roh teshne-taliem-ir

(به جای شغل، در پی مشتری باشید. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد، از بیکاری نجات یافته است.)

چارلز هندی، اندیشمند پرآوازه مدیریت، در این کتاب به زیبایی به تحلیل تقابل دو مکتب کاپیتالیسم و سوسیالیسم پرداخته و با نقد هر دو نظریه، راه حل سومی را ارایه میدهد که میتواند روح تشنه آدمی را سیراب کند. در مکتب کاپیتالیسم، انسان فردگرا با تلاش خستگی ناپذیر در بازاری مبتنی بر قانون عرضه
و تقاضا، سعی در به حداکثر رساندن منافع مادی خود دارد و این مکتب بر این باور است که حاصل این تلاشها پیشرفت اقتصادی، رفاه و در نهایت خوشبختی جامعه است. از طرف دیگر مکتب سوسیالیسم، انسان را موجودی اجتماعی و جمعگرا میبیند که باید پیش از آنکه به فکر حداکثر رساندن منافع شخصی خود باشد، به رفاه جامعه اش بیندیشد. لذا این مکتب باور دارد که نه تنها با به حداکثر رساندن ثروت، بلکه با توزیع عادلانه ی دستاوردهاست که جامعه به خوشبختی دست خواهد یافت. پیام کتاب برای مدیران این است که باید با جدیت به تولید ثروت پرداخت. ولی از طرف دیگر باید با توجه به معنویات، به توزیع عادلانه آن نیز کمک کرد.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید