amozesh taghziye-taliem-ir
داشتن فرزند،از یک سو شگفتی آفرینی و شادي افزاست و از سوي دیگر نگران کننده ترین (بویژه برای والدینی که برای اولین بار بچه دار شده اند) مسئله زندگی پدران و مادران به شمار می آید. مادر، پس از تحمل سخت های دوران بارداري و وضع حمل، موجود زنده ای را در کنار خود میبیند و احساس خوشبختی خارق العاده اي می کند.او با دقت در چهره ي نوزاد خود، سعی می کند با لطافتی خاص تمام جزئیات وجود او را کشف کند.ساعت هاي متمادي به تماشاي او می نشیند و بی آنکه آسیبی به او برساند، کودك را به خود میفشارد.او جگر گوشه اش را حس میکند و حتی بوي او را میشناسد.

در بیمارستان، پرستاران با دقت و سرعت کارهاي مربوط به نوزاد را انجام می دهند و مادر می اندیشد که آیا می توانم این کارها را به تنهایی و به خوبی آنها،انجام دهم؟ او با نگرانی و ناشیگري سعی می کند به پرستاران کمک کند و در می یابد که تنها براي نظافت و تعویض کهنه بچه اش به زمانی سه برابر زمان انجام همین کار ساده توسط پرستاران نیاز دارد. به هرحال، او مادر است و باید صبر و حوصله زیادی داشته باشد. از نخستین روز بازگشت به منزل،اضطراب و نگرانی آغاز می شود. وقایع هنوز به خوبی درك نشده اند، اما پس از چند روز آشکار می شود که نگهداري و مراقبت از نوزاد، اختلالی ناخواسته و ناگزیر در امور خانه داري به وجود می آورد.زمان زیادی را صرف تغذیه، نظافت، ضد عفونی وسائل شستن لباس ها، اتوکشی و… می شود و دیگر کارهاي خانه از نظم قبلی خود خارج می شوند.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید