• taeen zarib shedat-taliem-ir

  تعيين ضريب شدت تنش در صفحه سوراخ دار با نرم افزار آباكوس

  1,900 تومان

  در این تحقیق ضرایب شدت تنش مود اول شکست در یک صفحه سوراخ دار مورد بررسی قرار گرفته است. صفحه دارای یک سوراخ مرکزی است که یک جفت ترک که از روی محیط سوراخ به سمت بیرون سوراخ امتداد پیدا کرده است. فرض شده است که این صفحه تحت بار گذاری کششی قرار گرفته است. برای تعیین ضرایب شدت تنش از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. ابتدا مسئله در محیط نرم افزار مدل سازی شده و سپس با اعمال بارگذاری و تعیین شرایط مرزی، ضرایب شدت تنش بدست آمده است. در این تحقیق اثر قطر سوراخ و طول ترک بر ضرایب شدت تنش بررسی شده است. با افزایش طول ترک و همچنین افزایش قطر سوراخ مقدار ضریب شدت تنش افزایش می یابد. برای ترک های با طول کوچک ضریب شدت تنش وابستگی بیشتری به طول ترک دارد تا قطر سوراخ، اما با افزایش طول ترک اثر قطر سوراخ بر ضریب شدت تنش بیشتر می گردد.

 • estefade az narmafzarha-taliem-ir

  استفاده از نرم افزارهای توان بخشی بیماران اسکیزوفرنیا در مقایسه با روش های سنتی

  1,900 تومان

  با توجه به آمار سازمان جهانی بهداشت در مورد شیوع اختلالات روانی مانند افسردگی، به دلیل کمبود پزشکان و روانپزشکان به ویژه در کشور های کم درآمد، ارایه راه حل های جدید را ضروری به نظر می رسد. از این رو تدوین ابزارهایی برای پیشگیری و بازتوانی شناختی که به راحتی قابل دسترس و مقرون به صرفه و نوآورانه باشد مورد توجه قرار گرفته اند. محققان علوم کامپیوتر و محققان حوزه روانشناسی و روانپزشکان ایده های نو را جهت ارزیابی بیماری های همه گیر روانی ارایه داده اند و برای ساخت برنامه های کامپیوتری برای بازتوانی شناختی بیماران خصوصا بیماری های اسکیزوفرنیا، همکاری های بین رشته ای انجام شده است. در این مقاله به معرفی توانبخشی شناختی بر اساس نرم افزار و مقایسه آن با روش سنتی پرداخنه شده است.

   

 • baresi midani va azmayashghayi-taliem-ir

  بررسي ميداني و آزمايشگاهي وضعيت روسازي محور اردبيل – سرچم و ارائه راهكارهاي مناسب براي ترميم آن با استفاده از نرم افزار ميكرو پيور

  1,900 تومان

  راه ها یکی از مهم ترین عوامل انتقال انسان ها و کالاها می باشد، بنحوی که هرگونه آسیب در این تردد منجر به ایجاد خسارات مالی و جانی فراوانی برای دولت و به طبع آن به مردم می شود. از این رو برای جلوگیری از این آسیب همه ساله هزینه های گزافی صرف بهبود شرایط حمل ونقل می شود، یکی از عوامل اختلال در رفت وآمد راه ها خرابی های روسازی می باشد، که همه ساله سبب صرف سرمایه های مالی فراوانی برای تعمیر آنها می شود. شناخت انواع خرابی های ایجاد شده در راه و تعیین درصد و میزان هرکدام از خرابی ها و دلایل ایجاد آن ها، راه را در شناسایی عامل اصلی در بروز خرابی را سهل می کند، از این رو در این تحقیق، خرابی های ایجاد شده در قطعات 2، 3 و 4 محور اردبیل–سرچم، (گنجگاه–فیروز آباد–مزرعه که از کیلومتر 000+28 تا کیلومتر 620+47 این محور می باشد) را مورد بازرسی چشمی و آزمایشگاهی قرار خواهیم داد. در ادامه با داشتن این اطلاعات و نیز اطلاعاتی همچون تاریخچه ساخت و شرایط آب و هوایی و با استفاده از سیستم نرم افزاری MICROPAVER به بررسی دقیق تر روسازی خواهیم پرداخت.

 • machin bordar poshtiban-taliem-ir

  ماشین بردار پشتیبان تکنیکی کلیدي بر اساس طبقه بندي داده کاوي جهت ارائه روش هاي نوین در حوزه هاي مختلف علوم کامپیوتر

  1,900 تومان

  با توجه به دسترسی گسترده به مقادیر بسیار عظیمی از داده ها و نیاز قری بالوقوع برای تبدیل داده به اطلاعات مفید و دانش، در سال های اخیر، داده کاوی توجه زیادی را در صنعت اطلاعات و در جامعه به خود جلب نموده است. اطلاعات و دانش به دست آمده می تواند برای کاربردهای مختلف از تحلیل بازار، تشخیص تقلب، حفظ مشتری، کنترل تولید و اکتشاف علم استفاده شود. داده کاوی می تواند به عنوان نتیجه ی چرخه طبیعی فن آوری اطلاعات دیده شود و اهمیت اصلی داده کاوی در تجزیه و تحلیل پیشرفته ی داده ها و تحقیق و توسعه سیستم های پایگاه داده میباشد. هدف این تحقیق این است که تکنیک طبقه بندی در داده کاوی برجسته تر از سایر تکنیک ها نشان داده شود چرا که طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده محقیقن این مرور این تکنیک در بسیاری از حوزهای کاربردی مهم امروزه بسیار قوی عمل کرده و به خصوص طبقه بند ماشین بردار پشتیبان نتایج بسیار مطلبی در حوزه های معرفی شده از خود به ثبت رسانده است. امید است دانش پژوهان و خوانندگان با مطالعه این مرور تخصصی ایده لازم جهت ارائه سیستم مناسب در حوزه های مختلف علوم کامپیوتر را گرفته و به طراحی سیستم های نوین گامی جدید بردارند.

 • shabihsazi behine-taliem-ir

  شبیه سازی بهینه انتقال حرارت در صفحات کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار متلب

  1,900 تومان

  به منظور گرم کردن، خنککاری یا کنترل انتقال حرارت در صفحات عایق، در یک شرایط بارگذاری مشخص، جهت ایجاد یکنواختی در توزیع دما و کنترل دمای بیشینه میتوان از کامپوزیتسازی مواد با رسانایی حرارتی باال و توزیع مناسب درون زمینه عایق استفاده کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه روشی جهت توزیع بهینه فاز رسانا درون یک صفحه عایق تحت یک شرایط بارگذاری مشخص حرارتی است. برای این منظور از روش بهینه سازی توپولوژی برای مشخص کردن توزیع بهینه ماده رسانا در زمینه استفاده گردید. این روش به وسیله نرم افزار متلب1 به منظور دستیابی به طراحی بهینه فاز هادی، پیاده،سازی شد و همچنین، اثر بیشینه تعداد تکرار بر روی طراحی و تابع هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که فاز هادی به صورت مویرگی در اکثر قسمتهای نمونه عایق پخش شده است. در نواحی نزدیک منبع حرارتی به دلیل شار حرارتی بیشتر ضخامت فاز هادی بیشتر از قسمتهای دیگر نمونه است.

 • gozar az donyae fiziki-taliem-ir

  گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی: شناسایی رهبران عقایدو افراد تاثیر گذار در شبکه ی اجتماعی توییتر

  1,900 تومان

  رشد شبکه های اجتماعی، به ویژه توییتر، روابط اجتماعی و روشی را که فعالیتهای اجتماعی ایجاد و هماهنگ می شوند را دچار تحول کرده است. توییتر برای بسیج مردم در هنگام بلایای طبیعی، بیماری های مسری و اخیرا به عنوان بستر ارتباطی در هنگام تغییرات و جنبش های اجتماعی و سیاسی استفاده می شود. با توجه به حجم وسیع اطلاعاتی که هر روزه توسط کاربران در این شبکه – ی اجتماعی ارسال می شود، متمایز کردن اطلاعات مفید و با ارزش از سایر اطلاعات بی ارزش و تعیین افرادی که این اطلاعات را تولید و انتشار می دهند و میزان تاثیر گذاری آنها بسیار مهم است. به همین دلیل، در این مقاله ما به بررسی روش های مختلف برای تعیین نقش افراد در هنگام توییت کردن، جهت مطالعه ی نقش شبکه ها و رسانه های اجتماعی در تولید و انتشار پیامها و اخبار مهم و همچنین روش های یافتن افراد تاثیر گذار می پردازیم و در نهایت بهترین روش برای تشخیص و اندازه گیری افراد کلیدی و نقش آنها معرفی می کنیم.

 • erae yek ravesh-taliem-ir

  ارائه یک روش سیم هاي بی در شبکه خود تطبیقی پهناي باند سازي جهت بهینه ناهمگون

  1,900 تومان

  شبکه های بیسیم ناهمگون یک راه حل جالب مربوط به اپراتورها برای گسترش ظرفیت شبکه، بر اساس استقرار تکنولوژی های مختلف دسترسی به امواج رادیویی، اندازه سلول و فرکانس های حامل در محیط شبکه می باشد که پهنای باند یک مولفه مهم و دارای اهمیت این شبکه ها میباشد. پهنای باند به نرخ انتقال داده در شبکه گفته می شود و تنها عامل تعین کننده سرعت یک شبکه میباشد. شبکه های بیسیم ناهمگون شامل سه شبکه، یعنی شبکه های بیسیم محلی، شبکه های بیسیم مش و تکامل بلندمدت می باشد. در این مقاله هدف اصلی بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی در این شبکه ها میباشد که با توجه به محاسبات صورت گرفته منجر به کاهش میزان تاخیر، افزایش کیفیت سرویس و توان عملیاتی می شود. در این مقاله الگوریتم تکامل تفاضلی که یک روش قدرتمند و سریع جهت بهینه سازی است مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر ما با طراحی و بررسی یک الگوریتم، گام موثری در روند بهینه سازی پهنای باند خود تطبیقی که در نتیجه منجر به بهبود توان عملیاتی و ایجاد کیفیت سرویس است پرداخته خواهد شد.

 • arzyabi yek roykard-taliem-ir

  ارائه ی یک رویکرد جهت انتخاب برچسب برای ابر برچسب بر اساس ترجیحات کاربران مختلف

  1,900 تومان

  ابزارهای مختلفی برای دستیابی به اطلاعات در وب اجتماعی در نظر گرفته شده است. مهمترین و پرکاربرد ترین ابزاری که برای دستیابی به اطلاعات مطرح شده است، ابزار ابر برچسب می باشد. این ابزار تعداد محدودی از برچسب های موجود در سایت های اجتماعی از قبیل وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی و غیره را انتخاب می کند. روش های مختلفی برای انتخاب برچسب برای ابر برچسب ارائه شده است. با این وجود این روش ها تنها نقش منابع را در نظر گرفته اند و هیچیک از آنها نقش کاربران را در نظر نگرفته اند. در این مقاله، روشی جدید برای انتخاب برچسب برای ابر برچسب با در نظر گرفتن سلیقه ی کاربران ارائه شده است. همچنین دو معیار جدید یعنی پوشش کاربران و اشتراک کاربران معرفی شده است. روش ارائه شده به همراه روش های قبلی بر روی مجموعه ی داده ای دلیشس پیاده سازی شده است نتایج نشان می دهد از لحاظ دو معیار فوق الذکر، روش ارائه شده نسبت به روش های قبلی بهتر عمل می کند. در واقع روش پیشنهادی توانسته است کاربران بیشتری را پوشش دهد. در عین حال، این کاربران کمترین اشتراک را داشته باشند.

 • estefade az yadgiry bizi-taliem-ir

  استفاده از یادگیری بیزی برای مدلسازی رفتار حریف در کاربرد مذاکره ی خودکار چندعاملی

  1,900 تومان

   

  با ظهور وب 4٫0 و گسترش کاربرد عامل های هوشمند در بستر آن، تجارت الکترونیکی با قابلیت ها و ملزومات جدیدی مواجه می شود. یکی از این ملزومات، طراحی پروتکل و استراتژی مناسب برای مذاکره است. مذاکره در دنیای واقعی با اطلاعات ناقص در مورد حریف انجام می شود و موفقیت شرکت کنندگان بستگی به توانایی آنها در فاش سازی اطلاعات دارد به نحوی که رسیدن به توافق را بدون به خطر انداختن سود فردی آنها آسان کند. در این مقاله یک عامل خریدار طراحی شده است که توانایی انجام خودکار یک مذاکره را دارد و با استفاده از یک تکنیک یادگیری ماشینی، اطلاعاتی را در قالب استراتژی از حریف به دست می آورد. دانستن استراتژی حریف موجب کسب سودمندی بالاتر برای عامل می شود. این عامل با استفاده از روش یادگیری بیزی، استراتژی حریف را در طول مذاکره باد می گیرد. نتایج تجربی نشان دهندهی افزایش کارایی مذاکره با استفاده از روش یادگیری بیزی میباشد که با پارامترهایی چون میانگین سودمندی خریدار و سودمندی فروشنده برای مذاکره ارزیابی می شود. نتایج نشان دهندهی افزایش میانگین سودمندی خریدار از 90٪ به 94٪ و میانگین سودمندی فروشنده از 27٪ به 31٪ می باشد.

 • pyvand mojodiyat dar pers-taliem-ir

  پیوند موجودیت در پرس وجو به منظور بهبود کارایی موتورهای جستجوی سازمانی

  1,900 تومان

   

  چنانچه کاربران یک سازمان نتوانند نیاز اطلاعاتی خود را به درستی پاسخ دهند، بهره وری آنها کاهش می یابد. از این رو بسیاری از سازمان ها سالانه ضرر و زیان هنگفتی را به علت کارایی پایین موتورهای جستجوی سازمانی متحمل می شوند. یکی از دلایل کارایی پایین موتورهای جستجوی سازمانی استفاده از مدل های بازیابی مبتنی بر بسته کلمات است. این روش ها معنای نهفته در پرس وجوی کاربر را درک نمی کنند و تنها به تطابق پرس وجوی کاربر و سند در سطح کلمات بسنده می کنند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که درصد بالایی از پرس و جوهای کاربران در ارتباط با موجودیتهاست. به شناسایی اشاره به موجودیت ها در پرس وجوی کاربران و مرتبط ساختن آنها به موجودیت مرتبط در پایگاه دانش، پیوند موجودیت گفته می شود. این اقدام گام مهمی در راستای درک نیاز اطلاعاتی کاربران است. در این پژوهش راهکاری برای پیوند موجودیت در پرسوجو ارائه خواهد شد که مختص محیطهای سازمانی است. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که راهکار پیشنهادی از دقت و سرعت بالایی برخوردار است و می تواند کارایی موتورهای جستجوی سازمانی را به طرز قابل توجهی بهبود دهد.