• asib shenasi adabi-taliem-ir

  آسیب شناسی ادبی از رمان های پایداری با توجه به ملاقات در شب آفتابی

  1,900 تومان

  ادبیات بیان کمبودهای زندگی است.روح بشر خلاقیت خود را در شعر و نثر ادبی نشان می دهد .خلاقیتی که در یک آن با کمک اندیشه، زمان ها و مکان ها را در می نوردد.ادبیات تحقق دنیای دیگر و نارسایی دنیای موجود را بیان می کند.رمان ماحصلی از ادبیات است که بجای آن که اثری تخیلی محسوب شود انعکاسی از واقعیت است.بررسی رمان کاری می کند که تاریخ جامعه نه در ادبیات آن، که از طریق ادبیات آن خوانده شود.رمان جنگ از انواع رمان است وادبیات پایداری و رمان های در آن نوع ،حاصل مشاهده و تجربه منطقی واقعیتی مشخص است.واقعیتی که با هنر نویسنده به آرمان تبدیل می شود یا به همان نحو که بوده بازسازی شده است..عناصر داستان مانند ابزاری در این هدف به نویسنده کمک می کنند.این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی ، با تجزیه عناصر رمان ملاقات در شب آفتابی اثر علی موذنی به نقاط قوت و ضعف این رمان پایداری پی برده و به این سوالات پاسخ دهد که:آیا همه عناصر داستان در رمان ملاقات در شب آفتابی بکار گرفته شده و چیزی به نام داستان یا روایت بدون در نظر گرفتن ساختار ادبی آن وجود دارد نویسنده توانسته به کمک این عناصر به هدف آرمانی که ثبت وقایع دفاع هشت ساله و جاودانگی آنان که ایثار کردند ،برسد.

 • asib shenasi zaban farsi-taliem-ir

  آسیب شناسی زبان فارسی: نگاهی بر وام گیری واژگان از دیگر زبان ها و تاثیر منفی آنها بر زبان فارسی

  1,900 تومان

  زبان وسیله ای برای ارتباط بین مردم و ملت ها در سراسر دنیا است از این رو هیچ زبانی را پاک و پالوده نمی توان یافت . در  عصر حاضر گروه های گوناگون مردم به یکدیگر نیاز دارند و در پیِ این نیاز، بازار داد و ستد گرم میشود و در این گیرودار انبوهی واژه از جایگاه و زادگاه نخستین جابه جا میگردد ، از سرزمینی به سرزمینِ دیگر میرود و وارد زبان ان منطقه یا کشور می شود. در شناخت این نیاز، بحث در مورد کشورهای پیشرفته ،در حال پیشرفت و عقب مانده نیست، سخن از کششی است که مردم جهان به یکدیگر دارند و ناگزیرند که پای دوستی پیش نهند و دست دوستی بفشارند. از این رو همچنان که نیاز مردم جهان به دوستیها مرز پایانی ندارد، داد و ستد واژگان هم بی حد و حصر است.

 • adaiyat va farhang amiyane-taliem-ir

  ادبيات و فرهنگ عاميانه شرق گيلان (ترانه ها)

  1,900 تومان

  زندگی آدمی از دیرباز و به عبارتی از آغاز سخن گفتن با ادبیات پیوند داشته، ادبیات جلوه گاه اندیشه، روحیات، آمال و آرزوهاییک جامعه است.پس میتوان گفت ادبیات جان سخنان بیروح است. از اینجاست که ادبیات هر قومی به وسیله محتوای خود که شاملتصاویر زندهای از زندگی آن قوم است و برای همه افراد آن قوم معنای مشترکی را به دوش می کشد شکل می گیرد.انسانها در گذر از زمان برای انتقال پیام ها عواطف اندیشه های خود به ادبیات توسل جسته و از آن به عنوان ابزاریدر انتقال بهتر، بایسته تر و موثرتر جهت حفظ فرهنگ استفاده نموده اند و به حق ادبیات در پرورش ذوق و مانایی ارزشها واندیشه ها سهم بسزایی بر عهده داشته است.ادبیات قومی و عامیانه وسیله تفنن و سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زندگی و زاییده مبارزات یک قوم جهت نیل بهزندگی بهتر و امید بخش است. بدین جهت است که دلپذیر است و به دل می نشیند.ادبیات عامیانه، ساده و بی پیرایه و بی آلایش است، چرا که از آبشخور زندگی روزمره آدمی سیراب گشته و چون از طریقشفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود لازم است ساده و بی تکلف باشد چرا که در غیر این صورت درذهن نمی ماند و به فراموشی می گراید.ادبیات عامیانه شرق گیلان، به سبب قدمت و دیرینگی خود بسیار غنی و ارزشمند است اما گذشته از بیبضاعتی وفقدان علمی اینجانب از یک سو، گستردگی و وسعت موضوع به حدی بود که در این پژوهش صرفا به بخش کوچک و انتهاییشرق گیلان پرداخته شده و در این راه علاوه بر استفاده از آثار نویسندگان و شعرای محلی و مشاهده فیلم و سی دی هایموسیقی، از مساعدت های مردمی و انسان دوستانه افرادی نیز بهره بردم که گرچه نصیبی از سواد نداشتند ولی کوله باری ازعشق، صمیمیت و محبت را به دوش می کشیدند.

   

 • oslobhaye tanzafariny-taliem-ir

  اسلوب های طنز آفرینی جواد مجابی

  1,900 تومان

   

  طنزپردازان و لطیفه سازان از شیوه های مختلفی برای ایجاد خنده در اثر خود و رساندن مفاهیم اصلی از شیوه های مختلف شوخ طبعی استفاده میکنند؛ زیرا طنزپرداز در تحلیل مشکلات جامعه و تبیین دشواریهای زندگی با یک روش خنده آمیز حقایق را برای جامعه بیان میکند از جمله: مجابی نیز از طنزپردازان ماهری است که جامعه خود را با ایما و اشاره های گوناگون تحت تاثیر قرار میدهد. استفاده از طنزها در روشهای گوناگون بستگی به شرایط خاص و زمان معینی دارد، مجابی درمیان عامه مردم زندگی کرده و با به کار بردن گویشهای محاورهای انتقادهای اجتماعی را با حالت واقع گرایانه در قالب ایما و اشاره ابراز میکند و به نوعی با مردم در تعامل میشود و در برابر مشکلات جامعه احساس مسولیت میکند و در نتیجه با طنز پردازی خود به افراد جامعه آگاهی میبخشد. بیان مطالب طنز گونه از اندیشه های تحول خواهانه آن سر چشمه میگیرد و به نوعی در مفاهیم انتقادی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … . در یک چهار چوب مضحک (خنده آور) بیان میشود. در جایگاه اصلی طنز یک انتقاد جدی و حساب شده بیان میگردد و با یک نظر شوخ طبعانه دردهای جامعه در بیشتر زمینه ها (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … .) تبیین میشود در این مقاله سعی بر این است که اسلوبهای طنز آفرینی، با تکیه بر انواع طنز تفاوت طنز با هزل و گروتسک و هدف و خاستگاه آن بررسی شود.

 • alnaghedo lbasir-taliem-ir

  النّاقِدُ بصیر نقد نظریه بینامتنیّت و نسبت آن با سبک شناسی

  1,900 تومان

   

  به استناد تحقیق (علم) و تجربه باید پذیرفت که انسان خالی الذهن با لوحی پاک از هرگونه علم و اطلاع قبلی پا به عرصة هستی می گذارد، اما به یُمن حواس ظاهری و باطنی و عقل به نسبت شرایط و احوال محیط در زمانی ای بسا کوتاه و گاه مدت بیشتر، ذخیره فکری و زبانی خود را غنی می سازد. صاحبان نظریه بینامتنیّت معتقدند هر متن ادبی که حاصل فکر و زبان هر گوینده یا هنرمند است به طور تفکیک ناپذیری با سایر متن ها مشارکت اجتناب ناپذیری دارد و هر متن تلاقی متن های بی شمار دیگر گذشته و حتی آینده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوة تحلیل محتوا ضمن پاسخ گفتن به این سؤال که آیا خود فرد در خلاقانه و ابداعی بودن متن جدید تأثیر ندارد؟ و اگر مؤثر است، چرا؟ و چگونه؟ به نظر می رسد فرد از متون قبلی خود در قالب سُنَن و فرهنگ و ذخیره های زبانی متأثر می شود؛ اما در ارائه متن جدید با انسجام و تألیف نو خلاقیّت و ابتکار او قابل تمیز از متون است و منجر به ایجاد سبک شخصی وی می گردد.

   

 • baztab adabiyat moghavemat-taliem-ir

  بازتاب ادبیات مقاومت ، وطن وآزادی با تکیه برانقلاب اسلامی وامام خمینی در اشعار

  1,900 تومان

  شهریار بی تردید ازلحاظ تسلط به ظرایف شعری فارسی وآگاهی از جنبه های زیباشناختی زبان و برخورداری ازقریحه و ذوق لطیف وروح رقیق ، از جمله ی بزرگترین شاعران در همه ادوار تاریخی ادب فارسی است ولی آنچه ازاو شاعری دوست داشتنی و جهانی ساخته است ،جنبه های انسانی و معنوی شاعر اوست. در مقاله حاضر جایگاه و ادبمقاومت، دومولفه مهم وطن وآزادی و انقلاب اسلامی و ستایش رهبر کبیر انقلاب، در اشعار شهریار مورد بررسیومداقه قرار گرفته است نگارنده بر آن بوده تا جایگاه فکری وعقیدتی شهریار را نسبت به انقلاب اسلامی و رهبر عظیمالشان انقلاب تحلیل نماید وبه این نتیجه رسیده که شهریار پیش از آغاز انقلاب وهدم طاغوت دل در گروامام وانقلابداشته وآن را به زیبایی در اشعارش نشان داده است.

 • baztab hokomat ha-taliem-ir

  بازتاب حکومت ها در کتب تاریخی با نگاهی به جامعه شناسی سیاسی نوین (تا قرن پنجم )

  1,900 تومان

  گستره ی زبان و ادبیات فارسی آیینهای است که تمامی جوانب زندگی انسانی را دربرگرفته و ادیبان در آثار منظوم و منثور پارسی جاذبه های فراوانی را به معرض نمایش گذاشته اند و بر همین پایه می توان از این آثار برای شناخت ادوار زندگی ایرانی بهره جست و از دنیای درون و بیرون انسان در طول اعصار اطلاعاتی کسب نمود .یکی از موضوعاتی که درآثار منثور جلب توجه می کند رفتار پادشاهان و سلاطین با مردمان تحت حکمرانیشان است که ابعاد گوناگونی دارد ، موضوعاتی چون حاکم و دین ، حاکم و علم ، حاکم و خوشگذرانی ، حاکم و ادب پروری و ………….. که در این مقاله برآنیم با روش توصیفی – تحلیلی از طریق بازنمایی مطالب کتب منثور تاریخی به شناختی دیگر از آن دوران دست یابیم و برخی اندیشه های جامعه شناسی سیاسی را همراه آن نقل کنیم تا نشان دهیم که در گذشته ساختار قدرت و فرآیند تصمیم گیری ها از بالا به پایین بوده است و مردم و جامعه بر سیاست پیشگان و دولتمردان هیچ اشراف یا تاثیری نداشته اند .

 • bazio kalak dar adabiyat-taliem-ir

  بازی و کلک در ادبیات داستانی پست مذرن عربی

  1,900 تومان

  بازی و کلک از ویژگی های پست مدرن ادبیات داستانی به شمار می رود و به معنای رهنمون ساختن خواننده به این نکته مهم است که آنچه می خواند تنها یک داستان است نه واقعیت. الرکابی نویسنده رمان سابع ایام الخق و احمد خلف نویسنده رمان موت الاب از جمله نویسندگانی هستند که انواع کلک و بازی را در رمان های خود به کار گرفته اند. از این رو این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سعی در استخراج انواع تکنیک های کلک و بازی داستانی در رمان های مذکور را دارد. نتایج این تحلیل و بررسی نشان داد که این دو رمان با استخدام تکنیک های چون تمرد شخصیت های رمان، گفتگوی بین نویسنده و خواننده، حدیث نفس راوی، مخاطب قرار گرفتن خواننده و … داستان های پست مدرنیستی و فراداستانی خوانده می شوند.

   

 • bargastegihaye nahvi-taliem-ir

  برجستگی های‌ نحوی‌ و‌ صرفی‌ در‌سایه ی‌لایه ی‌ ایدئولوژیک‌شعر‌ احمد‌ شاملو ‌

  1,900 تومان

  تحلیل سب کشناختی ، کشف و بررسی صورت ها و تمایزات اثرادبی است از رهگذر بررسی بسامدهای بالا یا نوآوری هایزبانی و ادبی. احمد شاملو (1379-1304 ش.) از چهره های مشخص وصاحب سبک شعر معاصر است که در این پژوهش، برجستگی های سبک ساز نحوی وصرفی لایه ی زبانی شعر او در سایه ی لایه ی ایدیولوژیک، نمایانده شده است. این نوشتار بهشیوه اسنادی با احصاء تام، شعر شاملو را بررسی می کند و به جانشینی ها ، کارکردهای متمایز و حذف و جابجایی هایسبک ساز و ساختهای ویژه وبرجسته و آشنایی زدایی ها می پردازد . سعی شده تاحدودی پیوند میان این ساخت ها و لایه یایدیولوژیک نشان داده شود.

 • baresi araye haye adabi-taliem-ir

  بررسی آرایه های ادبی در ترجمه رمان دن کیشوت

  1,900 تومان

  رمان از جمله انواع ادبی است که در آن فضا برای بهره گیری از آرایه های ادبی به منظور برقراری ارتباط منسجم با موضوع اصلی فراهم تر است. دن کیشوت به عنوان یکی از قدیمی ترین رمان های شناخته شده در تاریخ ادبیات الگوی بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. این رمان در ایران برای اولین با ر به دست محمد قاضی ترجمه و به اثری شاخص در زبان فارسی مبدل شد. با توجه به این که عناصر زیباشناختی این اثر بی بدیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نویسندگان برآنند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی به گردآوری آرایه های ادبی به کار گرفته شده در ترجمه رمان دن کیشوت بپردازند و رابطه ی معناداری بین انواع کنایه را مورد بررسی قرار دهند. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که محمد قاضی در ترجمه رمان دن کیشوت از آرایه های ادبی همچون کنایه، ضرب المثل و دگان سازی بهره گرفته است که در این میان انواع کنایه و کنایه فعلی بیشترین بسامد را دارد.

 • baresi amozehhaye talimi-taliem-ir

  بررسی آموزه های تعلیمی کاهلی و تنبلی و (اصلاح آن برای پویایی جامعه) در امثال و حکم فرهنگ سخن انوری

  1,900 تومان

  یکی از انواع مهم ادبی که بسیاری از آثار ارزنده ی ادبیات جهان را در مجموعه ی خود دارد، ادب تعلیمی است. القای آموزه های تعلیمی از گذشته تا حال، مقصود آثار منظوم و منثور متعددی در ادبیات ملل و از جمله ایران بوده است. ا ین آموزه ها آنچنان متنوع و پربسامدند که حتی در لابه لای آثار مربوط به دیگر انواع ادبی؛ چون حماسی، عرفانی و غنایی نیز نمود می یابند. از سوی دیگر، امثال و حکم فارسی در حکم آیینه ای فراخ برای انعکاس ابعادی گوناگون از فرهنگ، ادب، زبان، دین و مذهب و جنبه های مردم شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی جامعه ی ایرانی هستند. این امثال، حامل حجم عظیم و پرشماری از آموزه های تعلیمی هستند که با طبقه بندی و تحلیل جزییات آنها می توان به یافته هایی ارزشمند دست یافت. از میان کتب مختلف که در زمینه ی امثال و حکم به رشته ی تحریر درآمده است، نویسنده ی این مقاله، فرهنگ امثال سخن انوری را- در دو مجلد- با توجه به محاسن آن، برای پژوهش پیش رو با هدف دست یافتن به تحلیلی درست از آموزه های تعلیمی و تطبیق آن با معیارهای اخلاقی برگزیده است. یکی از گروه های آموزه ای که در فرهنگ امثال سخن مورد بررسی قرار گرفت، آموزه های تعلیمی مربوط به کاهلی و تنبلی است که با روش توصیفی- تحلیلی، استخراج، طبقه بندی و توضیح داده شده است. نتایج این پژوهش می تواند در مطالعات وابسته به ادب تعلیمی، امثال و حکم فارسی و ممانعت از آسیب های اجتماعی مفید باشد.

   

 • baresi jayghae khof-taliem-ir

  بررسی جایگاه خوف در متون ادبی- عرفانی تا قرن هفتم هجری

  1,900 تومان

  عرفان یک جهان بینی روحانی و ساختار علمی و فرهنگی معنوی است که از راه تزکیه قلب و سیر و سلوک، به شناخت و معرفت حق تعالی می پردازد، همچنین در میان تمام مسیرهایی که به تکامل بشر می انجامد، راه های زیاد، نو و متفاوتی را برای ملاحظه و شناخت خود و حقیقت به انسان عرضه می کند. در میان اندیشه های خاص عارفانه خوف به عنوان حالی از احوال عرفا جایگاه خاصی دارد و در متون عرفانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. خوف از خدا پیرایه ای است که نه تنها عامه بندگان وسالکان؛ بلکه آنان که به عالم تحقیق رسیده اند و منبع اسرار الهی گشته اند، بر خود بسته اند و بدان می بالند. از این گذشته عرفا عرش وفرش و فرشتگان و پیغامبران و صدیقان را به ترسگاری وصف نموده اند و این خوف در جای جای سخن آنان مشهود است.در این پژوهش کوشش می شود ضمن بررسی حال خوف در عرفان اسلامی و تعریف و بیان انواع، مراتب و درجات آن، به ارتباط آن با دیگر احوال و مقامات عرفانی نیز پرداخته شود.

 • baresi daron maye-taliem-ir

  بررسی درونمایه هجو حکّام عرب در اشعار مظفر النواب

  1,900 تومان

  همگان مظفرالنواب شاعر معاصر عراقی را به شعر سیاسی اش می شناسند، زیرا این بنمایه مهمترین و پربسامدترین موضوعات شعری وی به شمار میرود، در این میان، هجو حاکمان عرب مهمترین موضوع اشعار سیاسی اوست. نواب به سبب وجود همین مضامین چالش برانگیزی که در اشعارش شیوع گسترده ای دارد، سالیان درازی از عمر خود را در غربت و تبعید به سر برده و رنج زندان و شکنجه روحی و بدنی را به جان خریده است. این مقاله با تکیه بر شیوه وصفی تحلیلی، در صدد آن است که درونمایه هجو حاکمان عرب در شعر سیاسی نواب را بررسی نماید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که از جمله مهمترین رویکردهای ناپسند حاکمان عرب که نواب در هجو خود رویآنها تاکید و تمرکز زیادی دارد، عبارتند از: هجو موضع ضعیف این حاکمان در قبال مساله فلسطین، هجو روحیه سازشکارانه آنها در تعامل با رژیم صهیونیستی، هجو نشست سران کشورهای عربی و نحوه برگزاری و مصوبات بی فرجام آنها برای ملت عرب، هجو سرسپردگی حاکمان مزدور عربی به استعمارگران غربی و ابرقدرتهای جهان، هجو نزاعهای داخلی میان حاکمان عرب به عنوان عامل تفرقه و ضعف کشورهای اسلامی، و هجو روحیه غارتگری آنها. نواب در مقایسه میان ناتوانی های این حکام و قهرمانی های مبارزان مقاومت مسلحانه عرب، در کنار هجو این حکام که گاه به انبوهی از دشنامها و عبارات تسمخرآمیز نیز میانجامد، زبان به مدح و ثنای این مبارزان راه قیام و آزادی میگشاید.

