سبد خرید

نمایش یک نتیجه

بررسی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امروزه دانش ،کننده عامل تعیین عنوان یک در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده وبه منظور بهبود کارایی در سازمان از دانش و اطلاعات  بهره برداری میکنند. مدیریت دانش، میتواند با درنظر گرفتن شرایط سازمان رقابت پذیری...

بررسی مسائل امنیت و اعتماد در تجارت الکترونیک و ریسک های آن

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امنیت تجارت الکترونیک بخشی از چهارچوب امنیت اطلاعات است که بطور خاص در مورد اجزایی که بر تجارت الکترونیک تاثیر گذارند اعمال میشود . این اجزاء  شامل امنیت کامپیوتر، داده هاامنیت ، و سایر حوزه های گسترده تر چهارچوب امنیت...

بررسی مفاهیم مدیریت الکترونیک و رهبري الکترونیک0

0 از 5
0امتیاز
تومان
در فضاي بازار امروزي، سازمانها براي انجام کارها، به طور فزاینده اي در حال تبدیل شدن به نیروي کار مجازي یا برون سازمانی هستند. با توجه به مزایاي ارتباط و اشتراك گذاري اطلاعات موثر میان سهامداران، بسیاري از صنایع به...

تاثیر آنتروپی شانون و رنی پیوسته بر مدل هاي مالی سرمایه گذاري

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
یکی از رویکردهاي جدید در بازارهاي مالی توجه به متغیرهاي رفتاري در حوزه قیمت گذاري دارایی ها می باشد. صورتهاي مالی به عنوان منبع اطلاعات در  شرکت ها دانسته شده و بروز هرگونه تغییر در آنها نیاز به بررسی، جهت...

تاثیر حافظه هاي SSDدر سرعت و بهره وري سیستم هاي رایانه اي سازمان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
با گسترش روز افزون تجهیزات رایانه اي و اهمیت مقوله سرعت در این سیستم ها، شرکت هاي تولید کننده تجهیزات جهت ماندن در میدان رقابت هر روز به دنبال تکنولوژي هاي جدید هستند تا ضمن ارایه تکنولوژي جدید در حفظ...

تاثیر میانگین پیش بینی رشدنوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سهام شرکت ها

0 از 5
0امتیاز
تومان
یکی از ویژگی ھایی که سرمایه گذاران و خریداران در سرمایه گذاری به آن اھمیت می دھند بازده سھام واقعی دارای بازده بالا و ریسک کم است که این بازده تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. با توجه به ضرورت...

چگونگی استفاده از ابزارهای قابلیت اطمینان برای ره نگاشت و تطابق مفاهیم مدیریتی با مفاهیم مهندسی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
ره نگاشت های علوم و فناوری که گاهی با عنوان «کارراهه یا نقشه راه» علوم و فناوری نیز ترجمه شده اند بیشتر در صنعت، دولت و دانشگاه برای به  تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن ها...

کارآفرینی زنان، موانع، چالشها، تنگناها و راهکارها

0 از 5
0امتیاز
تومان
کارآفرینی زنان نقش مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا میکند. بررسی هاي اخیر نشان داده است که در بسیاري از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روي آورده اند؛ اما...

مبانی نظري مدیریت تحول فرهنگی در ایران

0 از 5
0امتیاز
تومان
ارتقاء فرهنگ و ارزشهاي اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و می باشـد. تحقـق چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد  فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است.  مدل مفهومی ارائه شده در مقاله...
درحال بارگذاری ...