مهندسی ارزش در تعیین روش بهینه کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق.[taliem.ir]

مهندسی ارزش در تعیین روش بهینه کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق

چکیده

درمورد تلفات شبکه های توزیع برق زیاد صحبت و بسیار نوشته شده است و حتی تحقیقات متعددی انجام گردیده است اما جهت دستیابی به بهترین روش کاهش تلفات موارد کمی مورد بررسی قرارگرفته است دراکثر موارد هزینه های تصویب شده جهت انجام کاهش تلفات بیشتر به پروژه های خرید محور معطوف گشته و ازانجام مراحل مهندسی ارزش اجتناب شده است دراین مقاله به مقایسه انواع روشهای کاهش تلفات درشبکه توزیع و اولویت بندی آنها براساس مهندسی ارزش پرداخته شده است به این معنی که انجام کدام مراحل ازنظر منفعت و برگشت سرمایه ارزش بیشتری دارد.

مقدمه

مهندسی ارزش متدولوژی است کارگردگرا و قدرتمند برای بازنگری طرح ها و پروزه های عظیم عمرانی و صنعتی با هدف ایجاد صرفه جویی مالی همزمان با حفظ یا ارتقای کیفیت طرح ها ,افزایش رضایت مشتری و افزایش ارزش سرمایه گذاری است. مهندسی ارزش , مجموعه ای متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگری و تحلیل اجزای کار ,قادر خواهد بود ,اجزای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. هزینه طرح در این مقوله نه فقط هزینه های طراحی و اجزا بلکه هزینه های تلفات در بخش توان و انرژی و هزینه های مصزف در سراسر دوره عمر مفید طرح را نیز شامل میشود. روشهای مهندسی ارزش میتواند موجب اصلاح و ارتقای کیفیت توزیع نیروی برق و انجام طراحی های جدید در هر مرحله از یک پروژه اجرایی گردد.

ABSTRACT

There are a lot of talk about the losses of power distribution networks, and even a lot of research has been done, but to achieve the best way to reduce losses, few cases have been considered. In most cases, the costs approved to reduce the loss of more purchasing-driven projects And the value engineering process is avoided. In this paper, a comparison is made of various methods of reducing losses in the grid, their distribution and prioritization based on value engineering, which means that it is worthwhile to decide which steps are in the interest of returning capital.

INTRODUCTION

Engineering is a methodological value that is direct and powerful to review huge industrial and industrial projects with the aim of simultaneously saving savings while maintaining or improving the quality of projects, increasing customer satisfaction and increasing value for investment. Value engineering is a set of several technical methods that, by reviewing and analyzing the components of the work, will be able to realize the full components of the project at the lowest cost and time. The cost of the project in this category is not only the cost of design and components, but also the cost of losses in the power and energy sector and the cost of the unit throughout the lifetime of the project. Value engineering methods can improve the quality of power distribution and make new designs at each stage of an implementation project.

Year: 2012

Publisher : National Conference on Value Engineering in Energy Management

By : Farzan Azad

File Information: Persian Language/ 8 Page / size: 529 KB

Download tutorial

سال : 1391

ناشر : کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

کاری از :  فرزان آزاد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 529

آموزش دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید