bannertaliem-taliem-ir

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

چکیده

بورس اوراق بهادار به عنوان يك بازار متشكل، خود انتظام و رسمي، مهمترين متولي جذب و سامان دادن صحيح منابع مالي مورد نياز فعاليت هاي مولد اقتصادي است و با جمع آوري نقدينگي جامعه و فراهم آوردن زمينه خريد و فروش سهام شركتها، ضمن به حركت در آوردن چرخ هاي صنعت باعث تخصيص مناسب سرمايه و رشد و توسعه اقتصادي كشور ميشود. در دنياي امروز به ندرت جرايد مالي و اقتصادي روزي را بدون انتشار خبري در رابطه با موضوعاتي نظير خصوصيسازي و عرضه اوليه سهام، سهام عدالت، انتشار اوراق مشاركت و اخبار بازار سرمايه پشت سر ميگذارند. بدين ترتيب جايگاه آموزش و فرهنگسازي مرتبط با بازار سرمايه در سطح عموم مردم آشكار ميشود.

مقدمه

بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) به موجب بند 6از ماده 3اساسنامه خود رسالت دارد تا با انجام  تحقيقات، آموزش و فرهنگ سازي مرتبط با اوراق بهادار در جهت تسهيل، بهبود و گسترش سرمايه گذاري در اوراق بهادار حركت نمايد. بر اين اساس آموزش سرمايه گذاران به منظور بالا بردن شناخت و توانمندسازي آنها در تصميم گيري آگاهانه براي سرمايه گذاري از دغدغه هاي اصلي بورس اوراق بهادار است. در گذشته برنامه هاي آموزش و فرهنگ سازي بورس اوراق بهادار بصورت مستمر در سطح استانها به اجرا درآمده است. از اين رو بورس اوراق بهادار در پي جمع آوري و تدوين يك مجموعه مطالب منسجم و هدفمند بوده تا از اين طريق بتواند مقوله آموزش سهامداران را به
شكل متمركز، سيستماتيك و هماهنگ دنبال كند. بر اين اساس كتابي كه پيش رو داريد در مديريت امور تالارهاي مناطق با همكاري و مشاركت جمعي مديران و كارشناسان تالارهاي مناطق و با نظارت مستقيم جناب آقاي احمد جاويدي (معاون پشتيباني) تهيه شده است. در اين مجموعه كه سطح  (1) آن را پيش رو داريد، سعي شده است عليرغم رعايت سادگي و اختصار ارائه مطالب به مقوله جامعيت و كاربردي آن نيز توجه شود. كتاب حاضر براي سرمايه گذاران، فعالان بازار سرمايه، دانشجويان و كليه علاقه مندان مفيد بوده و خواندن آن توصيه ميگردد. اميد است در آينده شاهد آن باشيم كه مبحث سرمايه گذاري در بورس علاوه بر وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري به عنوان يك سرفصل درسي در دروس مصوب آموزش و پرورش نيز مورد استفاده قرار گيرد .

ABSTRACT

The stock exchange, as a well-organized, self-regulated and formalized market, is the most important task of attracting and correcting the financial resources needed for productive economic activities, and by collecting liquidity of the society and providing a platform for the purchase and sale of companies’ stocks, while moving The wheels of the industry will lead to proper allocation of capital and economic growth and development in the country. In today’s world, rarely financial and economic recourse go unpublished without news on issues such as privatization and the initial offering of shares, equity shares, issuance of equity bonds and capital market news. Thus, the place of education and culture related to the capital market is evident in the general public.

INTRODUCTION

Tehran Stock Exchange (Public Company) is mandated by Article 6 of Article 3 of its statute to carry out research, education and development related to securities in order to facilitate, improve and expand investment in securities. Accordingly, the training of investors to raise awareness and empower them to make informed decisions to invest is one of the main concerns of the stock market. In the past, the training and culture development programs of the stock exchange have been implemented continuously at the provincial level. Therefore, the Stock Exchange is seeking to compile and formulate a coherent and purposeful set of materials in order to be able to categorize stakeholders’ education into Focused, systematic and coordinated form. Based on this, the book is under way to manage the affairs of the regional councils with the cooperation and participation of the directors and experts of the regional councils and under direct supervision of Mr. Ahmad Javidi (assistant secretary). In this collection, which has the level (1) ahead of it, it has been tried to pay attention to the comprehensiveness and practicality of the presentation, in spite of its simplicity and abbreviation. This book is for investors, capital market players, students and all interested enthusiasts, and it is recommended to read it. It is hoped that in the future, the issue of investment in the stock exchange will be used in addition to the Ministry of Science, Research and Technology as a subject heading in the approved education curriculum.

Year: 2011

Publisher : Tehran Stock Exchange

By : Ahmad Javidi

File Information: Persian Language/ 182 Page / size: 2.32 KB

Download

سال : 1390

ناشر : بورس اوراق بهادار تهران

کاری از : احمد جاويدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 182 صفحه / حجم : KB 2.32

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید