sokhanrani moaser-taliem-ir

سخنرانی موثر

سخنرانی موثرترین وسیله برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در سازمانهای دولتی و غیردولتی است. به رغم توسعه رسانه های جمعی، بازهم سخن چهره به چهره است که حرف اول را میزند. در برخی از کشورها فن سخن گفتن را در خردسالی در دوره های دبستان و دبیرستان می آموزند.
roh teshne-taliem-ir

روح تشنه

چارلز هندی، اندیشمند پرآوازه مدیریت، در این کتاب به زیبایی به تحلیل تقابل دو مکتب کاپیتالیسم و سوسیالیسم پرداخته و با نقد هر دو نظریه، راه حل سومی را ارایه میدهد که میتواند روح تشنه آدمی را سیراب کند.
emtyazavartarin manabe ensani-taliem-ir

امتیازنامه منابع انسانی

منابع انسانی بزرگترین سرمایه ماست. این جمله ذکر مقدس بیش ِ تر مدیران رده بالای شرکتهای بزرگ جهان امروز است که در شرایط مختلف به زبان میآورند و از آن دفاع میکنند. همچنین برطبق مطالعات متعدد، 85درصد ارزش تولیدی شرکتها ناشی از سرمایه های ناملموس آنهاست. درواقع در اقتصاد جدید، سرمایه انسانی بنیان ارزش آفرین شرکت هاست.
zmzmehaye karafarini-taliem-ir

زمزمه های کارآفرینی: امید و تلاش

(اگر توانمندی های خود را بشناسی و دانش و مهارت لازم را برای توسعه آنها فرا بگیری. میتوانی راهی را انتخاب کنی که هم در آن استعدادهایت شکوفا شود و هم از نظر مالی زندگیات تامین شود.)
etemadvarzi ba shetab-taliem-ir

اعتمادورزی، باشتاب

دکتر کاوی پدر نویسنده ی این کتاب، که خود نیز از آموزگاران برجسته روانشناسی اجتماعی، مدیریت و اخلاق است و مجله پرآوازه تایم، وی را یکی از بیست و پنج تن اندیشمندان اثرگذار آمریکایی در دوره ما معرفی کرده است، میگوید:ِ فراموش نکنید که استیفن همان پسر 7سالهای است که در کتاب «هفت عادت مردمان کارامد» به عنوان قهرمان روند «سبزوپاکیزه» معرفی کرده ام. در خلال کتاب، خودش این داستان را به شیرینی شرح خواهد داد. ُ کتاب الگو و مدلی از اعتماد ارایه میکند که ژرف، کاربردی، و فراگیر میباشد و شما را با رهیافت «5 موج اعتمادورزی» با ویژگی نگاه از درون به بیرون، آشنا میکند.
edare diyar kohan-taliem-ir

اداره این دیار کهن

آیا مدیری میتواند بدون شناخت فرهنگ سازمان خودش (که سخت متاثر از فرهنگ ملی است)، کارآمدی داشته باشد؟ فرهنگ ملی امروز ما دنباله ی فرهنگ پار و پیرار ما است. آیا میتوانیم بدون آشنایی با پیشینهی مردم سرزمین خود، و شیوه زندگی آنها، و فراز و فرود و پیچوتابی که در اداره کردن سرزمین خود داشته اند، رفتار امروز فردی و جمعی خودمان را واکاوی و شناسایی کنیم تا در کاربرد شیوه های مدیریتی موفق باشیم؟ کمتر مدیری نیاز به دانستن تاریخ را انکار میکند اما کمتر مدیری تاریخ را به درستی خوانده است یا وقت لازم برای خواندن آن را دارد.
varenbaft-taliem-ir

وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

وارن بافت ثروتمندترین مرد جهان است. در آغاز شرکت نسبتا کوچکی داشت ولی با استراتژی سنجیده و سیاستهای عاقلانه و هوشمندانه ای که در این کتاب تشریح میشود، منابع و ذخایر مالی شرکتش را افزود. ِ وارن بافت خریدار سهام شرکت هایی است که دارای یک مزیت ماندگار رقابتی باشند و بدینسان نه تنها به سود و ثروت عظیمی دست یافت؛ بلکه در مقابل مکتب سرمایه گذاری بنیامین گراهام، مکتب جدیدی را بنیان گذاشت. این کتاب پاسخگوی این پرسش است که: «برای سودآوری بیشتر، سرمایه را در کدام شرکت بگذاریم و شرکتها را چگونه ارزیابی کنیم؟»
honar mosharekatafarini-taliem-ir

هنر مشارکت آفرینی

استراتژی سازمان همانند نقشهای است که برنامه های شرکت و نحوه تحقق اهداف و رویاهای سازمان را به تصویر میکشد. شرکت های موفق برای تدوین استراتژی مناسب منابع زیادی صرف میکنند. با این حال رهبران کسب وکار ادعا میکنند که تدوین استراتژی بخش ساده ی کار است. بخش چالشبرانگیز اجرای استراتژی است. نتیجه سالها مطالعه نشان داده است که اجرای استراتژی بیشترین تاثیر را در موفقیت سازمان دارد، ولی نرخ موفقیت در اجرای استراتژی حدود 30درصد است. در مسیر اجرای استراتژی، سازمانها با موانع و چالشهای مختلفی روبه رو هستند که این موانع موجب ایجاد دو دره عمیق بین تدوین و اجرای استراتژی میشوند.
etemad paye pirozi-taliem-ir

اعتماد پایه پیروزی

روزابـت کانتـر مـــیگوید: خــویشــاونـــدان، دانشجویان و همکاران من هر کدام به گوشه ای از امتیازات و اهداف این کتاب اشاره کرده اند. نویسنده در معرفی کتاب آورده است: وظیفه بنیادین رهبران، اعتمادسازی در مسیر رسیدن به پیروزی است. من کارشناس خبره مسایل رهبری، نوآوری، تحول و دگرگونی هستم. داستان ها و درس هایی که در این کتاب آورده ام بر پایه بیش از 300 مصاحبه، دو پژوهش از 2754 نفر، و دیدارهای فراوان از افراد و سازمان های گوناگون در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و بخش های دیگری از جهان استوارند.
akhlagh herfee-taliem-ir

اخلاق حرفه ای در مدیریت

نویسنده ی پرفروش ترین کتاب ها و فردی مسلط در زمینه ی رهبری مثل جان ماکسول، تنها قانونی را که هم در کسب وکار و هم در زندگی اهمیت فراوانی دارد، بیان میکند. چگونه یک شخص تشخیص میدهد که چه چیزی اخلاقی است و چه چیزی نیست؟ آیا ساده است که همواره حدود را در زندگی مشخص کنیم یا بگوییم استاندارد چیست؟ و آیا این حدود یا استانداردها در همه جا و همه شرایط میتوانند استفاده شوند؟