چکیده

درس شماره1 : ساخت یا طراحي: هر کسی می تواند یک سایت بسازداما هر کسی نمی تواند یک سایت  طراحیکند. طراحی سایت تنها ساخت گرفیک های زیبا و جذاب نیست. در طراحی یک سایت عوامل مهمی  همچون روانشناسی رنگها، نحوه چیدمان گرافیک، نمایش مؤثر متنها، اندازه گرافیکو چندین عامل مهم دیگر دخیل هستند. وجود هر یک از این عوامل به تنهایی نمی تواند یک سایت را حرفه ای جلوه دهد. درس شماره2 : قانون رنگها: قانونی برای اینکه از چه رنگهایی باید در سایت خود استفاده کنید وجود ندارد. هرچند رنگ سایت شما گویای زمینه کاری سایت شما است. به عنوان مثال توصیه می شود برای سایت های تفریحی و شاد از رنگهای شاد مانند زرد، نارنجی، سبز، صورتی یا بنفش استفاده کنید. یا برای سایت شرکت، رنگهای آرام مانند آبی، خاکستری، سفید و مانند آن را به کار ببرید. دوباره تأکید می کنیم شما اجباری در استفاده یا عدم استفاده از یک طیف رنگی خاص برای سایت خود ندارید. اما هرگز فراموش نکنید که رنگ بازتاب کننده موضوع سایت شماست. اگر ممکن است همواره از 9تا 0رنگ در هر صفحه استفاده کنید. استفاده از رنگهای زیاد و متنوع باعث می شود که ناخود آگاه چشم کاربر به سمت آنها کشیده شده و توجه کاربر را از موضوع اصلی دور نماید. درس شماره3 : زمان بارگذاري: زمان بارگذاری (Load  Time) سایت بسیار مهم است. افزایش زمان بارگذاری، باعث می شود کاربر سریعتر سایت شما را ترک نماید. بنابراین همواره سعی کنید زمان بالا آمدن سایت خود را تا حد امکان کاهش دهید. فراموش نکنید اکثر مردم از مودم های  K01استفاده میکنند و شما باید سایت خود را به گونه ای طراحی نمایید که مشکلی در بارگذاری سایت ایجاد نشود. با توجه به سرعت مودم ها توصیه می شود همواره حجم فایل هر صفحه (گرافیگ و محتوا) را حداکثر بین 45تا 15 کیلوبایت در نظر بگیرید. معمولاً گفته میشود صفحه اصلی سایت باید با مودم K01در عرض 8ثانیه نمایش داده شود.

ABSTRACT

Lesson 1: Build or Design: Anyone can build a site, but anyone can not design a site. The design of the site is not only a beautiful and attractive Grifik. Designing a site involves important factors such as color psychology, graphic layout, text display, graphic size, and several other important factors. The existence of any of these factors alone can not make a site professional. Lesson 2: The Color Rule: The law does not apply to what color you should use on your site. Although the color of your site tells you the field of your site. For example, it is recommended to use cheerful colors such as yellow, orange, green, pink or purple for fun and fun sites. Or, for the company site, use pale colors such as blue, gray, white and the like. We reaffirm that you are not obliged to use or not to use a specific color spectrum for your site. But never forget that the color reflects the subject of your site. If you can always use 9 to 0 colors per page. The use of a variety of colors makes the user consciously unconsciously drawn to them and distracts the user’s attention from the main subject. Lesson 3: Loading Time: Load Time The site is very important. Increasing loading time will make the user leave your site faster. So always try to reduce your site’s time as much as possible. Do not forget, most people use K01 modems and you have to design your site so that there is no problem loading the site. Regarding the speed of modems, it is recommended that you always have a file size of each page (graphics and content) between 45 and 15 kilobytes. It is commonly said that the home page should be displayed with K01 modem within 8 seconds.

Year: 2017

Source : www.takbook.com

File Information: persian Language/ 166 Page / size: 35 KB

Download

سال : 1396

منبع :  www.takbook.com

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 35 صفحه / حجم : KB 932

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید