مراحل زیر را گام به گام انجام دهید تا فایل پولی یا رایگان مخصوص اعضاء را دانلود کنید :

 

اولین گام : افزودن محصول به سبد خرید :

learning

دومین گام  : مشاهده سبد خرید : 

learning2

سومین گام : اقدام به پرداخت (در صورتی که مبلغ صفر هم همین کار صورت می گیرد) :

learning3

چهارمین گام : ثبت سفارش :

learning4

پنجمین گام : دریافت لینک دانلود :

learning5