sokhanrani moaser-taliem-ir

سخنرانی موثر

(بدون آمادگی کامل نباید سخنرانی کرد.)

سخنرانی موثرترین وسیله برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در سازمانهای دولتی و غیردولتی است. به رغم توسعه رسانه های جمعی، بازهم سخن چهره به چهره است که حرف اول را میزند. در برخی از کشورها فن سخن گفتن را در خردسالی در دوره های دبستان و دبیرستان می آموزند. علاوه بر این، دوره های آموزشی خاصی در دسترس هست که علاقمندان را به فنون و رموز سخنراندن آشنا میسازد. غیر از این، کتاب و نشریه هم در اختیار هست. اما در کشور ما اگر کسی خواسته باشد مهارت خود را در فن سخنرانی افزایش دهد منبعی در اختیار ندارد. این کتاب ترجمه شده است تا در حد امکان این خلأ را پر کند.

کتاب را کسانی نوشته اند که حرفه ای و باتجربه هستند. آنها تشکیلاتی دارند و در نشریه ماهانه خود فن سخن گفتن در برابر جمع را ترویج میکنند و حتی برای مقام های سیاسی آمریکا نطق و خطابه مینویسند. برای سه رییس جمهور، دو معاون رییس جمهور، وزیران کابینه و سناتورها متن سخنرانی نوشته اند. مدیران شرکت های بزرگ نیز برای متن سخنرانی خود از این اشخاص یاری میطلبند. مطالب متنوع کتاب، الگوهایی به دست میدهد که برای هر ناطق و سخنرانی، مفید تواند بود.

بیشتر بدانید..


roh teshne-taliem-ir

روح تشنه

(به جای شغل، در پی مشتری باشید. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد، از بیکاری نجات یافته است.)

چارلز هندی، اندیشمند پرآوازه مدیریت، در این کتاب به زیبایی به تحلیل تقابل دو مکتب کاپیتالیسم و سوسیالیسم پرداخته و با نقد هر دو نظریه، راه حل سومی را ارایه میدهد که میتواند روح تشنه آدمی را سیراب کند. در مکتب کاپیتالیسم، انسان فردگرا با تلاش خستگی ناپذیر در بازاری مبتنی بر قانون عرضه
و تقاضا، سعی در به حداکثر رساندن منافع مادی خود دارد و این مکتب بر این باور است که حاصل این تلاشها پیشرفت اقتصادی، رفاه و در نهایت خوشبختی جامعه است. از طرف دیگر مکتب سوسیالیسم، انسان را موجودی اجتماعی و جمعگرا میبیند که باید پیش از آنکه به فکر حداکثر رساندن منافع شخصی خود باشد، به رفاه جامعه اش بیندیشد. لذا این مکتب باور دارد که نه تنها با به حداکثر رساندن ثروت، بلکه با توزیع عادلانه ی دستاوردهاست که جامعه به خوشبختی دست خواهد یافت. پیام کتاب برای مدیران این است که باید با جدیت به تولید ثروت پرداخت. ولی از طرف دیگر باید با توجه به معنویات، به توزیع عادلانه آن نیز کمک کرد.

بیشتر بدانید..

emtyazavartarin manabe ensani-taliem-ir

امتیازنامه منابع انسانی

منابع انسانی بزرگترین سرمایه ماست. این جمله ذکر مقدس بیش ِ تر مدیران رده بالای شرکتهای بزرگ جهان امروز است که در شرایط مختلف به زبان میآورند و از آن دفاع میکنند. همچنین برطبق مطالعات متعدد، ۸۵درصد ارزش تولیدی شرکتها ناشی از سرمایه های ناملموس آنهاست. درواقع در اقتصاد جدید، سرمایه انسانی بنیان ارزش آفرین شرکت هاست. نکته طنزآمیز این که، مهمترین سرمایه شرکت کمتر از سایر سرمایه های آن شناخته شده است، و تاکنون برای پاسداشت و تعیین نقش واقعی و راهبردی آن در توسعه و رشد شرکتها و دست آوردهای مالی و غیر مالی آنها، اقدامات شایسته ای انجام نشده است. چرا؟ زیرا برخلاف سایر سرمایه ها، که سنجه های مناسبی برای اندازه گیریشان تعریف و عملیاتی شده، برای سرمایه انسانی و نقش راهبردی آن در راهبرد کلی شرکت، هنوز سنجه های قابل قبولی مورد استفاده قرار نگرفته، و درنتیجه نقش واقعی این سرمایه در دستآورد نهایی شرکت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

کتاب «امتیازنامه منابع انسانی» به این نیاز مبرم و اساسی پاسخ میدهد. نویسندگان این کتاب با ارایه چارچوبها، پژوهش ها، و موردکاوی های ارایه شده در آن، نسل جدیدی از ابزارهای اندازه گیری و مدیریت دستآوردهای سرمایه انسانی را در اختیار ما قرار میدهند. مطالعه و اقدام بر طبق این کتاب میتواند به همه مدیران فعال در اقتصاد جدید کمک کند تا با مدیریت شایسته منابع انسانی، این سرمایه ارزشمند و ارزش آفرین را در جایگاه واقعی آن قرار دهند.

واقعیت های اقتصادی جدید بر واحد منابع انسانی فشار می آورند تا تمرکز خود را از نقش اداری که به طور سنتی بازی میکرده، به نقشی گسترده تر و راهبردی گسترش دهد.

بیشتر بدانید..

zmzmehaye karafarini-taliem-ir

زمزمه های کارآفرینی: امید و تلاش

(اگر توانمندی های خود را بشناسی و دانش و مهارت لازم را برای توسعه آنها فرا بگیری. میتوانی راهی را انتخاب کنی که هم در آن استعدادهایت شکوفا شود و هم از نظر مالی زندگیات تامین شود.)

داستان امید و تلاش با تکیه بر موضوع کارآفرینی، اولین کتاب از سری کتابهای بچه های امروز، مدیران فردا میباشد. شخصیت داستان نوجوانی ده ساله است که برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش با شروع تعطیلات تابستان کار در کارگاه پسرعمویش را به دیدن کارتون و برنامه های تلویزیون و بازی در کوچه و خیابان ترجیح داده است. هدف از نوشتن این کتاب آشنایی جوانان و نوجوانان با مفاهیم اولیه مدیریت و سازمان است. در این کتاب خوانندگان با کارآفرینی و ویژگی های افراد کارآفرین آشنا می شوند. فضای داستان با حال وهوای شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نوشته شده است و امید است که بتواند در جوانان و نوجوانان تاثیر گذاشته و آنها را نسبت به نقش و ارزشی که میتوانند در ساختن فردای ایران داشته باشند آگاهتر سازد.

جوانان و نوجوانان زمانی میتوانند سرمایه ملی تلقی شوند که بتوانند در بزرگسالی نقش موثری در اقتصاد جامعه داشته و از طریق به کار انداختن چرخ های اقتصادی کشور بتوانند سطح رفاه اجتماعی را بالاتر برده و کشوری پیشرفته را بسازنند. برای داشتن فردایی بهتر و امیدبخش باید امروز را قدر دانست و از همین نوجوانی پایه های زندگی بهتر را طرح ریزی کرد.

(همانگونه که پوکی استخوان را مرگ خاموش و تدریجی نام نهاده اند، نیاموختن هم مرگ خاموش و تدریجی روح را در پی دارد.)

بیشتر بدانید…


etemadvarzi ba shetab-taliem-ir

اعتمادورزی، باشتاب

(پیامد و بازده اعتمادورزی، همافزایی نیروها، توانافزایی انسانها و پیشرفت فعالیت های تیمی است. اعتمادورزی ریشه استوار و منبع راستین اثرگذاری بر دیگران است.)

دکتر کاوی پدر نویسنده ی این کتاب، که خود نیز از آموزگاران برجسته روانشناسی اجتماعی، مدیریت و اخلاق است و مجله پرآوازه تایم، وی را یکی از بیست و پنج تن اندیشمندان اثرگذار آمریکایی در دوره ما معرفی کرده است، میگوید:ِ فراموش نکنید که استیفن همان پسر ۷سالهای است که در کتاب «هفت عادت مردمان کارامد» به عنوان قهرمان روند «سبزوپاکیزه» معرفی کرده ام. در خلال کتاب، خودش این داستان را به شیرینی شرح خواهد داد. ُ کتاب الگو و مدلی از اعتماد ارایه میکند که ژرف، کاربردی، و فراگیر میباشد و شما را با رهیافت «۵ موج اعتمادورزی» با ویژگی نگاه از درون به بیرون، آشنا میکند. همانند ریگی که در میان یک استخر میاندازیم، موجهای فرد و سپس رابطه با دیگر به رهبران تا سطح جامعه، به راه میافتند. با آوردن نمونه ُ های آشکار، نیرومند، و کاربردی، کتاب نشان میدهد که اصول کار، جهان شمول است -خواه در رابطه بین دو تن باشد، یا در خانواده، کسب وکار، مدرسه، بیمارستان، یک اداره دولتی، یک واحد ّ نظامی، و حتا یک سازمان غیرانتفاعی.

کتاب می آموزد که به جای تاکید بر تسلیم و پذیرش کورکورانه، تمرکز بر بهینه سازی از راه پرورش شخصیت های اخلاق مدار، آفرینش انگیزه های روشن، و به کارگرفتن شایستگی های بارز راه رسیدن به نتیجه های برتر است. این کتاب به سه دلیل از کتابهای مرجع در حوزه خود خواهد شد: نخست این که؛ به ریشه ها پرداخته است. دوم؛ به غایت کاربردی و فراگیر است. سوم؛ امید میآفریند.

بیشتر بدانید..

edare diyar kohan-taliem-ir

اداره این دیار کهن

(پریشـانـی امروز ما، تاوان ناآگاهی ما از دیـروزمـان اسـت.)

آیا مدیری میتواند بدون شناخت فرهنگ سازمان خودش (که سخت متاثر از فرهنگ ملی است)، کارآمدی داشته باشد؟ فرهنگ ملی امروز ما دنباله ی فرهنگ پار و پیرار ما است. آیا میتوانیم بدون آشنایی با پیشینه ی مردم سرزمین خود، و شیوه زندگی آنها، و فراز و فرود و پیچوتابی که در اداره کردن سرزمین خود داشته اند، رفتار امروز فردی و جمعی خودمان را واکاوی و شناسایی کنیم تا در کاربرد شیوه های مدیریتی موفق باشیم؟ کمتر مدیری نیاز به دانستن تاریخ را انکار میکند اما کمتر مدیری تاریخ را به درستی خوانده است یا وقت لازم برای خواندن آن را دارد. یک علت این کاستی بزرگ را باید در شیوه ی تاریخ نگاری جستوجو کرد. تا آنگاه که تاریخ به صورت زنجیرهای از رویدادهای تلخ و شیرین و سرگذشت دودمان ها و جنگ ها روایت شود، خواندن آن ارزش چندانی به بار نمی آورد و چه بسا ما را به نتایج و داوری نادرست برساند. هنگامی میتوانیم تاریخ را ژرفتر و سریعتر بیاموزیم و نتایج پربارتر بگیریم که آنرا به صورت شبکه ای ساختارمند، معنادار، و دینامیک ببینیم و پیوندهای آشکار و نهان میان رویدادها را یکجا در نظر آوریم و آنگاه با نگرشی سیستمی به واکاوی آن بپردازیم و به فراخور روزگار خود از آن پند بگیریم. این کتاب برای فراهم آوردن چنین امکانی تالیف شده است

بیشتر بدانید…

varenbaft-taliem-ir

وارن بافت و تفسیر صورتهای مالی

(باید از شرکت هایی دوری جست که به نحوی افراطی، وام را پشتیبان سودجویی خود میکنند. هرچند که برای مدتی کوتاه، این شرکتها مانند مرغ سعادت تخم طلایی میگذارند ولی در آخر روزی میرسد که از تخم می افتند، روزی ایشان نرسیده و سیه روزی فرا میرسد.)

وارن بافت ثروتمندترین مرد جهان است. در آغاز شرکت نسبتا کوچکی داشت ولی با استراتژی سنجیده و سیاستهای عاقلانه و هوشمندانه ای که در این کتاب تشریح میشود، منابع و ذخایر مالی شرکتش را افزود. ِ وارن بافت خریدار سهام شرکت هایی است که دارای یک مزیت ماندگار رقابتی باشند و بدینسان نه تنها به سود و ثروت عظیمی دست یافت؛ بلکه در مقابل مکتب سرمایه گذاری بنیامین گراهام، مکتب جدیدی را بنیان گذاشت. این کتاب پاسخگوی این پرسش است که: «برای سودآوری بیشتر، سرمایه را در کدام شرکت بگذاریم و شرکتها را چگونه ارزیابی کنیم؟» مخاطبین این کتاب گروه های زیرند:
.۱سرمایه گذاران، که به معیارهای تشخیص و روشهای سنجش و ارزیابی سودآورترین سهام بورس نیازمندند.
.۲مدیران شرکتهای عرضه شده در بورس تا با استراتژی و تاکتیکهای مالی، ارزش سهام و رونق شرکتشان را بیفزایند.
.۳استادان، کارشناسان و دانشجویان اقتصاد، مدیریت بازرگانی و حسابداری، که بخش مهمی از کارشان تفسیر صورتهای مالی برای اهداف سرمایه گذاری و سرمایه سازی است.
.۴و همه مدیران، که لازم است تا بتوانند صورت های مالی سازمان خود را ارزیابی کنند و مطمئن شوند که کارشان را بهدرستی انجام میدهند.

بیشتر بدانید..


honar mosharekatafarini-taliem-ir

هنر مشارکت آفرینی

(راه دستیبابی به موفقیت، داشــتـن بهترین پاسخها نیست، بلکه پرسیدن پرسش های بهتر است.)

استراتژی سازمان همانند نقشهای است که برنامه های شرکت و نحوه تحقق اهداف و رویاهای سازمان را به تصویر میکشد. شرکت های موفق برای تدوین استراتژی مناسب منابع زیادی صرف میکنند. با این حال رهبران کسب وکار ادعا میکنند که تدوین استراتژی بخش ساده ی کار است. بخش چالشبرانگیز اجرای استراتژی است. نتیجه سالها مطالعه نشان داده است که اجرای استراتژی بیشترین تاثیر را در موفقیت سازمان دارد، ولی نرخ موفقیت در اجرای استراتژی حدود ۳۰درصد است. در مسیر اجرای استراتژی، سازمانها با موانع و چالشهای مختلفی روبه رو هستند که این موانع موجب ایجاد دو دره عمیق بین تدوین و اجرای استراتژی میشوند.

دره عمیق اول زمانی شکل میگیرد که سازمان میخواهد بدون همراهی و مشارکت کارکنان استراتژی را اجرا کند. این دره مانع از درک استراتژی توسط کارکنان و نقش آفرینی موثر کارکنان در عملیاتی کردن و جان بخشیدن به استراتژی میشود. دره عمیق دوم از ناتوانی سازمان در طرح ریزی فرایندی برای اجرای استراتژی و پیوند زدن کارکنان با اجرای استراتژی ناشی میشود. مجموعه تلاشهای بیست ساله در شرکت روتلرنینگ نشان میدهد که میتوان بر روی این دو دره عمیق پل زد. این کتاب نحوه و فرایند پل زدن روی این دره های عمیق را با بهره گیری از رویکردی هنرمندانه و عینی تشریح میکند.

بیشتر بدانید..

etemad paye pirozi-taliem-ir

اعتماد پایه پیروزی

رمز بُرد و پیروزی روشن است: بکوشیم تا در یک زمینه دو بـار بـازنـده نشویـم!

روزابـت کانتـر مـــیگوید: خــویشــاونـــدان، دانشجویان و همکاران من هر کدام به گوشه ای از امتیازات و اهداف این کتاب اشاره کرده اند. نویسنده در معرفی کتاب آورده است: وظیفه بنیادین رهبران، اعتمادسازی در مسیر رسیدن به پیروزی است. من کارشناس خبره مسایل رهبری، نوآوری، تحول و دگرگونی هستم. داستان ها و درس هایی که در این کتاب آورده ام بر پایه بیش از ۳۰۰ مصاحبه، دو پژوهش از ۲۷۵۴ نفر، و دیدارهای فراوان از افراد و سازمان های گوناگون در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و بخش های دیگری از جهان استوارند.

هدف عمده من از نوشتن کتاب، فراهم ساختن ابزاری کارآمد برای گروه بزرگی از مردم، رهبران، مدیران اجرایی، مربیان، اعضای تیم های ورزشی و عملیاتی، و داوطلبان خدمات خیریه، در جهت ایجاد «اعتماد به نفس» و گریز از الگوها و مسیرهای باخت در کار و زندگی بوده است. در آغاز به دنبال شناخت عنصر «اعتماد» افتادم تا بتوانم به گسترش و پخش آن کمک کنم. همه درس های مورد نظر من در زمینه کارکردن (یا کار نکردن) با انسان هاست، که نتیجه های بهتر (یا بدتر) به بار می آورند.

بیشتر بدانید..

akhlagh herfee-taliem-ir

اخلاق حرفه ای در مدیریت

قانون طلایی اخلاق: آنچه بر خود نمیپسندی، برای دیگران هم مپسند.


نویسنده ی پرفروش ترین کتاب ها و فردی مسلط در زمینه ی رهبری مثل جان ماکسول، تنها قانونی را که هم در کسب وکار و هم در زندگی اهمیت فراوانی دارد، بیان میکند. چگونه یک شخص تشخیص میدهد که چه چیزی اخلاقی است و چه چیزی نیست؟ آیا ساده است که همواره حدود را در زندگی مشخص کنیم یا بگوییم استاندارد چیست؟ و آیا این حدود یا استانداردها در همه جا و همه شرایط میتوانند استفاده شوند؟ ماکسول معتقد است: بله می توانند. در این کتاب، او نشان میدهد که مردم چگونه میتوانند در شرایط مختلف، از یک قانون طلایی به عنوان استاندارد برای خود استفاده کنند (بدون درنظر گرفتن مذهب، فرهنگ یا شرایط محیطی شان). در طول این راه، وی در آمال قلبی افراد، عمیق شده و پنج تا از عمومی ترین دام هایی را که مردم را در مسیر اخلاقی زمینگیر میکنند، فاش میکند و می آموزد که چگونه از آن قانون استفاده کنند تا به کمال آن ها منتهی شود.

بیشتر بدانید..