 • tahlil ravae dastan-taliem-ir

  تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر مثنوی معنوی » با رویکرد زبانشناسی رمزگان رولان بارت

  1,900 تومان

  داستان شیر و نخجیران مثنوی معنوی یکی از پیچیده ترین داستانهای این کتاب است که ویژگی های منحصربه فردش ظرفیت شگفت انگیزی را برای خوانش های متعدد از آن فراهم میکند. نظریه رمزگان رولان بارت یک چارچوب نظری روشمند و خلاقانه است که به خوبی میتواند از پس پیچیدگی ها و دلالت های گسترده متن ادبی برآید . تلاش این پژوهش در این راستا قرار دارد که با به کارگیری نظریه رمزگان رولان بارت به عنوان الگو به روایت شناسی یکی از داستان های بپردازد و نشان داده شود که روایت این داستان نخجیران و شیر بلند مثنوی معنوی با عنوان تا چه اندازه از کیفیتی باز در تولید معانی مختلف برخوردار است؛ همچنین ضمن بررسی ویژگی های خاص زبان مولانا در این روایت، میزان قابلیت نظریه رمزگان را در تحلیل یک متن کلاسیک و کاملا بومی ادب پارسی بیازماید. ازجمله دستاوردهای این پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد: 1 .روایت نخجیران و شیر نه تنها یک متن صرفا خواندنی نیست بلکه با توجه به داده هایی که از کاربرد نظریه رمزگان بر آن به دست آمده است از ظرفیت کاملا مناسبی برای نوشتنی خوانده شدن برخوردار است. 2 .از مهمترین فاکتورهایی که این روایت را به متنی باز ومتکثر تبدیل میکند ویژگی های خاص روایت گری راوی در این داستان و نیز ماهیت کاملا تمثیلی روایت است.

 • tolesoy va dastayosky-taliem-ir

  تولستوی و داستایوفسکی ؛ رابطه بین مفهوم هنر و ادبیات رئالیستی روسیه

  1,900 تومان

  هنر وسیله ارتباطی مشترک بین تمام جوامع جهانی بوده و در واقع زبانی متشکل از نشانه های نظام مند اجتماعی است که فارغ از زمان، مرزهای جغرافیایی، فرهنگ و تاریخ، سبب ارتباط و همبستگی می شود. به عقیده تولستوی، هنر بقدری برای بشریت مهم و ضروری است که بخاطر آن می توان، نه فقط از لحاظ کار و حیات انسانی، بلکه از نظر سعادتی که هنر برای آن ساخته شده است، قربانی داد. شاید بتوان هنر را یک بازی جمعی درنظر گرفت که قواعد آن در همه جای دنیا پذیرفته شده است. در واقع هنر، واقعیت را زیباتر نشان میدهد، همانطور که به عقیده داستایوفسکی در هنر نمی توان از اغراق پرهیز کرد، برای اینکه چیزی را قابل نمایش کنیم، باید در ظاهر قدیمی آن تغییر ایجاد کرد، از طرفی هنر راهی است برای گریز از واقعیت. از نظر رئالیست ها، انسان به دور از جامعه پیرامون و بدون در نظر گرفتن فضای اجتماعی که در آن به سر می برد، قابل تصور نیست. ماهیت متعالی هنر، مبتنی بر مجاورت هنر و حقیقت است. ادبیات رئالیستی و هنر شگرف نهفته در آثار تولستوی و داستایوفسکی، از مرزهای زمانی و مکانی فراتر رفته و آنها را به گنجینه ای بدل می کند که برای مخاطبانش در سراسر دنیا و آیندگان هم پذیرفتنی و قابل درک است. داستایوفسکی هویت روسی را جهان شمول و آن را مبتنی بر درک و شناخت ویژگی های ملی سرزمین های دیگر می دانست.