سبد خرید

ارائه سیاست های نوین برنامه ریزی شهری در بهبود روابط میان شهر و روستا

1,900 تومان

موجودی: در انبار

با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای روستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژیهای توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی که مراد از تحقیق در روابط شهر و روستا نه تنها تعیین این روابط، بلکه توسعهء اجتماعی-اقتصادی ناحیه ای در یک کلیت منسجم است که در نهایت به توسعهء اجتماعی- اقتصادی ملی بینجامد.در کشورهای در حال توسعه، شهرها به جای توزیع سرمایه، تولید، درآمد رفاه و تصمیم گیری نسبت به حوزه های پیرامونی، به تمرکزگرایی سوق داده شده است؛ در حالی که باید در داخل یک سیستم شهری، تولیدات، سرمایه و درآمد، به صورت سلسله مراتبی به کار افتد و شرایط مطلوب اجتماعی- اقتصادی به روستاها و بخشهای دورافتاده برسد. این در حالی است که امروزه شهرهای جهان سوم به صورت مرکزی برای توزیع تولیدات سرمایه داری جهانی درآمده و تنها به عامل مصرف تولیدات ملی و جهانی گرویده است در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بعد از بیان روابط میان شهر و روستا و سیاست های برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط آنها، مراحل نه گانه را در تحلیل همه شرایط سکونتگاهی بیان میکنیم. با توجه به اینکه هدف از بررسی روابط شهر و روستا کاهش نابرابری های عمیق بین شرایط اجتماعی- اقتصادی شهر و روستاست؛ بنابراین هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی باید بر این هدف مهم تاکید کند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای روستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژیهای توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی که مراد از تحقیق در روابط شهر و روستا نه تنها تعیین این روابط، بلکه توسعهء اجتماعی-اقتصادی ناحیه ای در یک کلیت منسجم است که در نهایت به توسعهء اجتماعی- اقتصادی ملی بینجامد.در کشورهای در حال توسعه، شهرها به جای توزیع سرمایه، تولید، درآمد رفاه و تصمیم گیری نسبت به حوزه های پیرامونی، به تمرکزگرایی سوق داده شده است؛ در حالی که باید در داخل یک سیستم شهری، تولیدات، سرمایه و درآمد، به صورت سلسله مراتبی به کار افتد و شرایط مطلوب اجتماعی- اقتصادی به روستاها و بخشهای دورافتاده برسد. این در حالی است که امروزه شهرهای جهان سوم به صورت مرکزی برای توزیع تولیدات سرمایه داری جهانی درآمده و تنها به عامل مصرف تولیدات ملی و جهانی گرویده است در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بعد از بیان روابط میان شهر و روستا و سیاست های برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط آنها، مراحل نه گانه را در تحلیل همه شرایط سکونتگاهی بیان میکنیم. با توجه به اینکه هدف از بررسی روابط شهر و روستا کاهش نابرابری های عمیق بین شرایط اجتماعی- اقتصادی شهر و روستاست؛ بنابراین هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی باید بر این هدف مهم تاکید کند.

 

مقدمه

امروزه فرآیند شهرسازی همچون دهه های گذشته در حال افزایش است و فرصت های ایجاد شده ناشی از آن سبب افزایش مهاجرت به شهرها، تخلیه روستاها و ایجاد سکونتگاهای غیررسمی در حاشیه شهرها شده است پیدایش این سکونتگاه ها در اطراف شهرها و عدم مدیریت مناسب آن علاوه بر ایجاد کردن مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آلودگی آب و زباله های جامد در این سکونتگاه ها سبب عدم توازن جمعیت شهرهای اطراف آن میشود. با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای رو ستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژی های توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی که مراد از تحقیق در روابط شهر و روستا نه تنها تعیین این روابط، بلکه توسعهء -اجتماعی اقتصادی ناحیه ای در یک کلیت منسجم است که در نهایت به توسعهء -اجتماعی اقتصادی ملی بینجامد.

 ABSTRACT

 

Despite recent research and studies on rural migration to cities in the geography of science, until recently, urban and rural relations in regional development strategies have been less of a concern for geographers, while researching urban relations And the village not only determines these relationships, but also develops a socio-economic region in a coherent whole that ultimately leads to national socio-economic development. In developing countries, cities instead of capital, production, welfare income, and decision making Compared to the peripheral areas, it has been driven to focus, while it must be within a CI Urban themes, products, assets and income, and favorable conditions for socio-economic hierarchy fails to reach the rural and remote areas. However, nowadays, Third World cities have become central to the distribution of global capitalist products and have only converted to the consumption of national and global products. In this paper, descriptive and analytical methods are presented after expressing city-rural relations and program policies. In order to establish their relationship, we state the nine stages in the analysis of all settlement conditions. Considering that the aim of studying urban-rural relations is to reduce the deep inequalities between the socio-economic conditions of the city and the countryside, so any decision-making and planning should emphasize this important goal.

 

INTRODUCTION

Today, the urbanization process has been rising for decades, and the resulting opportunities have led to an increase in urban migration, evacuation of villages, and the creation of informal settlements on the periphery of cities. The emergence of these settlements around cities and the lack of proper management of it, in addition to Creating environmental problems such as air pollution, pollution of water and solid waste in these settlements causes an imbalance of the population of surrounding towns. In spite of the traditional research and studies on urban migration in geography, until recently, urban and rural relations in regional development strategies have been less attractive to geographers, while research on City-rural relations not only determine these relationships, but also develop-socio-economic areas in a coherent whole that ultimately leads to the development of a national-economic social economy.

Year: 2017

Publisher : First Conference on Challenges and Providing New Urban Management Solutions

By : Mohammad Babaei, Mohammad Mehdi Mohajer Bellamini, Mohammad Sadegh Panahi, Mohammad Samii

File Information: Persian Language/ 9 Page / size: 329 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1395

ناشر : اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری

کاری از : محمد بابایی ،محمد مهدی مهاجر بلالمی ، محمدصادق پناهی،محمد سمیعی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 329

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه سیاست های نوین برنامه ریزی شهری در بهبود روابط میان شهر و روستا”
درحال بارگذاری ...