بررسی قراردادها و شيوه های اعطای تسهيلات در بانکداری اسلامی و رابطه آنها با کاهش فقر در جامعه[taliem.ir]

بررسی قراردادها و شيوه های اعطای تسهيلات در بانکداری اسلامی و رابطه آنها با کاهش فقر در جامعه

چکیده

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، بانکها و موسسات مالی از یک سو سرمایه های ریز و درشت اشخاص، خانوارها و موسسات را گردآوری و از سوی دیگر آنها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نمایند. در واقع بانکها؛  موسسات خدماتی هستند که ضمن گردآوری سپرده ها یا تجهیز منابع از طریق اشخاص(حقیقی و حقوقی،) نسبت به اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصادی(بازرگانی، تولیدی، خدماتی،) با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری اقدام نموده و علاوه بر آن موجبات تسهیل در دریافتها و پرداختها و سایر خدماتی که در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر به خود بر عهده دارند، فراهم می سازند.

مقدمه

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا  انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان ( 1)SLPدر مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت ( 2)SRPاز نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. در عین حال، برخی از اقتصاددانان مسعلمان 3نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً- پدیده «عدم تقارن  اطلاعاتی» و دو خطعر ناشی از آن یعنی «انتخاب بد» و «مخاطرات اخلاقی» در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشعته باشد. در غیر این این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گعذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد.

ABSTRACT

Today, the banking system plays an important role in the economy; banks and financial institutions, on the one hand, compile small and large enterprises, households and institutions, and, on the other hand, provide them with economic growth and development. The country. In fact, banks are service institutions that, while collecting deposits or equipping resources through individuals (real and legal), to provide facilities or allocate resources in various economic sectors (commerce, manufacturing, services), taking into account monetary and credit policies In addition to facilitating the downloads, payments and other services provided under the statutes and the rules and regulations of the supervisor.

INTRODUCTION

Increasing investment is a prerequisite for economic development, and the ways in which different communities devise or choose to finance investment projects play an important role in facilitating investment, and therefore, accelerating the economic development of those societies. Muslim economists have proven that the SLP-based financing method compared to the lending method in return for steady (2) SRP returns from the point of view of reducing production costs, increasing the risk of community risk, controlling business cycles, and Bank bankruptcy prevention is more efficient. Meanwhile, some economists at Maslaman 3 have shown that this is a measure of participatory financing if, firstly, the phenomenon of “information asymmetry” and the two resulting in it, “bad choice” and “moral hazard”, are not serious in society. ; And secondly, society is not in a state of uncertainty. Otherwise, the commitment to Islamic banking may slow down the development of the movement by increasing the cost of financing capital projects, increasing transaction costs and increasing the risk of Islamic bankruptcy.

Year: 2012

Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By : Ali Hossein Masterzad, Sarah Mehralian

File Information: Persian Language/ 20 Page / size: 721 KB

Download

 

سال : 1391

ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از :  علی حسین استادزاد, سارا مهرآلیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 20 صفحه / حجم : KB 721

لینک دانلود

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید