سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تاثیر حافظه هاي SSDدر سرعت و بهره وري سیستم هاي رایانه اي سازمان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
با گسترش روز افزون تجهیزات رایانه اي و اهمیت مقوله سرعت در این سیستم ها، شرکت هاي تولید کننده تجهیزات جهت ماندن در میدان رقابت هر روز به دنبال تکنولوژي هاي جدید هستند تا ضمن ارایه تکنولوژي جدید در حفظ...

تاثیر میانگین پیش بینی رشدنوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سهام شرکت ها

0 از 5
0امتیاز
تومان
یکی از ویژگی ھایی که سرمایه گذاران و خریداران در سرمایه گذاری به آن اھمیت می دھند بازده سھام واقعی دارای بازده بالا و ریسک کم است که این بازده تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. با توجه به ضرورت...

چگونگی استفاده از ابزارهای قابلیت اطمینان برای ره نگاشت و تطابق مفاهیم مدیریتی با مفاهیم مهندسی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
ره نگاشت های علوم و فناوری که گاهی با عنوان «کارراهه یا نقشه راه» علوم و فناوری نیز ترجمه شده اند بیشتر در صنعت، دولت و دانشگاه برای به  تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن ها...

کارآفرینی زنان، موانع، چالشها، تنگناها و راهکارها

0 از 5
0امتیاز
تومان
کارآفرینی زنان نقش مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا میکند. بررسی هاي اخیر نشان داده است که در بسیاري از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روي آورده اند؛ اما...

مبانی نظري مدیریت تحول فرهنگی در ایران

0 از 5
0امتیاز
تومان
ارتقاء فرهنگ و ارزشهاي اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و می باشـد. تحقـق چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد  فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است.  مدل مفهومی ارائه شده در مقاله...

مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقا بهره وری شرکت های صنعتی

0 از 5
0امتیاز
تومان
با رشد و گسترش روز افزون تكنولوژی این سوال برای مدیران مطرح است که چگونه امكان دارد سازمانی با وجود محدودیت های گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهیزات و تكنولوژی پیشرفته در عرصه رقابت بین المللی ثبات خود...

مقایسه عملکرد کارکنان بر اساس ویژگی های فردی و شغلی با رویکرد داده کاوی

0 از 5
0امتیاز
تومان
یکی از فاکتورهای کلیدی برای یک کسب وکار موفـق، مدیریت منابع انـسانی است و این فرایند تحت تاثیر تکنولوژی اطلاعات مهم است. سیسـتم های اطلاعات منـابع انـسانی سیـستم هایی هستند که برای جمـع آوری، ثبت، ذخـیره سازی، تجزیه و تحلیـل...
درحال بارگذاری ...