سبد خرید

اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام جو زراعی

1,900 تومان

موجودی: در انبار

سرمای بهاره یکی از تنش هایی است که هر ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد و چرخه ی تولید کشور به خصوص در بخش غلات تحمیل می کند. دمای پایین به عنوان یکی از خطرات عمده کشاورزی و یکی از عوامل مهم محدودیت حیات و توزیع جغرافیایی گیاهان در بسیاری از مناطق جهان می باشد. در غیر این صورت به عنوان تنش دمایی، می تواند تا مرگ گیاه نیز منتهی گردد. کاهش فتوسنتز، ناشی از پاسخ گیاهان حساس به سرما به درجه حرارت کم است. بدین منظور آزمایشی با مدل تجزیه مرکب در مکان بر پایه طرح کاملا تصادفی که شامل 20 ژنوتیپ جو در چهار سطح دمایی و سه تکرار در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات جداگانه دما و ژنوتیپ برای صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنویید وهمچنین اثر متقابل رقم در تیمار دمایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در این مطالعه از میان تمامی ارقام، می توان ارقام فجر 30 ، یوسف و نیک به عنوان ارقام متحمل و ارقام خاتم و والفجر به عنوان ارقام حساس یاد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می شود که تغییرات رنگیزه ها در تمامی ارقام، در چهار سطح دمایی از روند ثابتی برخوردار نمی باشد و به عبارت دیگر اثرات متقابل بین ارقام و سطوح دمایی وجود دارد.

 

تعداد:
مقایسه

چکیده

سرمای بهاره یکی از تنش هایی است که هر ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد و چرخه ی تولید کشور به خصوص در بخش غلات تحمیل می کند. دمای پایین به عنوان یکی از خطرات عمده کشاورزی و یکی از عوامل مهم محدودیت حیات و توزیع جغرافیایی گیاهان در بسیاری از مناطق جهان می باشد. در غیر این صورت به عنوان تنش دمایی، می تواند تا مرگ گیاه نیز منتهی گردد. کاهش فتوسنتز، ناشی از پاسخ گیاهان حساس به سرما به درجه حرارت کم است. بدین منظور آزمایشی با مدل تجزیه مرکب در مکان بر پایه طرح کاملا تصادفی که شامل 20 ژنوتیپ جو در چهار سطح دمایی و سه تکرار در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات جداگانه دما و ژنوتیپ برای صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنویید وهمچنین اثر متقابل رقم در تیمار دمایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در این مطالعه از میان تمامی ارقام، می توان ارقام فجر 30 ، یوسف و نیک به عنوان ارقام متحمل و ارقام خاتم و والفجر به عنوان ارقام حساس یاد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می شود که تغییرات رنگیزه ها در تمامی ارقام، در چهار سطح دمایی از روند ثابتی برخوردار نمی باشد و به عبارت دیگر اثرات متقابل بین ارقام و سطوح دمایی وجود دارد.

 

مقدمه

امروزه نزدیک به %70 سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را غلات به خوود اختصاص داده اند. تقریبا نیمی از نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا به طور مستقیم از غلات تامین می گردد . جو زراعی با نام علمی ،Hordeum vulgare Lبا سطح زیر کشت جهانی حدود 50ha میلیون و تولید حدود 133 tمیلیون در سال دومین محصول مهم زراعی دنیا بعد از گندم میباشد. بر اساس جدیدترین آمار سطح زیر کشت جو در سال زراعی 1393-94 در ایران برابر 1/7 ha میلیون و تولید حدود 3/4 tمیلیون در سال و سطح زیر کشت جو آبی برابر 650 haهزار و مقدار تولید آن حدود دو میلیون و صد هزار تن گزارش شده است .

 

  ABSTRACT

Spring is one of the tensions that annually cause significant damage to the economy and the production cycle of the country, especially in the cereals sector. Low temperatures are one of the major dangers of agriculture and one of the important factors limiting the life and geographical distribution of plants in many parts of the world. Otherwise, it can lead to plant death as temperature stress. The reduction of photosynthesis is due to the response of cold-resistant plants to low temperatures. For this purpose, an experiment was conducted using a composite-based analysis based on a completely randomized design that included 20 barley genotypes at four temperature levels and three replications at Tarbiat Modares Agricultural College. The results of analysis of variance showed that the effects of temperature and genotype on chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and cartonoid traits, as well as interaction effect of cultivar, were significant at 1% probability level. In this study, from among all cultivars, Fajr 30, Yousef and Nik cultivars can be identified as tolerant cultivars and Khatam and Valfajr cultivars as sensitive cultivars. According to the results, it can be seen that the changes of the pigments in all cultivars do not have a constant temperature at four temperature levels, in other words, there are interactions between the cultivars and the temperature levels.

 

INTRODUCTION

Nowadays, nearly 70% of the cultivated area has been allocated to cereals. Almost half of human food needs, especially in Asia, come directly from cereals. The scientific name for hordeum vulgare L., with a global cultivar, is about 50ha million and about 133 t / y is the second most important crop in the world after wheat. According to the latest data, the cultivars of irrigated barley in Iran (13-7 ha) in Iran were equal to 1.7 million hectares and production was about 4.3 million tons per year, and the crop area was 650 hectares and its production was about 2 million and 100 thousand Tons has been reported.

 

Year: 2017

Publisher : Second National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran

By : Kāsar the right to seek refuge, Rezagni Mirfkhahaei, Mostafa Khodadadi

File Information: Persian Language/ 7 Page / size: 457 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1395

ناشر : دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

کاری از : کوثر حق پناه ، رضاقلی میرفخرایی، مصطفی خدادادی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 457

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام جو زراعی”
درحال بارگذاری ...