ejra kamponnent-taliem-ir

اجرای کامپوننت ها

سه نوع از چهار نوع کامپوننت ها (اکتیویتی ها، سرویس ها و دریافت کننده ها) با
پیام هایی (Asynchronous Message) که به Intent معروفند، اجرا می شوند.
Intentکامپوننت ها را در زمان اجرا بهم وصل میکند (اینطوري میتوانید فکر کنید که کامپوننتی یک درخواستی را ارسال میکند و منتظر جواب می شود)، خواه کامپوننت ها مربوط به برنامه شما باشند یا نباشند.

یک اینتنت با ساخت یک شیء از Intent بوجود می آید؛ با اینکار پیامی تعریف میشود که بوسیله آن میتوان یک کامپوننت خاص یا نوع خاصی از کامپوننت را فعال کرد. یک اینتنت میتواند صریح یا ضمنی باشد. در اکتیویتی ها و سرویس ها، یک اینتنت معرف عملی براي اجراست (بعنوان مثال براي ”دیدن“ یا ”ارسال“ یک چیزي) و ممکن است چیزي را معرفی کند که کامپوننت براي اجرا نیاز به آن داشته باشد. بعنوان مثال، اینتنت ممکن است درخواستی را به یک اکتیویتی ارسال کند که آن اکتیویتی یک تصویري را نمایش دهد یا یک صفحه وبی را باز کند. در بعضی موارد، میتوانید یک اکتیویتی را اجرا کنید تا یک نتیجه اي را دریافت کنید، که در اینصورت، اکتیویتی نیز نتیجه را درغالب یک اینتنت برگشت میدهد (بعنوان مثال، میتوانید یک اینتنت ارسال کنید تا کاربر شماره تماس مورد نظرش را انتخاب کند و این شماره در قالب یک اینتنت به شما برگشت داده شود. بعنوان مثال دیگر، یک اعلان دریافت میکنید که باتري خیلی کم است. این عمل فقط شامل یک رشته ” “battery is low است).

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید