پایگاه دانش تعلیم

header

تعلیم های جدید

مقالات جدید

rahhaye darman afsordeghi-taliem-ir

راه های درمان افسردگی

/
اگرچـه غمگینـی یکـی از خصوصیـات و نشـانه هـای اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری از مــوارد افسـردگی نیسـت. بـه ناراحتـی هـای عاطفـی کـه بـه دنبـال موقعیـت هـای ناگـوار زندگـی بـروز مـی کنـد مثــل :در پــی از دســت دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوسـت، حـزن و انـدوه مـی گوینـد. در ایـن مواقـع غمگینـی نـه تنهـا یـک بیمـاری نیسـت بلکـه یـک واکنـش طبیعـی در برابـر موقعیـت و شـرایط نامطلـوب اسـت و اگـر در شـخصی ایـن حالـت نباشـد غیـر طبیعـی اسـت. در زمـان غـم و انـدوه فـرد مسـئولیت هـا و نیازهـای روزمـره را خـود انجام میدهـد و از زندگـی اش بـه نسـبت لـذت مـی بـرد و بیـش ازدو هفتـه طـول نمیکشـد در غـم و انـدوه معمولـی هنـوز زندگـی معنـی دار اسـت. در زمـان غمگینـی هنـوز تلـاش، لـذت، فعالیـت و امیـد بـه زندگـی وجـود دارد.
estefade az kelas va id-taliem-ir

استفاده از كلاس و id در طراحي صفحات با CSS

/
سلكتور كلاس: با استفاده از كلاس مي توانيم براي يك تگ HTML استايل هاي متفاوتي را تعريف كنيم. براي نمونه فـرض كنـيم مي خواهيم در صفحه دو نوع پاراگراف داشته باشيم: يكي با متن مشكي و ديگري با متن قرمز.
MVC chist-taliem-ir

MVC چیست؟

/
MVC مخفف سه کلمه Model View Controller هست. در واقع MVC بر روی معماری های چند لایه ای جهت جداسازی قسمت های مختلف برنامه به طور دقیق تر جدا کردن بخش ها منطقی برنامه اعم از دیتا ، permission ها ، چک کردن صحت داده ها و.. از لایه Presentation layer یا در واقع همان لایه ای که مستقیما با کاربر نهایی ( End user) در ارتباط است ، قرار می گیرد. پس براساس توضیحات فوق می توانیم هر یک از بخش های معماری MVC یعنی Model و View و controller را به شکل زیر تعریف کنیم :
amozesh taghziye-taliem-ir

آموزش تغذیه برای کودکان

/
داشتن فرزند،از یک سو شگفتی آفرینی و شادي افزاست و از سوي دیگر نگران کننده ترین (بویژه برای والدینی که برای اولین بار بچه دار شده اند) مسئله زندگی پدران و مادران به شمار می آید. مادر،پس از تحمل سخت های دوران بارداري و وضع حمل، موجود زنده ای را در کنار خود میبیند و احساس خوشبختی خارق العاده اي می کند.او با دقت در چهره ي نوزاد خود، سعی می کند با لطافتی خاص تمام جزئیات وجود او را کشف کند.ساعت هاي متمادي به تماشاي او می نشیند و بی آنکه آسیبی به او برساند، کودك را به خود میفشارد.او جگر گوشه اش را حس میکند و حتی بوي او را میشناسد.
jomla va amozesh an-taliem-ir

جوملا و راهنمای استفاده از آن

/
جوملا چیست؟ جوملا نرم افزاری است که در سال های اخیر تعداد زیادی از طراحان و توسعه دهندگان وب را به سمت خود کشیده است و در زمانی بسیار کوتاه به عنوان یکی از محبوب ترین و کاراترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان وب قرار داده است.اولین نسخه جوملا در سال 2005 با جدا شدن از پروژه مامبو آغاز شد. پروژه مامبو با انتشار یک سیستم مدیریت محتوا متن باز به نام مامبو در سال 2001 توسط شرکت Miro کار خود را آغاز نمود. در سال 2005 به علت عدم توافق ما بین توافق دهندگان مامبو، عده ای از توسعه دهندگان در اگوست 2005 از این مجموعه جدا شده و تیم جوملا را تشکیل دادند.اولین نسخه جوملا کاملا مشابه با مامبو بود و هیچ تفاوت خاصی با این نرم افزار نداشت. در مدت زمان کوتاهی از تولد جوملا این نرم افزار توسط 2.5 میلیون نفر از سایت رسمی جوملا دانلود شد و 65 هزار توسعه دهنده آمادگی خود را برای توسعه نرم افزار اعلام کردند و هم اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم بیش از 4000 الحاقات برای این نرم افزار در اختیار می باشد.
linkos va vijeghihaye an-taliem-ir

لینکوس و ویژگی های آن

/
لینکوس چیست؟ لینوکس به طور معمول به گروهی از سیستم عامل هاي رایانه اي گفته می شود که به صورت متن باز (open source) که تحت مجوز گنو (GNU) است ساخته می شود. این بدین معنی است که هر فردي می تواند از آن به صورت آزادانه و رایگان از آن استفاده کند، در آن تغییر ایجاد کند و همچنین آن را براي استفاده به دیگران بدهد .در حقیقت باید هسته ي لینوکس را لینوکس نامید.
emensazi karkonan-taliem-ir

ایمنی سازی کارکنان شاغل در بیمارستان

/
یکی از مقرون به صرفه ترین روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری های قابل سرایت، ایمن سازی کارکنان بیمارستانی ، به خصوص بخش های همودیالیز است. بر این اساس توصیه می شود کارکنان بخش دیالیز بر علیه ویروس هپاتیت B واکسینه شوند. کارکنان و بیماران بخش دیالیز ، باید با اندازه گیری HBsAg و HBsAb هر 3 تا6 ماه بررسی شوند تا از وضعیت ایمنی آنها علیه ویروس هپاتیت B اطمینان حاصل شود.
moshkelat rohi ravani-taliem-ir

مشکلات روحی روانی در بیماران دیالیزی

/
واحدهای همودیالیز جزئی از تشکیلات درمان طبی پیچیده امروزی هستند و بیماران این مراکز با یک بیماری مزمن ، ناتوان کننده و محدود سازنده زندگی سروکار دارند که وابستگی آن ها را به گروهی از مراقبین در دستیابی به دستگاهی که دوام زندگی آنها را در پی خواهد داشت ایجاب می کند. دیالیز هفته ای 3 بار به مدت حداقل 4 ساعت انجام می شود و طبعا روال زندگی عادی بیمار را درهم می شکند. بیماران با بیماری خود کشمکش دارند و اغلب مجبورند با درجاتی از وابستگی به دیگران با نوعی از وابستگی که از کودکی به بعد تجربه نکرده اند مدارا نمایند. بیمارانی که وارد واحد دیالیز می شوند معمولا تلاش می کنند که استقلال خود را حفظ کنند ، به حالت های کودکی عقب نشینی کنند ، کنش نمایی در مقابل دستورات پزشک و انکار بیماری خود را با نادبده گرفتن رژیم غذایی و غیبت از جلسات درمان نشان می دهند ، نسبت به کارکنان اظهار خشم می کنند ، چانه می زنند و چاپلوسی می کنند یا به التماس و رفتار کودکانه دست می زنند. گروهی از بیماران نیز شجاعت و پذیرش نشان می دهند.