکتی، میتوانند با ایفای نقش نظارتی خود، موجب تضعیف و محدودسازی جریان نقد آزاد اضافیگردند .بر اساس تیوری نمایندگی، بین منافع مدیران و منافع ذینفعان، تضاد منافع بالقوهای وجود دارد .در شرکتهای با سطح پایین نظارت و فاقد ابزارهای لازم برای نظارت بر تصمیم گیریهای مدیران، مدیران ممکن است در پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نکنند یا در پروژههایی سرمایه گذاری کنند که در جهت منافع آنها باشد . مالکان به منظور کاهش دادن این تضاد منافع، میتوانند از سازوکارهای نظارتی، محرکهای انگیزشی و ابزارهایی استفاده کنند تا اطمینان یابند که مدیران در جهت منافع مالکان در حرکت هستند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه بررسی چگونگی رابطه بازار سرمایه با مدیریت سود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .برای نمونه، هنگامی که حساسیت قیمت سهام به اخبار سود زیاد است( تقاضا برای سهام شرکت بالاست )احتمال اینکه شرکت سودش را به مبلغی بیشتر از پیشبینی گزارش کند، افزایش پیدا میکند و به عکس در شرایطی که حساسیت قیمت سهام شرکتنسبت به اخبارسود پایین است، احتمال این که شرکت برای ایجاد اندوخته های بزرگ، سودش را به مبلغی کمتر از پیشبینی برساند، افزایش مییابد . شواهد نشان میدهد نظام حاکمیت شرکتی اثربخش به کیفیت گزارشگری و سود بالاتر منجر میشود و مدیریت سود را محدود میکند. در غیاب مقرراتی که مدیران را ملزم بهافشای اطلاعات درباره جریانات نقد سرمایه گذاری در پروژه ها شامل فرضیات پشتوانه آنها به سرمایه گذاران نماید، منجر به ایجاد اطلاعات محرمانه در اجتماع میگردد این وضعیت، مدیران را به این سمت سوق میدهد که تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب خود را پوشش دهند که یکی از مهمترین ابزارها در این راستا، مدیریت سود خواهد بود. این در حالی است که سازوکارهای راهبری، مالکیت و حسابرسی حاکمیت شرکتی، میتوانند با ایفای نقش نظارتی خود، موجب تضعیف و محدودسازی جریان نقد آزاد اضافیگردند .بر اساس تیوری نمایندگی، بین منافع مدیران و منافع ذینفعان، تضاد منافع بالقوهای وجود دارد .در شرکتهای با سطح پایین نظارت و فاقد ابزارهای لازم برای نظارت بر تصمیمگیریهای مدیران، مدیران ممکن است در پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نکنند یا در پروژههایی سرمایه گذاری کنند که در جهت منافع آنها باشد . مالکان به منظور کاهش دادن این تضاد منافع، میتوانند از سازوکارهای نظارتی، محرکهای انگیزشی و ابزارهایی استفاده کنند تا اطمینان یابند که مدیران در جهت منافع مالکان در حرکت هستند.

 

 

مقدمه

اختیار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیشبیني از جمله عواملي است كه كیفیت سود را تحت تأثیر قرار میدهد .از يک طرف به دلیل آگاهي بیشتر آنها از شركت، انتظار میرود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارايه شود كه وضعیت شركت را به بهترين منعكس نحو كند .از طرف ديگر ممكن است بنا به دلائلي نظیر ابقا در  شركت، دريافت پاداش، افزايش بازده و ساير عوامل، مدير خواسته و يا ناخواسته وضعیت شركت را مطلوب جلوه دهد و سود را مديريت كند(خواجوی و ناظمي).

 

 

ABSTRACT

Today, the study of how the capital market is closely associated with earnings management. For example, when the sensitivity of stock prices to news is high (demand for stock is high), the probability that the company will report its profit by more than a forecast is an increase And in the face of the fact that the company’s stock price sensitivity is down to the news, the company’s likelihood of a large stock increase its profit by less than predicted. Evidence suggests that an effective corporate governance system leads to higher reporting quality and higher profits and limits earnings management. In the absence of regulations requiring managers to provide information on the cash flow of investment in projects, including their assumptions to back investors, this leads to the creation of confidential information in the community. This situation leads managers to make inappropriate investment decisions. One of the most important tools in this regard is profit management. While corporate governance, ownership, and corporate governance mechanisms can, by exercising their supervisory role, weaken and limit additional free cash flow. Based on the theory of representation, there is a potential conflict of interest between the interests of managers and the interests of stakeholders. In firms With a low level of oversight and lacking the tools to monitor executives’ decisions, managers may not invest in projects with net present value or invest in projects that are in their best interest. Owners can use regulatory mechanisms, motivational incentives and tools to reduce the conflict of interest to ensure that managers are moving in the interest of owners.

INTRODUCTION

The discretion of managers in using the principles of realization and matching and estimating and predicting are among the factors that affect the quality of profit. On the one hand, due to their greater awareness of the company, information is expected to be provided and presented. On the other hand, due to reasons such as maintaining the company, receiving rewards, increasing returns, and other factors, the manager may wish to have the company status desirable or unwilling to manage the profit (Khojavi And Nazami).

Year: 2017

Publisher : Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-creating Approach

By : Maryam Kazemi

File Information: Persian Language/ 16 Page / size: 387 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

کاری از :  مریم کاظمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 16 صفحه / حجم : KB 387

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود”
درحال بارگذاری ...