سبد خرید

نمایش یک نتیجه

Venture capital, financial leverage and enterprise performance

0 از 5
0امتیاز
تومان
This paper aims to study the relationship among venture capital (VC), financial leverage and enterprise  performance by empirical study, utilizing the data from China’s GEM (Growth Enterprises Market) listed  companies of 2010-2014. The empirical results show that: VC is positively...

Venture capital, financial leverage and enterprise performance

0 از 5
0امتیاز
تومان
This paper aims to study the relationship among venture capital (VC), financial leverage and enterprise  performance by empirical study, utilizing the data from China’s GEM (Growth Enterprises Market) listed companies of 2010-2014. The empirical results show that: VC is positively...

Videography in marketing and consumer research

0 از 5
0امتیاز
تومان

Videography in marketing and consumer research

0 از 5
0امتیاز
تومان
Purpose – Marketing and consumer researchers have only recently been able to put videographic methods into their data collection and research representation toolkits. This paper provides an overview of these  methods and offers some guidelines for their use. Design/methodology/approach –...

What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research

0 از 5
0امتیاز
تومان
Recent years have seen advances in neuroimaging to such an extent that neuroscientists are able to directly study the frequency, location, and timing of neuronal activity to an unprecedented degree. However,  marketing science has remained largely unaware of such advances...

What Is Business And Industrial Marketing?

0 از 5
0امتیاز
تومان

What Is Business And Industrial Marketing?

0 از 5
0امتیاز
تومان
There is no single, clear, specific definition ofbusiness or industrial marketing. Existing definitions are  inconsistent and there has been a claim that there is no difference between industrial marketing and  consumer marketing.1 It seems appropriatefor the inaugural issue of a...

ارائه «مدل راهبردی بلوغ منابع» جهت ارزیابی و بهینه سازی عملیات ادغام بانکها

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
بر اساس نقشه راه 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اساسی این بانک سازماندهی شبکه بانکی کشور عنوان شده است. طبق اذعان مقامات مسیول، یکی از راهبردهای اتخاذ شده برای حصول هدف مذکور، ادغام بانکها در یکدیگر...

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اِعمال متدولوژی های ارزش در پروژه های عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قِبَلِ تلاش های علمی در این ارتباط، دستورعمل ها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه...

ارایه ی یک الگوی دینامیک، جهت بررسی سیستماتیک بازار خودروی کشور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
واردات خودروی خارجی به بازار خودروی کشور، همیشه موضوعی بحث برانگیز بوده است. استفاده از موانع تعرفه ای، مهم ترین ابزار مدیران اقتصاد کلان کشور، برای سازماندهی این امر بوده است. طرفداران اقتصاد بازار، بر کاهش شدید و یا حتی...

ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
کیفیت گزارشگری مالی دقت اطلاعات گزارش شده را برای تشریح بهتر عملیات شرکت مطرح مینماید و همچنین در سالهای اخیر، به دلیل رقابتی شدن بیشتر بازارها، مدیریت هزینه در شرکتها برای باقی ماندن در محیط رقابتی نیازمند داشتن استراتژی مناسب...
درحال بارگذاری ...