سبد خرید

نمایش یک نتیجه

مقايسه رفتار لرزه اي سيستم مقاوم جانبي ديوارهاي برشي فولادي با قاب هاي خمشي

0 از 5
0امتیاز
تومان
يكي از جديدترين سيستم هايي كه تاكنون در دنيا براي مقابله بارهاي سنگين جانبي مورد استفاده قرار گرفته، سيستم ديوارهاي برشي فولادي  ميباشد.اين سيستم در دو نمونه از شديدترين زلزله هاي رخ داده در دنيا عملكرد بسيار مطلوبي داشته و...

مقايسه روش هاي ساخت نمونه هاي آزمايشگاهي مخلوط هاي آسفالتي

0 از 5
0امتیاز
تومان
يكي ازمهم ترين كارها درانجام تحقيقات آزمايشگاهي نحوه ساخت نمونه هامي باشد. دراين مقاله، نحوه ساخت نمونه هاي  آسفالتي موردنيازبراي انجام مطالعه برروي رفتارتغييرشكل آاسفالت تشريح مي گردد. نمونه هاي ساخته شده درآزمايشات  خزش تحت باراستاتيك فشاري تك محوري وسه...

مقايسه روش هاي سنتي و نوين تحليل و طراحي قاب هاي فولادي و معرفي برخي عوامل بوجود آورنده رفتار غيرخطي در سازه ها

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله سعي مي گردد كه يك مقدمه ساده، كوتاه و جامع از روش هاي سنتي و نوين طراحي سازه هاي فولادي ارائه گردد و با بيان ضعف هاي روش هاي سنتي، نياز به روش هاي تحليل پيشرفته اثبات...

مقايسه روش هاي نوين مقاوم سازي تيرهاي بتني (ميلگردهاي FRPبه روش NSM ) با روشهاي قديمي

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه الياف پليمري (FRP) به طرز گسترده اي در مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه استفاده مي شوند. نسبت بالاي مقاومت به وزن، مقاومت در برابر خوردگي و حمل و نصب آسان، مواد FRPرا به عنوان گزينه اي مورد توجه...

مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي زلزله

0 از 5
0امتیاز
تومان
شاخص هاي خسارت وسيله اي براي بيان عددي خسارت وارده به سازه بر اثر بار زلزله ميباشند. اين شاخص ها براي يك عضو بصورت محلي يا براي كل  سازه بصورت كلي تعريف مي گردند. در اين تحقيق ابتدا اين شاخص...

مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي با ورودي هاي مختلف و مدل هاي رگرسيون خطي مركب در تخمين دبي رودخانه

0 از 5
0امتیاز
تومان
تهيه مدل هاي پيش بيني جريان رودخانه يكي از مهمترين مسائل در برنامه ريزي و مديريت منابع آب مي باشد. روشهاي مرسوم گذشته در اين  زمينه، عمدتا در قالب مدل هاي قطعي و اتفاقي بوده اند. ايجاد مدل پيش بيني...

مقايسه عملكرد صفحات تكيه گاهي نئوپرن در شرايط طراحي بهينه، غيراقتصادي و ناكافي در اتصالات پل هاي پيش تنيده بتني

0 از 5
0امتیاز
تومان
اتصالات در پل هاي بتني پيش تنيده به سه صورت ساده، نيمه گيردار و گيردار طراحي و اجرا مي شوند. در دو نوع اول و دوم از دستگاه هاي تكيه  گاهي براي اتصال عرشه به پايه استفاده مي شود. يكي...

مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي با اتصالات پس كشيده اصطكاكي متقارن و غيرمتقارن

0 از 5
0امتیاز
تومان
عملكرد نامناسب قاب هاي خمشي فولادي در زلزله نورتريج درسال ،1994باعث نگرانـي زيـادي شـد. درايـن زلزلـه بسـياري از قـاب هـاي  خمشـي فولادي از گسيختگي هاي ناگهاني در اتصالات تير به ستون زيان ديدند. اين گسيختگي ها نياز به تجديد نظر...

مقايسه كارايي و دقت الگوريتم هاي محاسباتي تجزيه مقادير ويژه مبتني بر فاصله و زاويه نرمال در هم مرجع سازي ابر نقاط

0 از 5
0امتیاز
تومان
ليزر اسكنرها مي توانند به طور مستقيم مختصات سه بعدي تعداد بي شماري نقطه را در زماني كوتاه اندازه گيري كنند. در بسياري از موارد اشياء بايد از  نماهاي مختلفي اسكن شود تا اينكه بتوان آنرا به طور كامل بازسازي...
درحال بارگذاری ...