stratji modiriyat zaman-taliem-ir

(تمرکز استراتژی باید بر کل سفر باشد، نه مقصد و هدف.)

جک تراوت با پیشینه فعالیت های گسترده دانشگاهی و دنیای کسب وکار، کتاب های پرفروش متعددی در زمینه بازاریابی نگاشته است. کتاب تازه وی با عنوان «استراتژی در مدیریت بازار» گنجینه ای است از همه مطالبی که در کتاب های پیشین آمده و در اینجا تکمیل و بهروز گردیده اند. تراوت در این کتاب خودش میگوید: «استراتژی است که سمت و سوی رقابت را نشان میدهد. استراتژی برنامه تولید را دیکته میکند. استراتژی است که راه ارتباطات سازنده درون سازمانی و برون سازمانی را نشان میدهد، و استراتژی است که تشخیص میدهد باید بر کدام موضوع تمرکز نمود. باید استراتژی درست را با مدیریت بازار ترکیب و هماهنگ نموده و با یاری آنها کسب وکار را در مسیر پیروزی رهنمون شوید. من در گذشته در زمینه پیروزی و شکست سازمانها بسیار نگاشته و بحث کردهام. ولی اینک متوجه شده ام که به گوهر استراتژی درست و مفهوم ها و هدف های آن به خوبی پرداخته نشده است. در این کتاب مثالهایی برای روشن تر شدن مطالب آمده است ولی به شرح و بست آنها نپرداخته ام. در اینجا با اصول بنیادین و مهم استراتژی در مدیریت بازار سروکار دارید که میتوان آنها را به کار بسته و پی گرفت»

بیشتربدانید…

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید