emensazi karkonan-taliem-ir

یکی از مقرون به صرفه ترین روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری های قابل سرایت، ایمن سازی کارکنان بیمارستانی ، به خصوص بخش های همودیالیز است. بر این اساس توصیه می شود کارکنان بخش دیالیز بر علیه ویروس هپاتیت B واکسینه شوند. کارکنان و بیماران بخش دیالیز ، باید با اندازه گیری HBsAg و HBsAb هر 3 تا6 ماه بررسی شوند تا از وضعیت ایمنی آنها علیه ویروس هپاتیت B اطمینان حاصل شود.

ایمن سازی کارکنان با واکسن هپاتیت B به صورت رایگان انجام می شود. توصیه می شود یک تا 2 ماه پس از تزریق آخرین دوز واکسن هپاتیت B (پس از تزریق نوع سوم) ، آزمون HBsAb در گروه های پر خطر شغلی مانند پرستاران و پزشکان صورت گیرد. در صورت تماس با خون بیمار دیالیزی مبتلا به هپاتیت ، باید آزمایش های HBsAg و HBsAb در زمان تماس و 6 هفته بعد از آن انجام شود و اگر وضعیت HBsAb بیمار مثبت یا نامعلوم است ، ایمنوگلوبین هپاتیت B تجویز شود.

احتیاط های استاندارد: به منظور کاهش خطر انتقال میکروار گانیسم ها از منابع شناخته شده یا نشناخته در بیمارستان ، احتیاط های استاندارد به کار می روند. رعایت احتیاط های استاندارد برای تمام بیماران ضروری است ، بدون آنکه نوع بیماری آنها در نظز گرفته شود.

در مواقعه مواجهه و تماس با هر یک از موارد زیر باید احتیاط های استاندارد رعایت شوند: 1) خون 2) تمام مایعات ، ترشحات و مواد دفنی بدن به جز عرق، بدون در نظر گرفتن وجود خون قابل رویت در آنها 3) پوست آسیب دیده 4) مخاط های بدن

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید