• Asase-yek-time-Kari.[taliem.ir]

  اساس يك تيم كاري

  تومان

  يك تيم عبارت است از يك نيروي پويا كه چند نفر را براي انجام يك كار يا پروژه مشترك دور هم جمع كرده است اعضاي يك تيم درباره ديدگاه هاي خود بحث مي كنند. طراح ها را بررسي مي كنند، تصميم مي گيرند و براي رسيدن به هدف كار مي كنند. تيم ها زماني بوجود مي آيند كه نياز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و … افراد مختلف براي رسيدن به يك هدف لازم باشد. همه تيم هاي موفق با چند ويژگي اصلي توصيف مي شوند: رهبري قوي و تأثيرگذار، تعيين دقيق اهداف، قوانين و دستورات شفاف، توانايي سريع عمل كردن به طوريكه در كمترين زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند، به آزادي و راحتي ارتباط برقرار مي شود، مهارت ها و فنون لازم تقويت مي شوند تا وظايف محوله تمام و كمال انجام شود بهترين راه براي شناخت تيم بررسي رفتار داخلي آن است. داستان شكل گيري هر تيم نحوه رسيدن آن تيم به هدف كمالات، مهارت ها، محرك ها، تعهد و در نتيجه نحوه عمل آن را آشكار مي سازد. يعني براي افزايش كارايي تيم بايد تجارب گذشته را مورد بازبيني قرار داد. اگر چه براي رسيدن به اين مهم بايد مرتباً كارايي و قابليت هاي تيم را بررسي و تعقيب كرد. هر تيم يك واحد پايه كارايي براي بيشتر سازمانهاست. تجربيات موفق تيم ها به خاطر كارهايي كه انجام شده (موفقيتي كه كسب شده) و چيزهايي كه اعضاي تيم ها آموخته اند حايز اهميت است. تيم ها بايد مسئول و انعطاف پذير باشند تا بتوانند رويدادها را رقم بزنند و جوابگوي تقاضا باشند.  بنابراين يك تيم شامل تعداد كمي از افراد با مهارت هاي مكمل است كه براي رسيدن به يك هدف مشترك در كارها مشاركت مي كنند. بطوريكه در اين راه تمامي اعضاي گروه خود را در مقابل يكديگر و هدف نهايي مسئول مي دانند .  تيم هاي موفق مي توانند از 2تا 22نفر يا حتي بيشتر تشكيل شوند. اما آنچه از تعداد نفرات تيم مهمتر است شكل تيم، الگو و روح تيم است كه همه اينها نتيجه چگونگي تعيين وظايف اعضاي تيم است. وظايفي كه بايد بوسيله تيم ها انجام شود اساساً به سه دسته تقسيم بندي مي شود: وظايف تكراري :كه احتياج به افرادي از تيم دارد كه تمايل دارند نقش ثابتي را در تيم بازي كنند. اين وظايف معمولاً راحتتر انجام مي شوند و مي توانند به طور مستقل و به نحو احسن انجام شوند.

 • EsteratezhiyeReghabati-MichaelPorter.[taliem.ir]

  استراتژي رقابتي تكنيك هاي تحليل صنعت و رقبا مايكل پورتر

  تومان

  در حال حاضر شرايط فعلي اقتصاد جهاني به گونه اي است كه اغلب كشورها به دنبال دستيابي به جايگاهي رقابتي در سطح بين المللي هستند. به طور سنتي رقابت يك عنصر ايستا و موفقيت و يا شكست در آن به عنوان توليد  وابسته است. ليكن در دنياي امروزي و مدرن، رقابت يك عامل پويا است و تكنولوژي هاي نوين محصولات جديد، مرزبندي هاي جديد بازار، فرآيندهاي توليدي جديد و مفاهيم جديد مديريتي منجر به شكل گيري، تغيير و يا حتي از بين بردن مزيت رقابت صنعتي ملي ميشود. تجربيات كشورهايي همچون چين و ژاپن نشان ميدهد تنها دليل موفق شدن اين كشورها، توانايي آنها در پيشي گرفتن از مفهوم مزيت نسبي ايستا است. كشورهاي فوق از طريق نوآوري هاي علمي و تكنولوژيكي، بزرگ كردن مقياس توليد و توسعه تجارت خارجي توانستند بر محدوديت هاي موجود در منابع خود غلبه نمايند. اين كشورها به اين درك نائل گرديدند كه مزيت نسبي ميتواند از طريق افزايش مهارتها، سرمايه و نيروي كار ايجاد شود و با اصلاح ساختار ميتوان محيطي را ايجاد كرد كه به سوي توسعه اقتصادي پيش رود. در اين زمينه بايد توجه داشت كه نميتوان به داشتن تنها يك مزيت رقابتي همانند نيروي كار ارزان اكتفا كرد، چرا كه اين مزيت با حضور كشوري كه داراي نيروي كار ارزان تر است از بين خواهد رفت و بنابراين بايد به دنبال وضعيت بادوام و باثبات در مزيت رقابتي بود. امروزه استراتژي رقابتي و شاخههاي محوري آن در مورد تحليل صنعت، تحليل رقبا و تعيين موقعيت استراتژيك به عنوان بخشي پذيرفته شده از فعاليت مديريتي محسوب مي شوند.  استراتژي رقابتي ارائه دهنده چارچوبي غني براي شناسايي عوامل زيربنايي رقابت در صنايع بوده است. اين عوامل زير بنايي در پنج گروه قرار ميگيرند. چارچوب مذكور تفاوت هاي عمده موجود در بين صنايع و چگونگي تكامل آنها را نشان ميدهد و همينطور به شركتها كمك ميكند تا به موفقيتي منحصر به فرد دست يابند. استراتژي رقابتي، ابزارهايي را براي شناخت توان و ميزان ناهمگني صنايع و شركتها به دست ميدهد.

 • Estedade-Karafarini-Khod-Ra-Biabid.[taliem.ir]

  استعداد کارآفرینی خود را بیابید

  تومان

  کارآفرینی عامل توسعه اقتصادی و فرایند تولید دانش، ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است و راز موفقیت  کشورهای صنعتی در این است که در فرایند تولیدی، علم، اطلاعات و تکنولوژی را جایگزین مواد خام و انرژی کرده اند. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق نو آور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و صنعتی و خدماتی شده اند، چرخهای توسعه اقتصادی همواره با توسعه کار آفرینی به حرکت در می آید. در شرایط سخت کنونی پرداختن به مسئله کارآفرینی در جامعه بیش از پیش احساس می شود امروزه نیروی انسانی بعنوان یک منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح است در این بین کار آفرینان بطورخاص دارای نقش موثرتری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور هستند. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کار آفرینان در یک کشور همبستگی مثبتی وجود دارد زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کار آفرین باشد از محرک های اقتصادی و تجاری قویتری برخوردار است. لغت کار آفرین از یک کلمه فرانسوی به معنی به عهده گرفتن یا اداره عملکرد گرفته شده است. بنابراین کارآفرین اغلب به افرادی اطلاق میشود که خطرات آغاز یک شغل را با جان و دل پذیرا میشوند.بر اساس برداشت های کلی , کار آفرینان نسبت به هر متولی تاثیر بیشتری در چندین قرن گذشته داشته اند و به عنوان آفرینندگان دنیای مدرن مطرح  شده اند ولی همچنان این تعریفی کامل از آنها نمیتواند باشد.

 • EshteBahat-Bahoosh-Ha.[taliem.ir]

  اشتباهاتی که باهوش ها مرتکب می شوند

  تومان

  باهوش بودن لزوما به معنی پیشرفت در محیط کار نیست و ممکن است هوش زیاد به مانعی برای پیشرفت تبدیل  شود. شما ممکن است تصور کنید که باهوش ترین فرد در میان گروه همکارانتان محسوب می‏شوید اما باید به خاطر داشته باشید که باهوش بودن همواره به معنی موفقیت شغلی نیست و حتی برخی اوقات به مانعی برای پیشرفت کاری تبدیل می‏شود. افراد باهوش معمولا اشتباهاتی را در محیط کاری مرتکب می‏شوند که به آینده شغلی آن ها لطمه می‏زند، پس اگر شما هم در میان این افراد جای می‏گیرید، حداقل از ارتکاب اشتباهات زیر اجتناب کنید: 1- عدم درک اولویت های رئیس: افراد باهوش معمولا هرکاری را به شیوه ای که فکر می‏کنند بهتر است انجام می‏دهند و مشکل اینجاست که حتی اگر شما به عنوان یک کارمند بهترین عملکرد را هم داشته باشید اما عملکرد شما از اولویت های  رئیس متفاوت باشد در این صورت شانس زیادی برای پیشرفت نخواهید داشت. برای مثال ممکن است که یک کارمند به ایجاد روابطی صمیمانه با مشتری ها اهمیت بدهد و حتی زمان بسیاری را به شکل دادن چنین روابطی اختصاص بدهد اما رئیس او به میزان فروش در کوتاه مدت اهمیت بیشتری بدهد. به همین خاطر بهتر است قبل از اینکه تلاش کنید هر کاری را به بهترین نحو انجام بدهید، به اولویت های رئیس توجه کنید.2- سرخورده شدن به خاطر ناکامی :
  افراد باهوش معمولا عادت دارند که در انجام امور بهتر از دیگران باشند، چنین افرادی زمانی که باید شروع به انجام فرآیندی بکنند که در آن توانایی فنی ندارند به شدت سرخورده می‏شوند و ناکامی ‏در انجام فرآیند جدید به بهترین نحو احتمالا به رها کردن آن منجر خواهد شد. حتی اگر فرد باهوشی هم باشید بازهم احتمالا باید زمانی را به یادگیری بسیاری از امور اختصاص دهید و بپذیرید که لزوما در هر کاری بهترین نیستید. 3- بی توجهی به بازخوردها: هر فردی در هر جایگاهی باید به نظرات دیگران و بازخوردهایی که نسبت به عملکردش دریافت می‏کند توجه نشان بدهد، در غیر اینصورت شاید هرگز فرصت بهبود عملکرد خود را نیابد. افراد باهوش معمولا نسبت به بازخوردها موضع سخت تری دارند و به ندرت به نظرات دیگران اهمیت می‏دهند. چنین رفتاری نه تنها باعث عدم بهبود عملکرد فرد می‏شود بلکه احتمالا به آزرده خاطر شدن دیگران نیز می‏انجامد. بهتر است از نظرات دیگران استقبال کنید و حتی اگر می‏خواهید آن ها را پشت گوش بیاندازید، شیوه محترمانه ای را برای این کار بیابید.

 • Osule-Kare-Timi.[taliem.ir]

  اصول کار تیمی

  تومان

  اعضای یک تیم دارای مهارت‌های تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و برای این که بتوانند به نتیجه خارق‌العاده‌ای دست پیدا کنند لازم است اصولی خاص را به کار ‌گیرند. چرا که نه‌تنها توانایی‌های اعضای یک تیم متفاوت است، بلکه شیوه‌های رفتار در کار تیمی نیز برای هریک از اعضا منحصر به فرد است، و همین ممکن است مشکل‌ساز شود. متاسفانه فرهنگ ما یکی از ضعیف‌ترین فرهنگ‌ها در کار تیمی‌ است. از شما میخواهم به این بخش توجه ویژه‌ای کنید و البته باجستجوی بیشتر در گوگل و مطالعه مقالات مرتبط در سایت ibehtar.irسطح کار تیمی خود را ارتقاء دهید. مطمئن باشید ارزشش را خواهد داشت!  می‌خواهیم شروع کنیم. از شما می‌خواهم فرض کنید تیمی مرتبط با کار خودتان تشکیل داده‌اید. قصد دارید به هدفی برسید که بزرگتر از آن است که خودتان قادر به برآورده کردن آن به تنهایی ‌باشید.
  آماده‌اید؟  اصل سازگاری: شما و هم‌تیمی‌هایتان باید منعطف باشید، به این معنی که خودتان را با تیم و خواسته‌های تیم منطبق و سازگار کنید. این خیلی مهم است که هر یک از شما در فعالیت تیمی به دنبال خواسته‌های خودتان نباشید. وقتی در تیمی عضو می‌شویم به این معناست که خواسته‌ها و اهدافی مشترک را دنبال می‌کنیم و باید خودمان را با آن اهداف سازگار کنیم. اصل سازگاری دقیقاً به این معناست که هدف مشترک را دنبال کنید.  اصل مشارکت: شما به عنوان عضوی از تیم باید در هرکجا که به شما نیاز بود، در دسترس باشید و از مشارکت دریغ نکنید. یادتان باشد اگر به شما شما نیازی نبود هیچ‌وقت در تیم قرار نمی‌گرفتید. پس حتماً وجود دلیلی دارد و اگر از مشارکت خودداری کنید درست مانند این است که از تیم خارج شده اید.  اصل تعهد و مسئولیت پذیری: وقتی بخشی از کار به شما سپرده شده است به این معناست که مناسب‌ترین فرد برای انجام آن کار شما هستید. حالا فرض کنید اوضاع کمی به‌هم بریزد و قسمتی از کار که به عهده شما بوده خوب از آب در نیاید. مسلماً مناسب‌ترین کسی که می‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد و با برنامه‌ریزی به اصلاح بپردازد خود شما هستید. این را هم باید بگویم که اگر شما مسئولیت کار خودتان را نپذیرید، نهایتا ً به نتیجه کار تیمی که نتیجه مورد انتظار خود شما نیز هست آسیب وارد کرده‌اید.

 • OsuleMonshigari.[taliem.ir]

  اصول منشی گری

  تومان

  منشی کلمه ی قدرتمدی است . مثلا در آمریکا عبارت «»Secretary Stateبه معنای وزیر است . بنابر این هر منشی که در یک وزارتخانه کار میکند ، یک وزیر (منشی) رئیس کل دولت است . بنابراین منشی گری تخصصی است که دارای شأن و منزلت اجتماعی بالایی می باشد . پزشکی که مریضانش را شفا میدهد پزشک خوبی است و برعکس . این مثال ساده در مورد یک منشی نیز صدق میکند. اگر منشی در کنار رئیس خود بتواند به مشتری ها کمک کند ، او نیز یک منشی خوب است و اگر از عهدهء این کار برنیاید که هیچ . یک فرد برای منشی شدن ، تحصیلات پایه ای و مهارت های خاصی را فرا میگیرد. اما هر چه که میگذرد او در حین کار ، مهارت ها و توانایی هایش را توسعه و بهبود میدهد تا این که به یک منشی حرفه ای تبدیل میشود . درست مانند یک پزشک که در طول سال های طبابتش چیزهای زیادی را می آموزد. یک منشی حرفه ای کسی است که از ابتکار و خلاقیت در جهت انجام بهتر وظایف خود بهره میبرد . او خود تصمیم میگیرد و عمل میکند ، اگر اشتباه کرد خود او آن را تصحیح میکند و از آن شکست درس می آموزد تا دیگر آن را تکرار نکند . ارزش یک منشی حرفه ای در همین قبول مسئولیت خلاصه میگردد . به یاد داشته باشید کسی پذیرش مسئولیتی را بر عهده میگیرد که از آن لذت ببرد.  در راستای تحقق اهدافتان باید دریابید که این حرفه از شما چه میخواهد و آنگاه دست به کار شده و مهارت های خود را توسعه داده و قدم به قدم به سوی پیشرفت گام بردارید . دلیل این که اغلب انسانها در تشخیص موقعیت های خوب اشتباه میکنند این است که آنها اغلب فریب کارهای سخت را میخورند. همین حالا شروع کنید ! یک برنده هیچ گاه تسلیم نمیشود و کسسی هم که از کار شانه خالی میکند ، هیچ گاه برنده نمیشود .

