سبد خرید

نمایش یک نتیجه

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اِعمال متدولوژی های ارزش در پروژه های عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قِبَلِ تلاش های علمی در این ارتباط، دستورعمل ها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه...

ارایه ی یک الگوی دینامیک، جهت بررسی سیستماتیک بازار خودروی کشور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
واردات خودروی خارجی به بازار خودروی کشور، همیشه موضوعی بحث برانگیز بوده است. استفاده از موانع تعرفه ای، مهم ترین ابزار مدیران اقتصاد کلان کشور، برای سازماندهی این امر بوده است. طرفداران اقتصاد بازار، بر کاهش شدید و یا حتی...

ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
کیفیت گزارشگری مالی دقت اطلاعات گزارش شده را برای تشریح بهتر عملیات شرکت مطرح مینماید و همچنین در سالهای اخیر، به دلیل رقابتی شدن بیشتر بازارها، مدیریت هزینه در شرکتها برای باقی ماندن در محیط رقابتی نیازمند داشتن استراتژی مناسب...

ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امروزه بررسی چگونگی رابطه بازار سرمایه با مدیریت سود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .برای نمونه، هنگامی که حساسیت قیمت سهام به اخبار سود زیاد است( تقاضا برای سهام شرکت بالاست )احتمال اینکه شرکت سودش را به مبلغی بیشتر...

ارتباط متقابل میان معماري سازمان با معماري منابع انسانی

0 از 5
0امتیاز
تومان
معماري واژه ناشناخته اي نیست. حداقل براي مهندسان و آشنایان به رشته هاي مهندسی، کلمه معماري یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که داراي خواصی چون پیچیدگی و پویایی است. تهیه...

ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
مدیریت شرکت های مادرتخصصی در شرایط کنونی، مستلزم استفاده از ابزار و روش های به روز، متناسب با ساختار سازمان خاصی می باشد. موضوع مورد پژوهش ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد...

انتخاب روش مناسب مشارکت عمومی – خصوصی به منظور تامین مالی پروژه ای شرکت ملی گاز ايران با استفاده از تکنیک AHP

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
سرمایه و فن آوری دو مقوله ی مهم در توسعه ی صنعت نفت هستند. از آنجا که اغلب میادین نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارد، فقدان این دو عنصر اساسی سبب بروز مشکلاتی برای این کشورها شده است....

انرژی تجدیدپذیر در خدمت توسعه پایدار شهرهای منسجم

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
در فرایند آماده سازي پذیرش هجوم جمعيت شهري معادل 2/5ميليارد نفري تا سال 2050ميلادي، مدیریت و سر و سامان دادن به شهرهائي انعطاف پذیر، عاري از انباشت كربن، و قابل سکونت، كاري بس مشقت بار است. این شهرها نه تنها نسبت...

بررسی اثربخشی تفریحات ورزشی بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شهر مشهد

0 از 5
0امتیاز
تومان
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تفریحات ورزش بر انگیزه شغلی کارکنان شهرداری مشهد انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات شهرداری شهر مشهد می باشد که تعداد آنها 1243نفر بوده و به با توجه به جدول  مورگان 296نفر...
درحال بارگذاری ...