fail manifst-taliem-ir

فایل مانیفست(The Manifest File)

قبل از اینکه یک سیستم اندروید قادر به اجراي یک کامپوننت باشد، سیستم باید بداند کامپوننتی وجود دارد. این کار با خواندن فایلی بنام AndroidManifest.xml که معروف به فایل مانیفست است، انجام میشود. برنامه شما باید تمام کامپوننت ها را در این فایل معرفی کند، که آدرس این فایل دایرکتوري اصلی پروژه تان است.مانیفست شامل قسمت هاي مختلفی است که کامپوننت ها هم در یکی از این قسمتها میبایست معرفی شوند.
ejra kamponnent-taliem-ir

اجرای کامپوننت ها

سه نوع از چهار نوع کامپوننت ها (اکتیویتی ها، سرویس ها و دریافت کننده ها) با پیام هایی (Asynchronous Message) که به Intent معروفند، اجرا می شوند. Intentکامپوننت ها را در زمان اجرا بهم وصل میکند (اینطوري میتوانید فکر کنید که کامپوننتی یک درخواستی را ارسال میکند و منتظر جواب می شود)، خواه کامپوننت ها مربوط به برنامه شما باشند یا نباشند.
android-taliem-ir

اندروید چیست؟

اندروید سیستم عامل متن بازي است براي گوشی هاي هوشمند (Smartphone) و کامپیوتر هاي دستی و تبلت ها که توسط " Open Handset Alliance" و "Google" ساخته شد. این سیستم عامل، داراي 12میلیون کد است که 3میلیون آن 2.8 ،XMLمیلیون خط Cو 2.1 میلیون آن جاوا می باشد. در سال هاي آینده اندروید در میلیون ها سیستم همراه و موبایل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شاید برخی به اشتباه فکر کنند که اندروید یک پلتفرم سخت افزاري است.ولی اندروید تنها یک سیستم عامل است که براي موبایل ها ساخته شده است.
ashenae ba hesabdary-taliem-ir

آشنایی با حسابداری

افراد هر جامعه ای به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و مالی دارند و برای انجام تصمیم فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. حسابداری ، حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد.
tozih mokhtalef linkos-taliem-ir

توزیع هاي مختلف لینوکس

همان طور که می دانید مهمترین بخش لینوکس بونو در محیط گرافیکی قسمت تنظیمات آن می باشد. کاربرانی که داراي آشنایی کمتري با گنو/لینوکس هستند، جذب توزیع هایی میشوند که داراي ابزارهاي پیکربندي گرافیکی است که آنها را قادر میسازد راحتتر سیستمشان را اداره و نصب نمایند. همچنین داراي نرمافزارهاي جدیدي باشد که به آنها حداکثر قابلیتها را ارائه نماید. چون لینوکس یک سیستم عامل متن باز است هر کسی می تواند آن را مطابق با نیاز هاي خود تغییر دهد و توزیع جدیدي از آن ارائه کند.هم اکنون حدود 600توزیع با پشتیبانی فعال وجود دارد.توزیع هاي رایج و محبوب عبارتند از: Ubuntu- OpenSUSE- Fedora -Gentoo –Slackware- ArchLinux -Mint – BackTrack – redhat Cent os – slakwar .
salamat vaziat mali-taliem-ir

سلامت، وضع مالي، روابط و قانون هدايت

تاکنون شيوه ها، ابزارهـا و درس هـايي را در زمینه تسـلّط بـر نفـس ارائـه كـرده ايـم.اكنـون ميخواهيم از همه اين ها نتيجه بگيريم و حاصلي به دست آوريم. هر يـك از صـفحات اين بخش را که مطالعه می كنيد، در همان حال به جنبه هاي گونـاگون جسـمي، مـالي و ارتباطيِ زندگي توجه و روشي را ابداع كنيد تا بتوانيد هر روز بر اساس بالاترين معيارهاي خود زندگي كنيد. قبلاً ياد گرفته ايد كه چگونه نظام عصبي خود را شرطي كنيد تا با تغيير رفتار، به نتايج دلخواه برسـيد.
shenasae amor tahye-taliem-ir

شناسایی اصول تهیه بذر قارچ صدفی

قارچ ها نيز مانند گياهان هم به روش جنسي و هم به روش غير جنسي تكثير مي شوند. در روش جنسی به جاي بذر،توليد اسپور مي نمايند و اين اسپور داراي نيمي از صفات كلي قارچ بوده و وقتي كه دو اسپور غيرهمجنس ولي سازگار كنار هم قرار مي گيرند مي توانند توليد اندام باردهي نمايند. اين روش تكثير ممكن است اختلافات ژنتيكي متعددي از خود نشان دهند بنابراين در كارگاه هاي توليدي از اين روش جهت توليد فقط در آزمايشگاه ها جهت تهيه سويه هاي مناسب و مقاوم پر محصول از اين روش . قارچ استفاده نمي كنند فقط در آزمايشگاه ها جهت تهيه سويه هاي مناسب و مقاوم پر محصول از اين روش استفاده نموده و بعد از تست به روش غير جنسي براي تكثير استفاده مي كنند.
klidhaye tosee-taliem-ir

كليدهاي توسعه(هویت و مرجع)

فرق شما با ساير مردم جهان چيست؟ یکی از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـة آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است. اين خاطرات آگاه يا ناآگاه را <مرجع> مي ناميم. براي اطمينان از درستي يا نادرسـتي هـر عقيـده اي بـه ايـن تجـارب تكيـه می كنيم، حتی اگر آن عقيده بسیار مهم باشد. (مثلاً اعتقاد به اینکه چه کسی هستيم و چه كارهايي از ما ساخته است).
sorat bala PHP-taliem-ir

سرعت بالاي تفسیر و اجراي PHP

پی اچ پی یکی از سریعترین زبانها در نوع خود است. تفسیر و اجراي یک اسکریپ phpبه طور متوسط تا سه و چهار برابر یک اسکریپ ASP است. ( البته باید در نظر داشته باشیم که IIS با Cach اسکریپت هاي ASP سرعت اجراي آنها را در دفعات بعد بالا میبرد). همچنین در ASPاستفاده زیادي از اشیا COMمیشود که باعث کاهش سرعت و مصرف منابع سیستم میشود در حالی که در PHPبسیاري از امکانات و حتی برقراري ارتباط با یکی محبوبترین نرم افزار مدیریت بانکهاي اطلاعاتی mySqlبه صورت توکار نهاده شده است.
kelidhaye tosee-taliiem-ir

كليدهاي توسعه

فرق شما با ساير مردم جهان يكي چيست؟ از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـه آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است.