 • Emkan.[taliem.ir]

  امکان سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد

  تومان

  هر سال نزدیک به یک میلیون نوجوان هجده ساله به روی دفترچه سؤالات و برگه پاسخنامه کنکور خم می شوند. و البته فقط پشتشان خم نمی شود، بلکه روح و روانشان هم. حالا تو هم قرار است به زودی یکی از آنها باشی. خیال می کنی اگر دانشگاه نروی زندگیت نابود می شود. آدم بی ارزشی می شوی. به درد هیچ چیز و هیچ کس نمی خوری. نمی توانی کار پیدا بکنی. نمی توانی ازدواج بکنی. نمی توانی زندگی خوبی داشته باشی. زندگیت به آخر می رسد. از این بدتر، اگر کنکور را خراب کنی و رتبه ات خوب نشود، نمی توانی به دانشگاه خوبی بروی. و به همین دلیل اگر هم کاری پیدا بکنی یا ازدواج بکنی یا برای خودت آدمی بشوی از نوع خوبش نخواهد بود. دوستانت، پدر و مادرت، معلم هایت، تلویزون، اساتید کنکور، آموزشگاه های کنکور، دانشگاه ها و خلاصه هر کسی که فکرش را بکنی مغز تو را شستشو داده اند که تو باید به دانشگاه بروی. ولی چرا؟  البته هر کدام از اینها دلایل خودشان را برای تشویق تو به دانشگاه رفتن دارند. مثلا دوستانت می خواهند که تو هم با آنها باشی. مثل آنها فکر بکنی. چیزی که برای آنها مهم است برای تو هم مهم باشد. کنار هم باشید. اینجوری همه از درست بودن تصمیمی که گرفته اند خیالشان راحت می شود.  پدر و مادرت نمام تلاششان را می کنند که تو هیچ فرصتی را برای رسیدن به بالاترین درجاتی که خودشان به آن نرسیده اند و همیشه آرزویش را  داشته اند، از دست ندهی. فرصتهایی که در تلویزیون دیده اند. زندگی پر زرق و برق دکترها و اساتید دانشگاه که توی سریالهای آبکی ارائه می شود. آنها ده ها میلیونها تومان برای کتابها و  کلاسهای کنکور تو هزینه می کنند. از تفریح و زندگی خودشان می زنند که تو بتوانی بر روی درس خواندنت متمرکز بشوی. که تو چیزی یا کسی بشوی. که تو به جایی برسی. آنها واقعا نگران آینده تو هستند و زحمات زیادی برای تو می کشند. آنها حاضرند هرکاری برای خوشبختی تو انجام بدهند. آنها واقعا تو را دوست دارند.

 • InestagramDarKasboKar.[taliem.ir]

  اینستاگرام در کسب و کار

  تومان

  اینستاگرام (Instagram) یک شبکه اجتماعی اشتراک گذاری تصاویر است . این روزها اینستاگرام محبوبیت خاصی در بین جوانان پیدا کرده و فیس بوک دیگر آن محبوبیت قبلی را ندارد. شبکه های اجتماعی پر طرفدار دیگری نیز مانند توییتر،فرندفید و گوگل پلاس نیز کاربران زیادی دارند اما چیزی که باعث مقبولیت بیشتر این شبکه شده، این است که علاوه بر این که هنوز فیلتر نشده ، استفاده آسان و راحت و دید بصری خوبی را در اختیار مشترکان خود قرار می دهد. این محبوبیت اینستاگرام می تواند ابزاری مفید برای برندها باشد تا بتوانند محصولات خود را معرفی کنند و حتی به فروش برسانند. با استفاده از اینستاگرام می توانید عکس بگیرید و در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و توئیتر به اشتراک بگذارید. گفته می شود که اینستاگرام رشدی بیشتر از فیس بوک خواهد داشت و با شیب تندی روزانه بر فالوور های آن اضافه می شود و مورد توجه ویژه و استقبال همگان قرار گرفته است ، بنابراین اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی می توانند نقش اساسی در شناساندن برند شما داشته باشند. با توجه به فعال بودن و امکان  دسترسی به این شبکه اجتماعی قدرتمند و پر طرفدار در ایران شاهد حضور کاربران ایرانی بسیار زیاد و همچنین شرکتها و سازمانهای ایرانی در این شبکه اجتماعی هستیم تا جایی که مشاهده میشود سازمانهای دولتی، بانکها و مراکز درمانی و عمومی دولتی و خصوصی و همچنین افراد مشهور ایرانی بسیاری در اینستاگرام حضور دارند. همانطور که می دانید شرکت های بزرگ تجاری همانند مایکروسافت ، به هیچ عنوان به دنبال نیازهای کاربران نمی گردند بلکه آنها نیازهای کاربران را جهت دهی می کنند ، یعنی آنها به کاربران اعلام می کنند که شما چه چیزی نیاز دارید !  شما زمانی که کمی تا حدودی برند خود را ایجاد نمودید می توانید با بیان اینستاگرام ، ولوله ای از این شبکه اجتماعی به پا کنید . تا به حال به دلیل محبوبیت فیسبوک در ایران فکر کرده اید ؟ فقط به این دلیل بود که یک نفر از آن استفاده کرد ، آن یک نفر به دیگری گفت و همینطور به صورت ویروسی خبر وجود فیسبوک منتقل شد و امروزه یکی از بازارهای داغ میان ایرانیان است .

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسي آزمايشگاهي بهترين امتداد قرارگيري الياف شيشه اي دربتن مسلح شده با الياف (TRC )وتا ثير آن در ميزان جذب انرژي ضربه اي

  تومان

  استفاده از الياف شيشه اي علاوه بر بهسازي مقاومت برشي سازه هاي بتن مسلح ، روش نويني براي افزايش مقاومت ضربه اي بتن مسلح تلقي ميشود.  در تحقيق حاضر بتن مسلح شده با الياف شيشه اي (GFRP) كه با 25درصد حجمي توسط الياف شيشه ، در هر سه بعد مسلح شده است ، تحت بارگذاري ضربه اي معيني قرار ميگيرد و ظرفيت جذب انرژي و مقاومت برشي آن در دو حالت مسلح وغير مسلح بررسي ميگردد. نتايج حاصل از آزمايشات مبين آن  است كه ظرفيت جذب انرژي درسازه بتني مسلح شده يا الياف شيشه اي حدود 80تا 90درصد نسبت به حالت غير مسلح ، افرايش ميابد.

 • Benchmarking.[taliem.ir]

  بنچ مارکینگ

  تومان

  سازمانها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین کنندگان، بهره وری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیت های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد خود در حوزه های مختلف کاری هستند. استراتژی های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی میشود. یکی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملکرد دیگر سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شرکت هایی که استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار میدهند، بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ ۱را به عنوان یکی از راه های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان کسب و کار میدانند.  بنچ مارکینگ که در فارسی به بهینه کاری، الگوبرداری، محک زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه های برتر صنعتی است که میتواند منجر به عملکرد رقابتی برتر شود. سازمان هایی که این فرایند را بدرستی آغاز میکنند، میتوانند شاخص های عملکرد، خود را ارتقا بخشند. بنچ مارکینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ مارکینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص های عملکردی سازمان میدانند. این در حالی است که مقایسه عملیات و هزینه ها به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت ها نیز توجه داشت. این کار موجب میشود به جای پرداختن به معلولها، علتها را ریشه یابی کرده و عوامل عملکرد برتر را شناسایی کنیم. سابقه بنچ مارکینگ سازمان یافته، به دهه ۰۸میلادی باز میگردد. در آن دوره، شرکت امریکایی زیراکس که بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر میدید، به این نتیجه رسید که براساس استنباط های گذشته همراه با پیش بینی حوادث آینده، نمیتوان به اهداف استراتژیک رسید. این شرکت برای شناخت کافی رقابتی از فرایند بنچ مارکینگ استفاده کرد و اهدافی را برای طرح های خود در نظر گرفت. زیراکس، فرایند بنچ مارکینگ را در تمام زمینه های شرکت و با تأکید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشارکت فعال کارمندان، اجرا کرد.

 • milyaderhaye iran_mag.[taliem.ir]

  پيله ای برای تغيير…

  تومان

  استاد : جهان آگهي , 1فرق انسان موفق و ناموفق در چيست؟ جهان آگهي : آقا اجازه ؟ انسان موفق برداشتش از شکست , راه را اشتباه رفتن است و وقتي متوجه اشتباه راه شد , راه اصلي را پيدا مي کند.  انسان ناموفق شکست را نهايت بدبختي مي داند پس مي نشيند و منتظر تقدير مي شود. استاد : آفرين جهان آگهي شدي 10/25بشين. جهان آگهي: اجازه آقا. چشم. اين مار است يا اين مار است؟ استاد پير وارد کلاس شد. همه به احترام او بلند شدند. جواني نشسته بود و خود را به نوشتن مشغول کرده بود. معلوم بود از يکي رنجيده بود . استاد پير متوجه شد. نگاهي کرد و لبخندي زد. شروع به بحث کرد. گچ را برداشت و نوشت : مار پرسيد اين چيست؟ همگي داد زدند : مار استاد باز لبخندي زد و با گچ شکل مار را کشيد. پرسيد اين چيست؟ همه زدند زير خنده و داد زدند : مار استاد  هم با آنان خنديد. جهان آگهي از روي صندلي بلند شد و گفت: آقا اجازه؟ ما را ياد کتاب فارسي دوره ابتدائي انداختي. استاد خنديد و همه شرکت کنندگان هم خنديدند. استاد گفت : عزيزان من , من شکل مار را مي توانم بکشم و بگويم اين مار است. و شما با نوشتن واژه مار. هر دو طرف نظرشان يکي است. يکي با شکل مار و ديگري با نوشتن مار. خواستم بگويم حيف است بر سر اختلاف کوچکي از هم برنجيد. سعي کنيد با هم باشيد و اگر هدف خدمت داريد با هم انجام دهيد . تا دقايقي صداي کف زدن از کلاس شنيده مي شد .

 • Piadesazi-Esteratezhi-Sorat.[taliem.ir]

  پیاده سازی استراتژی سرعت حصول اطمینان از آمادگی شرکت برای موفقیت در دوران تلاطم

  تومان

  از آنجایی که جهان به سمت پچیده تر و متلاطم تر شدن سوق پیدا میکند، موفقیت هر سازمانی به طور فزایندهای به توانایی آنها در توسعه و پیاده سازی استراتژی های سرعت بستگی دارد. بدین منظور سازمانها از طریق چشم اندازشان نیازمند نگهداشت ارزش های تعریف شده خویش در جهت حرکت و هدایت به سمت مقصد معین میباشند، در حالیکه در زمانی مشابه آنها میتوانند یادبگیرند چگونه به طور مداوم روش های جدید و بهروز شده دستیابی به اهدافشان را توسعه و پیاده سازی نمایند. ما نقشه راهی با مجموعه ای از جهات دیگر نداریم؛ اما ما قادر هستیم قابلیت satnav gpsرا برای بازشماری مسیرهایمان برای رسیدن به موفقیت ایجاد نمایم. پیاده سازی استراتژی سرعت مدلی توسعه یافته از یافته های ترکیبی از پروژه های پژوهشی و تجربیات تیم مشاور استراتژی موسسه  tomorrowtodayمیباشد. که این مدل به رهبران کمک مینماید تا روی 4عامل کلیدی تمرکز نمایند و قابلیت های سازمان خود را به منظور موفقیت در دنیای سریع و متلاطم توسعه دهند.

 • Pishniaz-Mosahebe-Shoghli-Movafagh.[taliem.ir]

  پیش نیازهای یک مصاحبه شغلی موفق

  تومان

  مصاحبه مهم‌ترین بخش ورود به عرصه اشـتغال اســــت. هر شغلی بر حسب دیدگاه و اصول ساختاری مدیر، آزمونی مجـزا در قالب مصاحبه دارد. ارسال رزومه نخسـتین کلیدهـــای اتصال کارجو به کارفرما را در شرایطی رقابتی برای تعیین برترین‌های این عرصه مهیا خواهد کرد. با رعایت اصول اولیه نگارش رزومه و آگاهی از نحوه اجرایی موفق در مصاحبه شغلی به ایده‌آل‌های خود خواهید رسید. برای آشنایی بیشتر با نحوه ارسال رزومه و برگزاری جلسـه مصاحبه اســـتخدامی با مــا در این مقاله همراه شوید.

 • TamayozYaNabudi.[taliem.ir]

  تمايز يا نابودي

  تومان

  در عصر انفجار تنوع كالا و خدمات به سر ميبريم. همـه روزه زيـر بمبـاران پيـامهـاي تبليغـاتي بـراي محصولات و خدمات متعدد هستيم. نتيجه پژوهش نشان ميدهد كه يك مصرف كننده معمولي روزانه حدود ٣٠٠٠پيام بازرگاني دريافت ميكند. انتخاب از ميان اين گستردگي تنوع و تصميم گيـري در ميـان حجم وسيع تبليغات، رقابتي بسيار فشرده را به سازمانها ديكته ميكند. در بازار امرزو نه تنها شاهد رقابتي فشرده تر هستيم، بلكه رقابتها سختتر و زيركانه تر شده اند. قانون و موفقيت در اين بازار زيركي و هوشمندي مديران را ميطلبد. مديران هوشمند هر روز صبح، با اين سؤال و دغدغه فكري كار خـود را آغـاز مـيكننـد كـه “چـرا مشتري بايد از ميان اين همه گزينه،كالا يا خدمت سازمان ما را خريداري كند؟”
  در چنين شرايطي بهترين استراتژي، تمركز برروي نقاط قوت است. مديران هوشيار ميداننـد كـه رمز پيروزي در چنين بازاري، تمركز برروي تمايزهاست و لذا به شدت از افتادن در دام همه چيز براي همگان” پرهيز ميكنند و تلاش دارند تا وجوه تمايز خود را حفظ كرده و هر روز پررنگتر بسازند. جك تراوت، نويسنده كتاب
  تمايز يا نابودي كه به او لقب “پدر تمايز” داده اند، به مـديران هشـدار ميدهد كه »موتور بازارهاي رقابتي، حق انتخاب است«. گزينه هاي مناسـب متعـددي بـراي مشـتريان آماده شده و اگر مرتكب اشتباه شويد، برايتان گران تمام خواهد شد. رقبا كسب و كارتان را از چنگتان بيرون ميآورند و بازپسگيري آن خيلي آسان نيست. شركت هايي كه ايـن واقعيـت را درك نكننـد از بين ميروند. اين روزها وقتي قدم به داخل يك سـوپرماركت بـزرگ مـيگذاريـد، بـه دريـايي از انـواع گونـاگون محصولات خيره ميشويد. مشكل اين است كه از ميان اين انواع، كـدام را مـيبايسـت انتخـاب كنيـد. تفاوت عمدهاي كه اين روزها به وجود آمده اين است كه بازارهاي ملي، كه در آنها شركت هاي داخلي با هم رقابت ميكردند، به بازارهاي جهاني تبديل شده اند، كه در آنها هر كس بـا كسـب و كـار همـه اشخاص ديگر در همه جا به رقابت ميپردازد . ملتي در حال رشد، مثل چين را در نظر بگيريد. مصرفكنندگان چيني بعد از سالها خريد محصولات غذايي بدون نام تجاري، كه توسط سازمانهاي متعلق به دولت چين توليد ميشدند، اكنون مـيتواننـد هر بار كه به خريد ميروند از ميان مجموعه بزرگ و در حال افزايشي از محصولات داراي نـام تجـاري، كه توليد داخل آن كشور و يا وارداتي هستند، انتخاب كنند.

 • Jaduye-Kare-Pare-Vaght-JimRohn.[taliem.ir]

  جادوی کار پاره وقت

  تومان

  _ نخستین اصل این است : سود بردن بهتر از مزد گرفتن است. هنگامی که این مساله را درک کردم ، توانستم ثروتمند شوم. _ حقوق گرفتن باعث گذران زندگی می شود که البته این به نوبه ی خود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت می شود و این فوق العاده است. _ روشی برای دعوت افراد: من یک کار پاره وقت برای ایجاد ثروت پیدا کرده ام که با آن به اندازه ی شغل تمام وقتم و حتی چند برابر آن پول در می آورم. دوست دارید داستان مرا  بشنوید؟ این داستان واقعا جالب است ! _  بگذارید کار پاره وقت جادویش را به شما نشان دهد! _ کار پاره وقت ، واقعا ارزشمند است چرا که می تواند نحوه و سبک زندگی هر شخصی را تغییر دهد.