23اصل موفقیت وارِن بافت و دیگر نابغه هاي سرمایه گذاري[taliem.ir]

23اصل موفقیت وارِن بافت و دیگر نابغه هاي سرمایه گذاري

چکیده

کتاب حاضر برگردان ویرایش سوم از یکی از پرفروش ترین کتاب هاي نوشته شده در مورد وارن بافت و دیگر بزرگان سرمایه گذاري است. بافت و بسیاري دیگر از نابغه هاي سرمایه گذاري از صفر شروع کردند و تنها از راه سرمایه گذاري به  ثروت هاي میلیارد دلاري دست یافتند. جالب است که روش ها و استراتژي هاي این افراد بسیار متفاوت از یکدیگرند. اما  حتماً نقاط مشترکی در روش کار این افراد وجود دارد که باعث موفقیت چشمگیر و بی نظیر آنها شده است. مارك تایر  در این مجموعه کم نظیر با گردآوري < 23اصل و 7اشتباه بزرگ> نشان می دهد اصولی که بافت و دیگران را به  ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیا تبدیل کرد، همان روش هاي ذهنی و استراتژي هایی است که این افراد ایجاد کرده و  در مدت 50سال به انجام آنها پایبند بوده اند. پس از خواندن کتاب، استراتژي هاي خود را در مقابل اصول گفته شده  قرار دهید تا دریابید چه اندازه با موفق ترین سرمایه گذاران دنیا همسو هستید.

مقدمه

وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار جهان در 50سال اخیر به شمار می رود. وي در سال 1930در آمریکا متولـد شـد و  فعالیت مالی خود را از فروش نوشابه و روزنامه و امثال آن در پیاده رو خیابان ها آغاز کرد. وي با بیش از 47میلیارد دلار  ثروت، ثروتمندترین سرمایه گذار جهان و سومین مرد ثروتمند دنیا بـه شـمار مـی رود . فلسـفه سـرمایه گـذاري وي بـر  <سرمایه گذاري بر مبناي ارزش> و سودآوري آتی شرکت ها استوار است. در سال ،2007مجله تایموي را به عنوان یکی  از صد تاثیرگذارترین شخصیت هاي تاریخ جهان معرفی کرد. در نقل قولی معروف، بافت معاملات سهام را بهترین گزینـه براي سودآوري دانست.

ABSTRACT

The third edition of the book is one of the best-selling books about Warren Buffett and other investment elders. The texture and many other geniuses of investment began from zero, and they only achieved the wealth of billions of dollars by investing. Interestingly, the methods and strategies of these people are very different from each other. But there are definitely common ground in how these people work, which has made them impressive and unique. Mark Tire in this tiny collection by collecting 23 principles and 7 big mistakes shows that the principles that made texture and others into the richest investors in the world are the same mental methods and strategies that these individuals have created and, over 50 years, They have been committed. After reading the book, put your strategies against the principles stated to determine how much you are aligned with the most successful investors in the world.

INTRODUCTION

Warren Buffett is the world’s most successful investor in the last 50 years. He was born in the United States in the 1930s and began his financial career with the sale of drinks and newspapers and the like on pavements on the streets. With more than $ 47 billion in wealth, he is the wealthiest investor in the world and the third richest man in the world. His investment philosophy is based on “value-based investments” and future corporate profitability. In 2007, the magazine introduced TaiMi as one of the 100 most influential characters in world history. In a famous quote, the stock trading framework is considered the best option for profitability.

Year: 2016

Publisher : Fourth Shares Exhibition

By : Mark Tire

File Information: Persian Language/ 15 Page / size: 866 KB

Download 

سال : 1395

ناشر :  چهارمین نمایشگاه بورس 

کاری از : مارك تایر

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 15 صفحه / حجم : KB 866

 

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید