• ChetorForushandeyeFogholadeBashim.[taliem.ir]

  چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم

  تومان

  فروش یک هنر است. اگر بتوانید بین اغواگری و جذبه یک فروشنده خوب تعادل برقرار کنید، حتی می‌توانید بستنی با  سُس شکلاتی را به زنی که دستکش‌های سفید دست کرده است بفروشید. اگر می‌خواهید بدانید چطور می‌توانید  اعتماد را در مشتری ایجاد کرده، حضوری قاطع داشته و نگرشی خوشبینانه به فروشتان داشته باشید، این مقاله را دنبال کنید. بخش اول: قابل‌اعتماد بودن ۱. مشتری را مقدم بدانید. اگر مشتری به شما اعتماد نکند، نمی‌توانید هیچ چیز به او بفروشید. اینکه بتوانید کسی را متقاعد کنید که به چیزی نیاز دارد که شما می‌فروشید، نیاز به این دارد که بین یکرنگی و صمیمیت خودتان با مشتری و میل‌تان به فروش تعادل برقرار کنید و قاطع، محکم و صادق باشید. اگر مشتری به شما اعتماد نکند، مطمئناً نمی‌تواند تصمیم هوشمندانه‌ای برای خرید بگیرد.۲. تاکید کنید. بفهمید  مشتری‌تان واقعاً به چه چیز نیاز دارد و چرا به آن نیاز دارد. مردم به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی خرید می‌کنند. کشف میل مشتری‌تان و پیدا کردن کالایی برای برآوردن آن میل و نیاز شما را به فروشنده‌ای فوق‌العاده تبدیل می‌کند.اجازه بدهید مشتری‌تان صحبت را جلو ببرد و برای مشخص کردن نیازش، از او سوال کنید. اگر مشتری می‌گوید به کت و شلوار نیاز دارد، از او سوال کنید برای چه مناسبتی می‌خواهد؟ فروختن کت و شلوار به کسی که به مراسم ختم می‌رود بسیار متفاوت با کت و شلواری است که به کسی که به مراسم عروسی می‌رود.اگر مشتری به کالایی خاص علاقه نشان می‌دهد، از او سوال کنید چه چیز آن کالا نظر او را جلب کرده است. اجازه بدهید مشتری کالایی را انتخاب کند که حس خوبی به او می‌دهد. با این روش سلیقه  و نیازهای مشتری‌تان را بشناسید و قصد واقعی او برای خرید را کشف کنید.۳. در حیطه کاری خودتان، متخصص باشید. باید همه چیز را درمورد کالاهایی که می‌فروشید و کالایی که رقیبانتان می‌فروشند، بدانید تا بتوانید مشتری‌تان را توجیه کنید که چرا کالایی خاص را به او پیشنهاد می‌دهید.

 • farsheghermez(www.panteashop.ir).[taliem.ir]

  چگونه در سرمایه گذاري خود موفق عمل کنیم!

  تومان

  ممکن است جزء افرادي باشید که میخواهید درآمد خود را افزایش دهید. شاید یک کارمند، فرد داراي شغل آزاد، کسبه بازار و یا یک ثروتمند هستید. شاید جز افرادي باشید که نمیدانید درآمد اضافه خود را در چه بازاري سرمایه گذاري کنید. یا جزء کسانی هستید که در جایی سرمایه گذاري کرده اید و در آخر نه تنها سود به دست نیاورده اید بلکه سرمایه خود را هم از دست داده اید. و یا شاید، میخواهید یک پس انداز حداقلی و درآمدي از طریق آن داشته باشید. شاید از آن دسته افرادي هستید که به هرچه دست میزنید ضرر میکنید. جزء هرکدام از افراد فوق که باشید خواندن این کتاب میتواند مفید باشد. در این کتاب کوچک سعی شده است برخی مهارتهاي لازم براي سرمایه گذاري به صورت کاربردي و نوآورانه عنوان شود که در نوشته هاي دیگر کمتر به آنها توجه شده است. تا بتوانید در مسیر افزایش درآمد حرکت کنید و زندگی بهتري را براي خود و اطرافیان خود مهیا کنید. همین که شما مشتاق آموختن و مطالعه این کتاب هستید نشان میدهد که شما علاقه مند افزایش رفاه خود و عزیزان خود و کسب جایگاه مناسبتري در زندگی هستید و جا دارد به همین خاطر، از خودتان ممنون باشید.

 • Chegune-Be-Kasbo-Kare-Khod-Ronagh-Dahim.[taliem.ir]

  چگونه در کسب و کار خود رونق دهیم؟

  تومان

  آیا به دنبال افزایش درآمد در کسب‌وکار خود هستید؟ البته این سوال احمقانه است! مشخص است که شما همیشه به دنبال افزایش درآمد خود هستید. این کار به معنای به واقعیت پیوستن یک رویا است. قسمت سخت آن، خواستن این میزان از درآمد نیست بلکه کاری است که نیاز است انجام شود تا بتوانید به این هدف برسید. ۱- به سیستم توجه کنید نه به اهداف هر سال، بیشتر افراد جهان به نوشتن اهداف خود می‌‌پردازند و آن‌ها را بر روی کاغذ پیاده می‌کنند. بسیاری از افراد می‌خواهند به تناسب اندام برسند یا به پول بیشتری دست پیدا کنند و یا ممکن است اهداف دیگری داشته باشند. باشگاه‌های ورزشی در اوایل سال با استقبال زیادی مواجه می‌شوند اما با گذشت زمان به حالت عادی بازمی‌گردند. تعداد افراد هدفمند کاهش پیدا کرده و همه‌ی آن‌ها به عادت‌های قدیمی خود باز می‌گردند. هدف اصلی یعنی کم کردن وزن ، به مدت یک‌سال دیگر نیز فراموش می‌شود. در کسب‌وکار و تجارت ما قول می‌دهیم تا برای مشتریان خود در آغاز پروژه کارت بفرستیم و یا به خودمان می‌گوییم که از این به بعد واقعا از CRM به منظور بررسی احتمالات و موفقیت‌های گذشته به صورت هفتگی، به جای مطالعه‌ی تصادفی آن‌ها استفاده می‌کنیم. اما بعد از کار  کردن با ۲ مشتری این روند را متوقف می‌کنیم زیرا انجام این کار مشکل است و از طرف دیگر هیچ سودی از انجام این کار دریافت نمی‌کنیم.سیستم‌ها می‌توانند در به ثمر رسیدن اهداف موثر باشند. زیرا ایجاد یک سیستم به منظور درک مشتریان و آگاهی از نیازهای آن‌ها از دو مزیت اصلی برخوردار است. اول از همه، این شرایط انجام دادن کارها را آسان‌تر می‌کند. دومین مزیت این است که زمانی که شما یک سیستم داشته باشید، می‌توانید کار را به شخص دیگری واگذار کرده و این کار را به شغل آن‌ها تبدیل کنید.ایجاد یک سیستم برای کسب‌وکار شما می‌تواند شما را برای واگذار کردن کار به دیگران و ایجاد تیمی که به نظارت شما نیازی نداشته باشد، آماده کند. سیستم و نظام کاری می‌تواند به ایجاد انسجام و ثبات، در دنیای تجارت خارج از کنترل شما منجر شود. به مرور زمان همین استحکام و پایداری آن چیزی است که شما را در رقابت به پیروزی می‌رساند.

 • milyaderhaye iran.[taliem.ir]

  چگونه يک کسب و کار آنلاين را آغاز کنيم؟

  تومان

  روزي نيست که داستان هاي موفقيت افرادي که به طور معـجـزه آسايي از يک ايده ساده ، يک سايت و ميــزان زيادي تلاش به موفقيت هاي قابل توجهي رسيده اند و حالا جــزئي از هــزاران ثروتمنـــد دنياي آنلاين شـــده اند ، عمــــوم را تشويق به پاگــذاشتن در اين دنيـاي پرپتانسيـل نکنــد . اما شما که يک ايده و سري پر سودا داريد آيا مي دانيد که براي شروع کسب و کار آنلاين بايد از کجا شروع کنيد ، به پيش برويد و به سود برسيد؟ آيا به همان سادگي که در اين روايت ها عنوان مي شود شما ثروتمند خواهيد شد؟

 • Namhaye-Tejari.[taliem.ir]

  دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

  تومان

   تصــور کنیــد کــه بــرای خریــد شــیر، بــه ســوپرمارکت ســر کوچه تــان رفته ایـد، درب یخچـال مغـازه را بـاز کـرده و میبینیـد کـه شـیرهای موجـود شـامل نام هـای دامـداران، چوپـان و چنـد نـام دیگـر اسـت. مـن بـه شـخصه اگـر نسـبت به نـام تجـاری خاصـی تعصب نداشـته باشـم، ترجیـح میدهـم بطـری شـیر مـورد نیـازم را از ایـن دو  برند(دامـداران، چوپان) تهیـه نمایم. هـر چنـد کـه رقابـت در ایـن دسـته بسـیار سـنگین و نزدیـک بـه هـم اســت، امــا ایــن نامهــای تجــاری کــه ذکــر نمودم(چوپــان و دامــداران) بــه لبنیـات بسـیار نزدیـک هسـتند و بـه همیـن دلیـل از لحاظ نـام تجـاری، یک برتـری نسـبی بـرای مشـتری ایجـاد مینماینـد. چوپــان و دامــداران، دو نمونــه از نام هــای تجــاریای هســتند کــه بــا محصولاتشـان بـه شـدت مرتبـط هسـتند. البتـه حتما عوامـل دیگـری هم در خریـد شـیر نقـش دارنـد، امـا در اولیـن گام، نـام تجـاری مرتبـط بـا محصول، کمــک شــایانی بــه انتخــاب آن توســط مشــتری میکنــد. لازم بـه ذکـر اسـت: نام هـای تجاری،کالـه، پـگاه، میهـن، پـاک و….هـم در ایـن بـازار پـر از رقابـت وجـود دارنـد کـه هـر کـدام جایگاهـی بـرای خـود کسـب نموده انـد، چـون برخـی از آنهـا سـابقه بسـیار بیشـتری در بـازار دارنـد.
  نام هــای تجــاری دامــداران و چوپــان ارتبــاط زیــادی بــا اصــل موضــوع دارنـد و همیـن مـورد کمـک زیـادی بـه معـروف شـدن آنهـا در زمانـی کوتاه نمـوده اسـت. چوپـان و دامـداران در قیـف بـالای ماشیننامسـازی مـا، تـا زمانـی کـه در عرصـه لبنیـات و فرآورده هـای گوشـتی فعالیـت نماینـد بـا شـک نام هـای زرنـگ محسـوب میشـوند ز دیگـر نامهـای تجـاری مرتبـط بـا محصـول و ظاهـر کـه میتـوان نـام بـرد، نـام تجـاری پفـک نمکـی اسـت. نـام اصلـی ایـن محصـول (چیزدودلـز یـا سـرو صداکننـده پنیـری)!! بـوده و در دهـه 50میـادی در آمریـکا توسـط یـک مهاجـر تـرک بـه نـام مـوری یوهایـی ابـداع شـده اسـت. همچنیـن بـر خاف تصـور عامـه، این محصـول از بلغـور ذرت و پنیـر سـاخته شـده و نـه از مـواد نفتـی!! شــرکت مینــو در اواخــر دهــه 40شمســی، ایــن محصــول نمکانــدود را تولیـد کـرده و بـا هوشـمندی تمـام ایـن نـام تجـاری را سـاخته اسـت .

 • Rah-Andazi-KasboKare-Movafagh-Az-Sefr-Ta-Sad-FeraidunNeZhad.[taliem.ir]

  راه اندازي کسب و کار موفق از صفر تا صد

  تومان

  شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته باشد. بیش از ۱۰ میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک هر ساله ایجاد می شود. کارآفرینی مزایای متعددی دارد و در نتیجه رقابت در این حیطه نیز بسیار است. درک ابعاد این رقابت و طرح کسب و کار دقیق و کارا می تواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. آیا عملکرد شما از این مراحل تبعیت می کند سعی کنید آنچه ره که دیگران انجام می دهند بررسی کنید تا به چگونگی شروع کار پی ببرید. آیا شما تازه کار هستید؟ البته این به خود شما بستگی دارد که چگونه پروژه های خود را ارتقا دهید، زمان را تنظیم کنید و به جزئیات توجه داشته  باشید .با شخصیتهای متفاوت چگونه برخورد میکنید؟صاحبان کسب و کار نیازمند توسعه روابط کاری با افراد زیادی از جمله مصرف کنندگان، فروشندگان، کارمندان، بانکداران و افراد حرفه ای مانند وکلا، حسابداران و مشاوران هستند. موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکی با چگونگی صحیح کنترل کردن آن امور آن دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و  کار موجب رشد آن میشود. مدیریت کسب و کار را نباید صرفا یک عمل آکادمیک محسوب کرد. مدیریت واقعی در برگیرنده هدایت قوی، رفتار مثبت، دانش کسب و کار و مهارت های مناسب فردی است.مدیرت در حقیقت هدایت افراد، تاثیر گذاری بر کار و تصمیم گیری به موقع و صحیح است و مهارت های مدیریتی را به مرور زمان میبایست کسب کرد و به بیان دیگر کسب مهارتهای مدیریتی در واقع همانند سپرده گذاری در بانک می باشد.هیچ زن و یا مردی در دنیای کسب و کار تنها نیست. در این حیطه شما نیازمند کمک افراد دیگر هستید و باید بتوانید از آنها کمک بگیرید تا  بتوانیدکسب و کارتان را هدایت کنید.

 • RahAndazi-Kasbokare-Emroozi-Hosein-MajdFar.[taliem.ir]

  راه اندازی کسب وکار امروزی

  تومان

  برای راه اندازی کسب و کار باید برای خودمان برنامه ای داشته باشیم. چه منابعی در دسترس داریم ؟ به چه مدت زمانی نیاز داریم تا بتوانیم به میزان پیشرفت مورد نظر برسیم؟ مجموعه این جزئیات می تواند چارچوب فعالیت مارا در قالب کسب و کاری که می خواهیم راه بیندازیم ، مشخص نماید.در راه اندازی یک کسب و کار نوآوری نقش مهمی ایفا می کند. نوآوری تبدیل فکر جدید به فرایند ، محصول یا خدمتی نوین است. با نگارش طرح کسب و کار پلی برای رسیدن از ایده به نوآوری زده می شود . یک طرح تجاری پیش از ورود به کسب و کار ، معایب آن را به ما نشان میدهد و از بروز اشتباهات جلوگیری میکند. مدلهای مختلفی برای کسب و کار وجود دارد .مدل هایی مانند : کسب و کار خانگی ،  کسب و کار اینترنتی ، بنگاه کوچک و متوسط ،شرکت خدمات مهندسی ، موسسه آموزشی مشاوره و …که با  شناخت انواع مدل های کسب و کار می توانیم مناسبترین مدلی را که توانایی مدیریت آن را داریم پیاده سازی کنیم. نوشتن یک طرح کسب و کار دروازه ورود به دنیای کارافرینی به شمار میرود و مهارت در نوشتن طرح کسب و کار در کنار دانش فنی از اهمیت ویژه ای در رسیدن به موفقیت برخوردار است.

 • kasbokar-instagram[taliem.ir]

  راه اندازی و توسعه کسب و کار در اینستاگرام

  تومان

  قبل از اینکه به فکر راه اندازی یک کسب و کار باشیم، ابتدا باید تعریف دقیقی از مفهوم تجارت و کسب و کار داشته باشیم. .1-1تاریخچه پیدایش کسب و کار در گذشته بسیار دور انسانها دارای سبک زندگی کاملا متفاوتی بودند. آنها برای برآورده ساختن نیازهای اولیه خود مانند: غذا، پوشاک، مکانی برای زندگی، ابزار آلاتی برای شکار و کشاورزی و غیره می بایست خودشان دست به کار شده و برای تهیه آنها اقدام میکردند. به مرور زمان مشخص شد که هر کس در انجام کار و یا ارائه خدمات خاصی دارای مهارت بالاتری نسبت به دیگران بود، بنابرین ؛ سعی میکردند تا دیگران را نیز از هنرشان بی نصیب نگذارند و همیشه خدمات و حاصل دسترنج و هنرشان را با دیگران قسمت میکردند و بدین ترتیب محبت شان را به دیگران ابراز میکردند. افرادی که در یک منطقه و روستا کنار یکدیگر زندگی میکردند، در تلاش بودند ، بنحوی زندگی خود و دیگران را به بهترین شکل ممکن اداره کنند. آنها بهترین تولیدات و مهارت هایشان را با دیگران به اشتراک می گذاشتند. فردی که توانایی بالاتری در ساختن قاشق چوبی داشت؛ سعی میکرد بیشتر از میزان نیازش تولید کند و آنها را در ازای دریافت چراغ چربی سوز، پاپوش و لباس، در اختیار دیگران قرار میداد. با این اقدام، نیاز خود و دیگران را برآورده می کردند و از طرفی، میزان رضایت خاطر بسیار زیادی کسب میکردند. با گذشت زمان، سطح نیازهای افراد افزایش پیدا میکرد و بهمین ترتیب توانایی آنها در تولید نیز افزایش می یافت. در نتیجه این اتفاقات ، بر میزان مبادلات نیز افزوده شده بود ، ولی یک مشکل اساسی در این میان وجود داشت و این مشکل روز به روز بزرگتر میشد و آن  هم این بود که برای افراد این موضوع که فردی را پیدا کنند که کالا و خدماتی را بخواهد که آنها تولید کرده و یا مهارت ارائه آنرا داشته باشند که در مقابل، فرد مورد نظر می بایست چیزی را ارائه می کرد که وی به آنها نیاز دارد، کم کم داشت تبدیل به یک کابوس میشد. مثل همیشه ؛ انسان از قدرت فکر و خلاقیت استفاده کرده و برای این مشکل هم راه حلی پیدا کرد؛ اختراع پول، اقدامی بود که برای حل این مشکل صورت گرفت. از این به بعد ، مردم نگران این نبودند که بدنبال یک مشتری خاصی باشند که در مقابل بتواند نیازهایشان را نیز برطرف کند، بلکه به آسانی کالا و خدماتشان را در ازای دریافت پول به دیگری ارائه میکردند و با پرداخت پول، کالا و خدمات مورد نیازشان را دریافت میکردند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  راهکار پیشرفت سریع شرکت ها چیست؟

  تومان

  افزایش رشد اولیه برای باقی ماندن در صنعت نرم‌افزار ضروری است، اما در آینده چه خواهد شد؟ در اینجا چهار درس که رهبران سازمانی می‌توانند به‌عنوان عملکرد دوم سازمانشان به‌کار برند، آورده‌ایم. شرکت‌های نرم‌افزار باید دائما پیشرفت کنند و فرصت‌های رشد جدید را بپذیرند. فقط 3 درصد استارت آپ‌ها به شرکت‌هایی تبدیل می‌شوند که درآمد سالانه حداقل یک میلیارد دلار دارند. این موفقیت تنها پایان یک شروع است. عملکرد دوم(ActII) توسعه شرکت برای تبدیل شدن به یک شرکت چندمیلیارد دلاری است: پژوهش اخیر ما نشان می‌دهد که از 3197 شرکت نرم‌افزار عمومی که بین سال‌های 1980 تا 2013 کار خود را شروع کردند فقط 19 شرکت به درآمد سالانه 4 میلیارد دلار دست یافته‌اند. تنها درآمد سالانه یک میلیارد دلاری مشکل اصلی نیست. همه شرکت‌ها آرزو دارند بزرگ و بزرگ‌تر شوند. رهبران کسب‌وکار اغلب برای تعیین اینکه چه زمانی، کجا و چگونه سازمانشان را بعد از رشد ناگهانی اولیه به پیش ببرند تلاش می‌کنند. در پژوهشی که در مورد نقش رشد و کار صنعت نرم‌افزاری انجام شده‌است، چهار نتیجه زیر به‌دست آمد: 1. همه شرکت‌ها به عملکرد دوم نیاز دارند. شرکت‌ها به صورت دوره‌ای نیاز به حرکت ورای کسب‌وکار اصلی دارند تا منابع جدید رشد را شناسایی کنند. اینکه چقدر زود این اتفاق بیفتد بستگی به اندازه بازار اصلی و سرعت اشباع بازار دارد. 2. تقلید از بهترین‌ها. دریافتیم که سه مدل موفقیت که شرکت‌ها می‌توانند تقلید کنند: سفینه‌های فضایی (به‌دست آوردن روندهایی با قابلیت اجرایی بالا)، خریداران مشابه (چگونه وارد بازار مشابه شویم) و مخترعان دوباره (بالا بردن توانایی‌ها برای نوآوری در بازار جدید). 3. تنظیم زمان ضروری است. حرکت زودتر از ضرورت، ما را از عملکرد اول (Act I) دور می‌کند، گرچه حرکت دیرتر از ضرورت شرکت را از حرکت بازمی‌دارد.  شرکت‌هایی که به‌طور موفقیت‌آمیز عملکرد دوم (Act II) را هدایت می‌کنند، شرکت را در زمان درستی به پیش می‌برند. 4. حفظ توازن. رشد صحیح لزوما بزرگ‌ترین رشد یا سریع‌ترین رشد نیست. شرکت‌های موفق بین آرزوی شهرت و ثبات در این مسیر به تعادل می‌رسند.

 • Rahnamaye-Sherkat-Dar-Namayeshgah.[taliem.ir]

  راهنماي شركت در نمايشگاه هاي بين المللي

  تومان

  جهاني سازي بازار يعني رقابت بيشتر ، بـدين معنـي كـه مـديران بايـد اهـداف اساسـي خـود را در مدت زمان كمتري برنامه ريزي كننـد . جهـت نيـل بـه موفقيـت ، شـركتها بايـد ابـزار هـاي بازاريـابي متنوعي مانند نمايشگاه هاي تخصصي و ساير نوآوري ها را به عنـوان عناصـر كليـه اسـتراتژي هاي بازاريـابي جهاني ابداع كنند. ♦ افزايش فروش: عليرغم وجود اينترنت و پست الكترونيكي جهت ارتباطات ، نمايـشگها هنـوز بـه عنـوان روش اصـلي افزايش فروش استفاده مي شوند.زيرا نمايشگاه ها به مشتريان فرصت تجربه محـصولات و كالاهـاي شركت را بدون حضور واسطه ها و امكـان ايجـاد ارتبـاط مـستقيم بـا پرسـنل شـركت ، بـه منظـور پاسخگويي به سوالات آنها و يا مطرح كردن ساير موارد را فراهم مي كند. استفاده از مزاياي پوشش رسانه اي كم هزينه و افزايش آگاهي عمـومي و اطـلاع رسـاني جهـت معرفي نام تجاري: نمايشگاهاي تجاري به شركت كنندگان اين فرصت را مي دهد تا بدون پرداخت هزينه هاي بازاريـابي بالا، توجه رسانه هاي جمعي را به خود جلب كنند و به معرفـي نـام تجـاري (Brand) محـصول خـود بپردازند.علاوه بر اين، بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي تجاري و علاقمندان به مجلات و روزنامـه هـاي صنايع، اغلب مديران بازرگاني هستند كه مسئول تصميم گيري در مورد اجراي خريـد هـا مـي باشـند. بنابراين پوشش رسانه اي نمايشگاه هاي  تجاري ، شركت كنندگان را قادر مي سازد تا بطور مـستقيم و موثر به مخاطبان دلخواه خود دسترسي داشته باشند.شناسايي نمايندگي ها و كانالهاي توزيع جديد: نمايشگاه هاي تجاري، توزيع كنندگان و علاقه مندان به ايجاد نمايندگي هاي فروش را از سرتاسر دنيا ه خود جذب مي كند. شركت هايي كه شما ممكن است به هيچ روش ديگري نتوانيد بـه آن دسترسـي پيــدا كنيــد. ارتبــاط بــا چنــين بازديــد كننــدگاني شــما را بــه ســمت ايجــاد و توســعه همكاري هاي جديد در قالب Joint Ventureو پروژه هاي مشاركتي هدايت مي كند. ارتباط قـوي بـا بنگاه هاي اقتصادي و كانالهاي توزيع عاملي است كه هنگام ورود به بازارهاي جديد بسيار مهم است.

 • ShekastNamhayeTejari.[taliem.ir]

  شکست نام های تجاری

  تومان

  احتمالا عامیانه ترین و دم دست ترین تعریف ممکن برای واژه «برند» این است: «نامي که مستقیما دلیل فروش کالاها یا استفاده از خدمات مورد استفاده قرار ميگیرد.» اما قطعا اگر اندکي تامل کنید متوجه ميشوید که هدف از ایجاد یک برند، چیزی فراتر از فروش کالا یا ارائه خدمات هدف است. برند علاوه بر اینکه سهم بازار را زیر تسلط خود نگه دارد، برای
  رشد کسب و کار هم راه هایي را مطرح ميکند و کارکنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ ميکند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه هم ارتقا ميبخشد. اینگونه است که جان میلیر و دیویدمور این تعریف را برای برند ارائه مي دهند: «برند نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفریني برای محصولات خود مورد استفاده قرار ميدهد». اما مسئله اینجا است که حالا «برند» صرفا یک نام یا نمادی نیست بلکه عناصر دیگری چون تجربه ها، شنیده ها، روایات و خاطره های ذهن افراد، ویژگي های خاص افراد مصرف کننده از آن و حتي موقعیت مکاني مراکز فروش یا ارایه محصولات و قیمت آنها هم در این مجموعه در هم تنیده شده و همه آنها با هم مفهوم «برند» را بوجود آورده اند.
    در مجموع یکي از بهترین تعریف های برند توسط گاردنر و لوی در سال 1955ارائه شده است: «برند عادی پیچیده است که دامنه  متنوعي از ایدهها و ویژگيها را در بر ميگیرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود (و نیز معني و مفهوم لغوی خود)بلکه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملي که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتي شناخته شده و نمود یافته است، با مشتری سخن ميگوید.

 • Ajibtarin-Raveshhaye-DarAmadZaei-Nojumi.[taliem.ir]

  عجیب ترین روش های درآمد زایی نجومی

  تومان

  در گذشته به دلیل اینکه جمعیت رشد انفجاری را به خود ندیده بود همه ی افرادی که تحصیلات اندکی هم داشتند می توانستند در یکی از دستگاه های اجرایی کشور استخدام شوند و دغدغه ی شغل و کسب درآمد را نداشته باشند ،اما با گذشت حدود 10سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد انفجاری جمعیت شروع شد و همه ی افرادی که در دایره این رشد انفجاری قرار داشتند امروز نسل جوان کشور هستند که خیلی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ولی متاسفانه چشم به در دوخته اند کسی دنبال آنها بیاید و آنها را استخدام کند و یا اینکه منتظر اجرای آزمون های استخدامی هستند که معمولا از بین چندین هزار نفر تعداد محدودی پذیرفته می شوند و طیف گسترده ای از جوانان کشور بی کار می مانند و حرفه یا صنعت خاصی را هم بلد نیستند لذا باز هم همان سناریورا تکرار می کنند و در خانه منتظر استخدامی می نشینند ولی واقعا کمتر از 10درصد جوانان تحصیل کرده از دغدغه ی بی کاری نجات پیدا می کنند و استخدام می شوند.  اگر از زاویه ای دیگر به شرایط فعلی جوانان کشورمان نگاه کنیم باید بدانیم که رشد انفجاری جمعیت به مانند همه ی مسایل دیگر موارد مثبت هم دارد چون کاملا مشخص است تا در یک جامعه افراد تحصیل کرده و با سواد وجود داشته باشد ظرفیت ها و فرصت ها هم بیشتر می باشد لذا تنها کافی است ما این فرصت ها را ببینیم و با اندکی تلاش از این فرصت هایی که در چهار طرف ما هستند نهایت استفاده را بکنیم ، امروز در مقایسه با 30یا 40سال قبل کشور ما خدا را شکر در همه ی زمینه ای فرهنگی ،  بهداشتی و پزشکی ، صنعت ، کشاورزی ، اقتصاد و البته حوزه نظامی توانمند و نیرومند است امروز جوانان ایرانی از بهترین برنامه نویسان کامپیوتر در جهان هستند لذا سفارش من بعنوان عضوی از توده نسل جوان که در جریان تمام مواردی که مطرح کردم بوده ام این است که هرگز به نبودها و نمی شودها ذهن خودتان را مشغول نکنید چون وقتی شما خواسته یا ناخواسته چنین کاری را انجام می دهید طبق قانون کائنات خدا ذهن شما رو مدار بی کاری ، فقر ، عدم اشتغال و نا امیدی قرار می گیرید و شما صبح که از خواب بیدار می شوید افراد بی کار را می بینید ، هیچ گونه شغلی پیدا نمی کنید و روز به روز طبق قانون کائنات نا امیدتر می شوید.

 • Farayande-Barname-Rizi-Amoozesh-Karkonan-Ramin-Aminzade.[taliem.ir]

  فرآیند برنامه ریزي آموزش کارکنان

  تومان

  هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کننـد فرصـت هـایی را بـراي رشـد و بالندگی اعضاي خود به وجود آورنـد . پیـشرفت و تحـولات سـریع علـم وتکنولـوژي همـراه بـا تحولات وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که نیروي انسانی شاغل در سازمان ها به عن وان مهمترین عامل توسعه یک سازمان، به منظور همگامی و همراهی با تحولات مذکور ، اکتفاي چندانی به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خـود ننماینـد و بـا اسـتفاده از فرصـت هـا و شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت بتوانند بـه عنـوان عنـصري فعـال و مـوثر در جهـت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند . امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشی، بلکه در در تمـام سـازمان هـایی که به طورمستمر در صدد ارتقاي کیفی و کمی علمی و حرفه اي خود هستند، در سـطح وسـیعی به کار گرفته می شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر اسـاس نیازهـاي واقعی کارکنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند . نوع نیازها و انتظـارات شـرکت کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی، محتواي درسی دوره ها، روش هاي آموزشـی  ، نحوه اجراي برنامه، و همچنین نحوه ارزشیابی  آموزشی است. مدلهاي گوناگون از مراحل و فرایندهاي آموزش: صاحبنظران آموزشی از دیدگاه هاي مختلف بـه مدلـسازي دربـاره آن پرداختـه انـد . اهمیـت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا مبتنی بر مفروضات خاصی هـستند و بـراي شـرایط مناسب با آن مفید هستند و ثانیا اینکه پذیرش و اعمال یک رویکرد خـاص و یـا ترکیبـی از چنـد رویکرد کلیت اجزا فرایندها و روشهاي آموزش وتبعا نتایج وپیامدهاي آن را به نوعی جهت داده و در مسیر خاصی قرار میدهد .

 • Jazb-Sari-Servat.[taliem.ir]

  كتاب جذب سريع ثروت

  تومان

  با سلام خدمت دوست گرامي اميد وارم مطالبي كه مي خوانيد باعث جذب سريع و آسان ثروت و تحول باور نکردني در زندگي شما دوست عزيز بشود ما انسانها لايق پول و ثروت و هر چيز خوبي كه خدا در اين جهان آفريده و خدا هميشه ما را ثروتمند و قدرتمند مي خواهد خداوند نعمتهاي بي شماري براي انسان خلق كرده كه كافي آن را باور كنيم و در جهت اين نعمت ها گام برداريم و انها را بدست آوريم عده اي از افراد  فکر مي كنند پول و ثروت خوب نيست يا هركه ثروتمند ميشود يا دزدي كرده يا مال به ارث برده ولي واقعيت اين است كه عده اي ثروتمند به اين صورت هستند ولي خيلي افرادهم هستند كه ثروت حلال به دست مي آورند در اين كتاب مي خواهيم تکنيك هاي راآموزش دهيم كه تو دوست خوبم را به ثروت ميرساند مهم نيست كه وضعيت اقتصادي چقدر بد باشد يا در شرايط تحريم قرار گرفته باشيم يا چقدر ادم هاي دور و ور زندگيمان چه وضعي داشته باشند كافي است اين تکنيك ها را اجرا كني مطمن باش پول و ثروت به زندگي تو سرازير ميشود فقط كافي اين كارها را انجام بدي كه با هم مرور ميکنيم.

 • Kare-Timi.[taliem.ir]

  کار تیمی و حل مسئله

  تومان

  كارِگروهي، اهداف هر سازمان را برآورده مي نه كند كارانفرادي و جداگانه افراد به ؛ بيان ديگر، موفقيت آميز بودن برنامه  را میتوان حاصل كوشش هاي دسته جمعي رؤسا، كاركنان، و افرادي ديگر دانست به كه نوعي با سيستم سازماني در ارتباط هستند. امروزه يكي از رموز موفقيت سازمان هاي برتر، توجه به كار گروهي در ميان كاركنان است.آنها در جستجوي اندازه كوچكتر ، ساختارهاي تختتر، عملیاات منعطف تر و البته راه های جدید وخلاق استفاده از گروه ها به  تيم ها عنوان شالوده بسیاري از بهبودهاي عملكرد سازمان هستند.پس وجود گروه ها و تيم ها جنبه اجتناب ناپذیر زندگي امروزي است. سازمان هاي مولد و با جود يها گروه كار ميتوانند به حيات خود تداوم بخشند ولي از آنجايي كه در يها تلاش گروهي و تيمي، ابعاد وجودي مثبت و منفي افراد بروز و ظهور مي کند،كند مدیران و كارمندان امروزي بايد شناختي خوب از گروه ها و فراگردهاي گروهي داشته باشند تا هم در دام آنها گرفتار نشوند و هم بتوانند استعداد وسیع آنها را به كار گيرند. همچنين توسعه روزافزون گستره دانش بشري و تخصصي شدن مشاغل ، انجام كار در قالب گروه هاي كاري را به يك <بايد> سازماني تبديل كرده است.اگر تا كنون در يك گروه يا تيم كار كرده باشيد؛ خواه در يك گروه كاري در اداره و يا در يك كميته، ميدانيد فرايند تصميم گيري تا چه اندازه دشوار است . واقعيت آن است كه صرف گرد هم آمدن عدهاي و تلاش آنان براي دستيابي به يك هدف مشترك، ضامن موفقيت آنها نيست. تشكيل و هدايت گروه ها تابع اصول و شرايطي است كه رعايت همه جانبه آنها ميتواند به تحقق اهداف از پيش تعيين شده در زمان مقرر، منجر شود. گروه ها و تیم ها به دلیل توانايي هایشان در هم افزايي مثبت و افزايش بازده سازمان ها ، بدون افزايش اقلام مصرفی ، بسيار اهمیت دارند.