sorat bala PHP-taliem-ir

پی اچ پی یکی از سریعترین زبانها در نوع خود است. تفسیر و اجراي یک اسکریپ phpبه طور متوسط تا سه و چهار برابر یک اسکریپ ASP است. ( البته باید در نظر داشته باشیم که IIS با Cach اسکریپت هاي ASP سرعت اجراي آنها را در دفعات بعد بالا میبرد). همچنین در ASPاستفاده زیادي از اشیا COMمیشود که باعث کاهش سرعت و مصرف منابع سیستم میشود در حالی که در PHP بسیاري از امکانات و حتی برقراري ارتباط با یکی محبوبترین نرم افزار مدیریت بانکهاي اطلاعاتی mySqlبه صورت توکار نهاده شده است. شرکت Zendکه تهیه کننده فعلی موتور مفسر و پشتیبانی کننده آن است، محصولات دیگري را نیز در جهت بهینه کردن سرعت اجراي PHPارائه کرده است این محصولات با افزایش سرعت تفسیر و همچنین ذخیره کردن نتیجه تفسیر (Cash) باعث افزایش چندین برابر اجراي آن میشوند.

پی اچ پی شامل کتابخانه اي غنی از توابعی است که امکان پردازش اطلاعات فرم ها، کار با بانکهاي اطلاعاتی، فایلهاي متنی و باینري، فایلهاي گرافیکی، ZIP ،PDFو پروتکل هاي DNS ،FTP ،TCP ، SMTPو … را براي برنامه نویس فراهم میکند، این را مقایسه کنید با ASP که به طور مستقل امکان Upload File ،ارسال ایمیل یا کار با فایلهاي باینري را ندارد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید